МОБІЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ В СПОРТІ

Автор(и)

  • Сергій Приймак Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3911-7081
  • Віктор Рябченко Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та освіти, Маріупольський державний університет https://orcid.org/0000-0002-5630-9459
  • Юрій Черезов Старший викладач кафедри фізичної підготовки, Пенітенціарна академія України https://orcid.org/0000-0002-1531-0189

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242614

Ключові слова:

функціональна мобілізація організму людини, спорт

Анотація

Мета роботи – схарактеризувати значення оптимальної мобілізації функціональних резервів організму людини та її складових у реалізації спортивної діяльності.

Методологічною основою є концептуальні ідеї теорії пізнання, методологічні принципи науковості, доступності, цілісності, інтегративності, які пояснюють важливі педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту.

Методи дослідження. Для отримання найбільш значущих результатів дослідження та їх інтерпретації застосовувались такі методи: теоретичний аналіз і синтез, систематизація, узагальнення інформації, викладеної у наукових джерелах інформації.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що здійснено теоретичний аналіз понять «функціональна мобілізація», «функціональна стійкість», «економізацію функцій» і їх значення у реалізації спортивної діяльності.

Практичне значення отриманих результатів: теоретичні результати та наукові положення можуть бути використані для вирішення наукових, теоретико-методичних і практичних завдань у педагогічній, спортивно-педагогічній діяльності в умовах вищої, післядипломної, спеціалізованої позашкільної освіти спортивного спрямування (ДЮСШ) під час освітнього, навчального та навчально-тренувального процесів.

Висновки. Забезпечення оптимальної функціональної мобілізації організму людини передбачає застосовування сучасних технологій і засобів цілеспрямованого впливу на окремі функціональні системи, які визначають та лімітують спортивну працездатність. Зазначене має поєднуватись з основними фізичними вправами і використовуватися як додаткові засоби, що сприяють розширенню діапазону адаптації та підвищенню фізіологічних резервів організму людини.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ