ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

  • Федір Віталійович Могильний Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0581-7680

Ключові слова:

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей, відпочинок, оздоровлення, діти

Анотація

У статті пропонуються результати дослідження щодо особливостей діяльності дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19. Досліджено: рівень критичності стану здоров’я дітей та молоді в умовах пандемії корона вірусу (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV); потребу та можливість забезпечення належного рівня оздоровлення та відпочинку дітей; причини неефективного функціонування закладів оздоровлення та відпо-чинку дітей в умовах пандемії; особливості роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Визначено, що заклади оздоровлення та відпочинку дітей, за умов пандемії коронавірусу, мають особливості роботи за напрямами: розташування, матеріально-технічне забезпечення, кадрове забезпечення, технологія роботи. Виокремлено дистанціювання, ізоляцію; особисту та колективну гігієну; професійну роботу підготовлених працівників закладу оздоровлення та відпочинку дітей, як необхідні карантинні обмеження роботи закладів оздоровлення та відпочинку дітей.
Мета роботи полягає у характеристиці організації та змісту роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19.
Методологія. У статті використано аналіз наукових джерел та практичного досвіду на філософському, загальнонауковому рівнях пізнання. Методологічною основою дослідження є системно-діяльнісний підхід, синергетичний підхід, інформаційний підхід, культурологічний підхід до аналізу педагогічних досліджень та практичного досвіду організації і змісту роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19.
Робота базувалась на історичних, термінологічних, функціональних, системних, когнітивних (пізнавальних) принципах наукового пізнання.
Наукова новизнаполягає в тому, що, виходячи з аналізу наукових джерел, присвячених цій проблематиці, та практичного досвіду, охарактеризовано організацію та зміст роботи дитячого оздоровчого табору в умовах пандемії COVID-19. Виокремлено особливості використання протиепідемічних заходів оздоровлення та відпочинку дітей в літньому оздоровчому таборі.
Висновки.Проведене дослідження допомогло актуалізувати цю проблематику; зосередити увагу на індивідуальному підході до кожної дитини під час оздоровлення та відпочинку; виокремити певні аспекти ґрунтовної підготовки закладів дитячого оздоровлення та відпочинку дітей; наголосити на необхідності адаптивності програми відпочинку та оздоровлення дітей; оновити підходи до підготовки персоналу закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Посилання

Bartkiv, O. S., Hranovskyi, V. H., Durmanenko, Ye. A. (2017). Diialnist sotsialnoho pedahoha v dytiachomu zakladi ozdorovlennia ta vidpochynku [Activities of a social pedagogue in a children's health and recreation facility]: navch.-metod. posib. Lutsk, Ukraine: AKVA PRINT.

Zavatska, L. M., Ren, L. V., Riabukha, V. V. (2016). Putivnychok z bezpeky: knyha dlia ditei / pid red. L. V. Ren. Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf.

Zakon Ukrainy «Pro ozdorovlennia ta vidpochynok ditei» [Law of Ukraine «On Children’s Health and Recreation»] vid 04.09.2008, №45. Retrieved from: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17#Text

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia» [Law of Ukraine «On Ensuring Sanitary and Epidemic Welfare of the Population»] vid 24.02.1994, №4004-XII. (1994). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Kontseptsiia «Derzhavnoi sotsialnoi prohramy zdorovlennia ta vidpochynku ditei na period do 2025 roku» [Concept of the «State social program for children's health and recreation for the period until 2025»] vid 26.05.2021 r. №524-r. (2021). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/524-2021-%D1%80#Text

«Litnii serpantyn»: zbirka materialiv na dopomohu pedahohichnym pratsivnykam dytiachykh zakladiv ozdorovlennia ta vidpochynku) [«Summer serpentine»: a collection of materials to help teachers of children's health and recreation facilities] (2008) / uporiad. M.O. Zhyrokhov. Chernihiv, Ukraine.

Nosko, M. O., Nosko, Yu. M., Lazarenko, M. H., Zhula, V. P., Mohylnyi, F. V., Filonenko, O. A. (2020). Rukhovyi rozvytok shkoliariv riznykh vikovykh hrup: naukove vydannia [Motor development of schoolchildren of different age groups: scientific publication] / za nauk. red. M. O. Noska. Chernihiv, Ukraine.

Orhanizatsiia vykhovnoho protsesu v dytiachomu zakladi ozdorovlennia ta vidpochynku: navch.-metod. posib. [Organization of the educational process in a children’s health and recreation facility: educational method. manual] (2020) / MON Ukrainy, Umanskyi derzh. ped. un-t imeni Pavla Tychyny; uklad.: N. A. Kolomiiets, I.H. Reznichenko. Uman, Ukraine: Vizavi.

Platonova, O. H. (2014). Osoblyvosti orhanizatsii sotsialno-vykhovnoi roboty v umovakh dytiachoho ozdorovchoho taboru [Peculiarities of the organization of social and educational work in the conditions of a children’s health camp]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Pedahohichni nauky – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium». Pedagogical sciences; hol. red. Nosko M. O. Chernihiv, Ukraine: ChNPU imeni T.H. Shevchenka, Issue 122, 213–218.

Postanova «Pro zatverdzhennia protyepidemichnykh zakhodiv u dytiachykh zakladakh ozdorovlennia ta vidpochynku na period karantynu u zv’iazku poshyrenniam koronavirusnoi khvoroby (COVID-19)» [Resolution «On the approval of anti-epidemic measures in children’s health and recreation facilities for the period of quarantine due to the spread of the coronavirus disease (COVID-19)»] vid 08.06.2021. №5. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0005488-21#Text

Preambula do Konstytutsii Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov’ia, zatverdzhena na Mizhnarodnii konferentsii z pytan okhorony zdorov’ia [Preamble to the Constitution of the World Health Organization, approved at the International Conference on Health Care], Niu-Iork, 19-22 chervnia 1946 roku; pidpysana 22 lypnia 1946 roku predstavnykamy 61 krainy (Arkhivni dokumenty Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorov’ia, №. 2, stor. 100), vvedena v diiu 7 kvitnia 1948 roku.

World Health Organization Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved from: https://covid19.who.int/

Downloads

Опубліковано

17.01.2023