ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Оксана Пискун Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9825-8741

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242611

Ключові слова:

апаратні і програмні цифрові інтерактивні засоби, цифрові інструменти і сервіси, інтерактивна взаємодія в освітньому процесі, професійна підготовка майбутніх педагогів

Анотація

У статті проаналізовано можливості сучасних цифрових засобів для підвищення ефективності освітнього процесу. Визначено та охарактеризовано апаратні засоби і програмні цифрові інструменти та сервіси, які можуть допомогти педагогові організувати інтерактивну взаємодію здобувачів освіти, як в онлайн, так і в офлайн навчанні. Розкрито умови, за яких майбутні педагоги зможуть оволодіти сучасними цифровими інтерактивними засобами у процесі своєї професійної підготовки для того, щоб ефективно використовувати їх у подальшій професійній діяльності.

Метою статті є аналіз можливостей різноманітних цифрових засобів для організації інтерактивної взаємодії здобувачів освіти, а також визначення умов підготовки майбутніх педагогів до застосування таких засобів в освітньому процесі.

Методологія дослідження обумовлена процесом цифровізації освіти і ґрунтується на застосуванні діяльнісного, особистісного, інформаційного та системного підходів у професійній підготовці майбутніх педагогів. Під час дослідження використано такі загальнонаукові методи, як аналіз і систематизація наукових і навчально-методичних джерел; спостереження за освітнім процесом; систематизація й узагальнення викладацького досвіду.

Наукова новизна полягає в уточненні можливостей цифрових засобів щодо організації інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу та виявленні умов ефективної підготовки майбутніх педагогів до методично правильного застосування таких засобів у подальшій професійній діяльності.

Висновки. Сучасні апаратні і програмні цифрові інтерактивні засоби значно змінюють освітнє середовище і надають педагогові додаткові корисні можливості. Вони збагачують традиційні методи інноваційними способами, формами і прийомами викладання, створюють позитивний емоційний фон освітнього процесу, залучають здобувачів до активної взаємодії з інформацією, а також здатні забезпечувати інтерактивну комунікацію всіх учасників освітнього процесу, створювати умови для творчої співпраці і командної роботи.

Професійна підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових освітніх засобів у подальшій педагогічної діяльності має включати, окрім відповідних обов’язкових освітніх компонентів, активне використання викладачами на усіх лекційних і практичних заняттях інтерактивних цифрових технологій, а також практичний інтенсив з їх застосування в освітньому процесі під час проходження педагогічних практик.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ