ІНТЕГРАЦІЯ ТЕМАТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРАКТИКУ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • Галина Цигура Кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2998-7537

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242625

Ключові слова:

майбутній фахівець фізичної культури і спорту, учитель, освіта для сталого розвитку, цілі сталого розвитку, методика

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що освіта і спорт є основними рушійними силами сталого розвитку сучасного суспільства. Освіта для сталого розвитку покликана формувати сучасне суспільство з таким мисленням і світоглядом, які здатні забезпечити екологічну цілісність, економічну стабільність та соціальний добробут у житті наступних поколінь. Освітня і спортивна галузь розвинених країн світу накопичила істотний досвід з питань діяльності в інтересах сталого розвитку. Підготовка усіх педагогічних працівників до освітньої діяльності для сталого розвитку повинна бути обов’язковою.

У Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка студентам пропонується курс за вибором «Сталий розвиток у фізичній культурі і спорті», опановуючи який майбутні фахівці готуються до освітньої діяльності для сталого розвитку під час проведення уроків з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

Мета роботи: представити основні кроки інтеграції тематики сталого розвитку в практику вчителя фізичної культури.

Методологія. Роботу виконано на основі системного, компетентнісного та ціннісного підходів. Використано загальнологічні методи аналізу, систематизації й узагальнення інформації.

Наукова новизна полягає у представленні алгоритму інтеграції тематики сталого розвитку в практику вчителя фізичної культури.

Висновки: основними кроками інтеграції тематики сталого розвитку в практику вчителя фізичної культури є: ознайомлення з поняттям та Цілями сталого розвитку; опрацювання навчальних програм з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів з метою виявлення питань сталості відповідно до вікових категорій учнів; опрацювання наявних методичних матеріалів з питань сталості для вчителів, зокрема навчально-методичного комплексу «Зелений пакет»; опрацювання досвіду активностей спортивної галузі розвинених країн світу щодо питань сталості; опрацювання календарів екологічних та соціальних дат; складання плану освітньої роботи з питань сталого розвитку; підбір відповідного матеріалу з обраних тем сталого розвитку; включення інформації з обраних тем сталості в зміст рухливих ігор, естафет та інших активностей; підготовка дидактичних матеріалів з питань сталого розвитку.

 

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ