РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

  • Микола Носко Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9903-9164
  • Микола Дейкун Кандидат медичних наук, професор, професор кафедри біології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0008-1359-537X
  • Ольга Мехед Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри біології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9485-9139

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242620

Ключові слова:

заклади вищої освіти, освітній процес, професійні компетенції, сучасні технології, фахівці галузі охорони здоров’я

Анотація

У статті розглянуто ключові аспекти широкого застосування сучасних технологій на процес формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців в галузі охорони здоров'я. Висвітлено роль технологій у покращенні навчання, тренування та розвитку необхідних навичок у здобувачів освіти. Розглянуто використання віртуальної та розширеної реальності, штучного інтелекту та інших інноваційних підходів у навчальних програмах для формування компетентностей, необхідних для успішної кар'єри в галузі охорони здоров'я. Аналізуються переваги та виклики, пов'язані з впровадженням технологій у освітній процес та підготовку майбутніх фахівців. Розглянуті методологічні аспекти організації практичних занять з урахуванням сучасних тенденцій у педагогіці та новаторських підходів, що сприяють розумінню та застосуванню ефективних стратегій для забезпечення високої якості навчання через діяльність, що передбачає застосування сучасних інформаційних технологій.

Метою статті є аналіз наукових підходів до визначення та вивчення особливостей використання сучасних технологій у закладах вищої освіти та визначення шляхів втілення відповідних видів діяльності в освітній процес вищої школи з метою формування компетенцій у майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я.

Методологія. Наше дослідження спирається на системний та індивідуально-орієнтований підходи, які враховують психолого-педагогічні джерела інформації та аналізують сучасний досвід впровадження експериментальної діяльності у вищі навчальні заклади під час підготовки майбутніх спеціалістів. Ми застосовували багаторівневий системний аналіз наукових джерел, який ґрунтується на загальнонауковому, частково-науковому та конкретно-науковому рівнях пізнання.

Наукова новизна дослідження включає наступні аспекти: вплив використання віртуальної реальності на навчання та тренування майбутніх фахівців з медичної сфери; розвиток системи дистанційного навчання для здобуття професійних навичок у сфері медичних технологій; використання штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень у медичній практиці та навчанні майбутніх лікарів; застосування сучасних медичних пристроїв та додатків для покращення навчального процесу та формування компетенцій; аналіз ефективності інноваційних методів навчання, заснованих на використанні технологій доповненої реальності, в сфері охорони здоров'я. Дослідження цих аспектів дозволить розкрити потенціал сучасних технологій у підготовці майбутніх фахівців з охорони здоров'я та визначити оптимальні шляхи впровадження цих технологій у навчальні програми.

Висновки. Сучасні технології, такі як віртуальна реальність, штучний інтелект та дистанційне навчання, мають великий потенціал у формуванні професійних компетенцій у майбутніх фахівців в галузі охорони здоров'я. Використання інноваційних методів навчання сприяє покращенню якості підготовки медичних працівників та підвищує рівень їхніх навичок. Система дистанційного навчання дозволяє здобувати знання та вміння без прив'язки до місця та часу, що сприяє доступності освіти для широкого кола студентів. Інтеграція сучасних медичних технологій у навчальний процес допомагає студентам отримувати практичний досвід та розвивати навички роботи з передовими медичними пристроями. Дослідження ефективності впровадження технологій у навчання є важливим напрямком для подальшого удосконалення методів навчання та підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони здоров'я. Отже, роль сучасних технологій у формуванні професійних компетенцій майбутніх фахівців в охороні здоров'я є невід'ємною складовою сучасної медичної освіти, сприяючи підвищенню якості та ефективності медичної практики.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024