ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН В ЗВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТ

Автор(и)

  • Вадим Ребенок Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2943-9725

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242623

Ключові слова:

професійна підготовка, спеціальні дисципліни, інформаційні технології, транспорт, система

Анотація

У статті розкрито особливості формування інформаційної компетентності майбутніх викладачів на заняттях спеціальних дисциплін у закладах вищої освіти.

Встановлено, що ефективність навчання визначається не тільки змістом, а й способом діяльності його засвоєння, або операційною стороною діяльності. Засвоєння майбутніми викладачами системи дій сприяє розв’язанню навчальних завдань з транспортної галузі й утворює основний стержень освітнього процесу. Навчальна діяльність має своїм змістом оволодіння узагальненими способами дій в сфері наукових понять, що дає можливість студентам опанувати систему знань, навичок та умінь на заняттях спеціальних дисциплін. Проаналізовано особливості змісту професійної підготовки студентів, що складає певний обсяг систематичних наукових знань, практичних навичок і умінь, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими мають оволодіти майбутні викладачі у процесі навчання технічних дисциплін. Доведено, що освітній процес із використанням інформаційних технологій в транспортній галузі спонукає майбутніх викладачів до: самостійної роботи; підвищує мотивацію та пізнавальну активність; розширює та поглиблює міжпредметні зв’язки; систематизує знання окремих освітніх компонентів. В освітньому процесі застосування інформаційних технологій дає можливість студентам організувати безперервне і ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу на заняттях фахових дисциплін. У навчальній практиці інформаційні технології в більшості випадків застосовують як допоміжний засіб у комплексі з іншими засобами, що значно інтенсифікує цей процес.

Мета роботи – розкрити особливості формування інформаційної компетентності у майбутніх викладачів фахових дисциплін в закладах вищої освіти зі спеціальності транспорт.

Методологічною основою є системний підхід до моделювання процесів формування інформаційної компетентності у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. Аналіз історіографічних джерел та наукових публікацій.

Наукова новизна: визначено та обґрунтовано процес формування інформаційної компетентності у майбутніх викладачів на заняттях фахових дисциплін у ЗВО й розкрито особливості освітніх компонентів транспортної галузі.

Встановлено, що інформаційна компетентність майбутніх викладачів професійної підготовки в освітньому процесі, сприятиме моделюванню та конструюванню й прогнозуванню результатів власної діяльності на заняттях фахових компонентів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024