МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Лідія Лавріненко Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-2666-3924

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242624

Ключові слова:

ментальне здоров’я, учитель, школярі, психологічні техніки, освітній процес

Анотація

У статті акцентується увага на особливостях збереження ментального здоров’я школярів України в умовах воєнного стану, критеріях оцінювання рівня психічного здоров’я здобувачів освіти, впровадженні вчителями технологій збереження здоров’я в освітній процес Нової української школи.

Метою статті є обґрунтування умов збереження психічного здоров’я школярів в умовах воєнного стану, необхідності імплементації інноваційних психотерапевтичних та психогімнастичних вправ та технік в освітній процес сучасної української школи.

Методологія дослідження полягає у здійсненні аналізу наукових джерел на теоретико-методологічному, організаційно-методичному рівнях пізнання ментального здоров’я. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу, педагогічних досліджень щодо необхідності й важливості збереження ментального здоровя школярів в умовах воєнного стану. Методологія дослідження дозволила визначити й обґрунтувати особливості навчання школярів із застосуванням здоров’язбережувальних технологій як на уроках, так і в позаурочний час.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що обґрунтовано завдання, що ставляться перед педагогами щодо збереження психічного здоров’я в освітньому процесі в умовах воєнного стану; досліджено наслідки використання інноваційних психологічних інструментів підтримки дітей різного віку, створення позитивного психологічного клімату, розумного поєднання різноманітних видів діяльності, особистісно орієнтованого підходу, правильної організації активного відпочинку дітей.

Розглянуто окремі, доступні для педагогів, методи психологічної підтримки, практики, які допоможуть стабілізувати психологічний стан школярів в умовах стресових ситуацій, депресивних станах, що викликані наслідками війни.

Висновки. Здійснене дослідження дозволяє зробити висновки, що важлива роль та відповідальність в оздоровчій діяльності щодо збереження й відновлення психічного здоров’я школярів відводиться освітній системі, яка повинна й має всі можливості для того, щоб зробити валеологічним цей процес. Сучасний освітній процес має бути здоров’язбережувальним, здоров’яформувальним, здоров’язміцнюючим, спрямованим на позитивну мотивацію до здорового способу життя, забезпечення гармонійного розвитку особистості, навчання культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ