РОЛЬ КЕРІВНИКА У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олена Полетай Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-6966-0205

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242612

Ключові слова:

науково - дослідна робота, самостійна робота, керівник науково - дослідної роботи, здобувач освіти

Анотація

У статті розглядається роль керівника на різних етапах створення науково-дослідної роботи студентами в закладах вищої освіти. Акцентується увага на алгоритмі співпраці здобувача освіти з фахівцем-науковцем, який організує дослідницьку діяльність. Зазначено, що важливим компонентом професійної підготовки фахівця є науково-дослідна робота, що сприяє розвитку критичного і творчого мислення, навчає пошукової і дослідницької діяльності і розвиває вміння застосовувати дослідницькі методи для вирішення практичних питань та завдань освітнього процесу здобувачів освіти.

Мета роботи: проаналізувати та розкрити роль керівника науково-дослідної  роботи здобувача освіти.

Методологія роботи базується на системному теоретичному аналізі наукової та навчальної літератури, публікацій; узагальненні результатів досліджень інших науковців та власного практичного досвіду керівництва науковими дослідженнями; уточнення основних етапів щодо організації і методики науково-дослідної роботи студента.

Наукова новизна. Уточнено та узагальнено інформацію щодо ролі і практичного вкладу наукового керівника в алгоритм організації науково-дослідної роботи здобувача освіти.

Висновки. Науково-дослідна діяльність вимагає від дослідника високого рівня знань щодо предмета дослідження, навичок обробки інформації з різноманітних доступних джерел, вміння застосувати різні методики і технології дослідження, оволодіти навичками виявити важливе і робити його опис, аналізувати отримані проміжні результати, робити узагальнення та висновки. Процес такої роботи це завжди творчість, це набуття і відкриття чогось нового і необхідного для суспільства, навіть якщо це просто власний досвід. Тому, роль керівника в зазначеному процесі беззаперечно важлива і необхідна. Саме керівник може зробити виконання наукового дослідження для здобувача освіти цікавим приємним процесом, в ході якого можливий розвиток особистісних природніх задатків, здібностей і творчих індивідуальних можливостей.

 

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ