АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS ФАХІВЦІВ-ПЕНІТЕНЦІАРИСТІВ

Автор(и)

  • Вікторія Аніщенко Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Пенітенціарна академія України https://orcid.org/0000-0002-5062-3789

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242616

Ключові слова:

пенітенціарний персонал, hard skills, soft skills, службово - професійна діяльність, інноваційні педагогічні технології

Анотація

Набуття сучасних soft skills фахівцями пенітенціарної системи є вкрай важливим завданням в аспекті підвищення ефективності здійснення службово-професійної діяльності. Це означає, що вони мають володіти не лише фаховими компетентностями, а й уміннями працювати в команді, адаптуватися до змін, розв’язувати ситуаційні завдання та проблеми різної складності, будувати якісні комунікативні взаємодії з різними категоріями осіб.

Метою статті є пошук шляхів активізації розвитку «soft skills» фахівців-пенітенціаристів у процесі ступеневої професійної підготовки вітчизняної системи вищої освіти.

Методологія дослідження базується на аналізі, узагальненні та систематизації інформаційних джерел, нормативних документів із проблематики підготовки фахівців-пенітенціаристів, в тому числі формування «soft skills», службово-професійна діяльність яких потребує врахування особливостей реформування пенітенціарної системи, побудови безбар’єрного професійного середовища, вибору методів ефективного впливу, ресоціалізації та алгоритмів комунікативних процесів із військовополоненими, засудженими та ув’язненими.

Висновки. Soft skills – це не суто людські якості й характеристики особистості, це м’які компетенції, тобто спроможність самостійно й ефективно діяти в межах своїх повноважень. Для формування soft skills важливо застосовувати сучасні педагогічні технології, серед яких найбільш ефективними є такі, як: технології розвитку критичного мислення, проблемного та проектного навчання, кейс-технології та технології з ігровими елементами, здоров’язбережувальні та інформаційно-комунікаційні технології, в тому числі віртуальної та доповненої реальності.

 

Downloads

Опубліковано

18.06.2024