СИНТЕЗ ОСВІТНІХ ТРАДИЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДЛЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Лариса Гриценко Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-0366-9386
  • Володимир Мокляк Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-0366-9386

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242618

Ключові слова:

професійна підготовка, майбутні педагоги, сфера обслуговування, заклад вищої освіти, готельно - ресторанний бізнес

Анотація

У статті розглянуто процеси синтезу освітніх традицій у професійній підготовці майбутніх педагогів для сфери обслуговування в закладах вищої освіти. Аналізується взаємодія міжнародних та вітчизняних освітніх підходів, адаптація прогресивних світових практик до українських умов, а також особливості підготовки спеціалістів у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі. Дослідження ґрунтується на комплексному аналізі освітніх систем і їх впливу на формування професійних компетенцій майбутніх педагогів, з використанням кількісних і якісних методів аналізу, включаючи порівняльний, історико-педагогічний та системний аналіз. Виявлено можливості синтезу освітніх традицій для оптимізації навчальних програм, забезпечення стійкості і адаптивності професійної підготовки до динамічних змін у сфері обслуговування, а також розробки стратегій впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Мета роботи полягає у дослідженні процесів синтезу освітніх традицій у професійній підготовці майбутніх педагогів для сфери обслуговування в закладах вищої освіти. Аналізується взаємодія міжнародних та вітчизняних освітніх підходів, адаптація прогресивних світових практик до українських умов, а також вивчення особливостей підготовки спеціалістів у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі.

Методологія базується на комплексному підході до аналізу освітніх систем та їх впливу на формування професійних компетенцій майбутніх педагогів. Використовуються як кількісні, так і якісні методи аналізу, включаючи порівняльний, історико-педагогічний та системний аналіз для розгляду різноманітних аспектів освітнього процесу.

Наукова новизна полягає у виявленні та обґрунтуванні можливостей синтезу освітніх традицій для оптимізації навчальних програм, забезпеченні стійкості і адаптивності професійної підготовки до динамічних змін у сфері обслуговування, а також в розробці стратегій впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Висновки. Аналіз зарубіжного досвіду на прикладі країн з розвиненою інфраструк­турою гостинності та туризму виявив прогресивні ідеї та особливості підготовки фахівців для сфери обслуговування. Серед ключових характеристик виявлені: гнучкість і мобільність у врахуванні потреб ринку, мультиваріативність навчальних закладів (коледжі, інститути, університети), ступневість підготовки, інформаційна відкритість, динамічність в оновленні змісту освіти, широке застосування новітніх технологій, навчання в умовах реального виробництва.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024