ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

Автор(и)

  • Вікторія Матюха Аспірантка кафедри інформатики і обчислювальної техніки, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2617-2340

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242610

Ключові слова:

цифрові технології, англійська мова, заклад вищої освіти

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «цифрові технології», як комплекс методів, способів та засобів, що забезпечують обробку, передачу та відображення інформації, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу; обґрунтовується необхідність застосування та описані теоретико-практичних аспекти використання цифрових технологій у процесі вивчення англійської мови в ЗВО.

Метою статті є аналіз поняття «цифрові технології» та окреслення основних шляхів їх використання в процесі навчання англійської мови.

Методологія дослідження. Для досягнення мети використовувалися загальнонаукові методи, а саме: аналіз, синтез та узагальнення різних аспектів поняття «інформаційні технології» та «цифрові технології»; систематизація та конкретизація теоретичних відомостей щодо впливу цифрових технологій на освітній процес ЗВО.

Наукова новизна полягає в уточненні сутності поняття «цифрові технології» та з’ясуванні основних переваг використання цифрових технологій при навчанні англійської мови в ЗВО.

Висновки. З’ясовано, що цифрові технології є ефективними інструментами, які сприяють підготовці особистості до активного життя в суспільстві. Вони дозволяють редагувати, розширювати та удосконалювати соціальний досвід, роблячи його більш осмисленим.

Завдяки впровадженню цифрових технологій в освітній процес досягається покращення доступності та ефективності сучасної освіти, а також готовність майбутніх педагогів до функціонування в інформаційному суспільстві. Використання цифрових технологій при навчанні англійської мови в ЗВО допомагає здобувачам освіти ефективно вивчати матеріал, використовуючи новітні засоби, сприяє досягненню позитивних результатів та дозволяє побудувати нову модель навчання, сутністю якої є не лише передача інформації, а й навчання самостійно здобувати знання, формувати та вдосконалювати свої цифрові вміння та навички.

 

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ