ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Автор(и)

  • Ірина Пронікова Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6911-0433

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242615

Ключові слова:

інноваційні інструменти, заклад вищої освіти, розвиток підприємливості, формування фінансової грамотності, майбутній вчитель

Анотація

У статті проаналізовано формування економічних знань у майбутніх учителів засобами інноваційних інструментів. Зазначено, що підприємливі та фінансово грамотні вчителі спроможні виховувати підприємців-новаторів, інвесторів, свідомих платників податків. Обґрунтовано значення отримання майбутніми вчителями економічних знань у закладах вищої освіти (ЗВО).

Мета і завдання. Схарактеризувати та окреслити інноваційні інструменти розвитку економічних знань, зокрема, підприємливості та формування фінансової грамотності у майбутніх учителів.

Методологія дослідження. У статті використано аналіз наукових джерел на філософському та загальнонауковому рівнях пізнання. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу, педагогічних досліджень з розвитку підприємливості у майбутніх учителів у закладах вищої освіти.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що систематизовано та обґрунтовано використання інтегрованого підходу до розвитку підприємливості та формування фінансової грамотності у майбутніх вчителів шляхом вивчення курсів економічного спрямування.

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що розвиток підприємливості та формування фінансової грамотності у майбутніх учителів повинно розглядатися як важливий фактор їх професійної підготовки з використанням інноваційних інструментів. Визначаємо, що оволодіння майбутніми вчителями економічними знаннями є вагомим чинником їх професійного зростання і ресурсом викладацької практики. Знання та навички набуті майбутніми вчителями у ЗВО, є однаково необхідні та важливі як для них самих так і для учнів. Удосконалення викладання економічно-фінансових дисциплін має стати одним з пріоритетних напрямів у системі підготовки майбутніх учителів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ