ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Ольга Потапчук Кандидатка педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0001-8041-0031

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242613

Ключові слова:

педагогічне моделювання, майбутні фахівці комп’ютерного профілю, цифрові технології, система підготовки

Анотація

Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості педагогічного моделювання системи підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю в умовах розвитку цифрового суспільства.

Методологія. У дослідженні застосовано проблемний, системний і синергетичний, підходи, а також загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння і узагальнення. Це сприяло проектуванню педагогічної моделі, що демонструє відкриту і динамічну системи підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю.

Наукова новизна. У статті розроблено педагогічну модель підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю та обґрунтовано доцільність її реалізації в освітньому процесі.

Основною метою процесу педагогічного моделювання є дослідження проблеми за допомогою схематизації змістових і процесуальних характеристик в межах визначених цілей. Метод педагогічного моделювання  сприяє визначенню ефективних напрямків підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, забезпечити його системність і цілісність, дозволить виділити основні компоненти і характеристики системи підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю. Запропонована педагогічна модель характеризує систему, де процес підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю передбачає врахування освітніх цілей, змісту, форм та методів їх професійної підготовки, особливостей освітнього процесу, розвиток цифрових технологій та формування змісту і організацію діяльності здобувачів освіти.

Висновки. Запропонована педагогічна модель являє собою цілісну, відкриту і динамічну системи підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю і володіє характерними для педагогічних систем властивостями – структурності, ієрархічності та взаємозалежності усіх її елементів є готовою до впровадження в освітній процес ЗВО для перевірки її ефективності на основі реалізації визначених організаційно-педагогічних умов.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ