ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Інна Червінська Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-0745-1413
  • Андрій Червінський Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри географії та природознавства, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-2128-196X
  • Ярослав Никорак Викладач-методист, заступник директора з навчально-методичної роботи Івано-Франківського фахового коледжу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-9855-5914

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242626

Ключові слова:

дистанційне навчання, організація освітнього процесу, здобувач шкільної освіти, інноваційні освітні платформи

Анотація

Мета статті – на підставі опрацювання наукових джерел з окресленої проблеми та за результатами вивчення досвіду діяльності ЗЗСО щодо впровадження в освітній процес дистанційного навчання, розкрити специфіку організації дистанційного навчання здобувачів шкільної освіти в умовах воєнного стану.

Методологічними засадами дослідження виступають концептуальні розробки вітчизняних та зарубіжних учених у галузі організації дистанційного навчання, вивчення інноваційних методик організації освітнього процесу в ЗЗСО із використанням форматів дистанційного навчання. Під час роботи над організацією дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів. Теоретичні: сприяли узагальненню та аналізу психолого-педагогічної літератури, що уможливило визначення ключових аспектів проблеми; емпіричні: методи збирання науково-дослідницького матеріалу (анкетування здобувачів освіти, опитування, опрацювання нормативно-правової бази), бесіди з педагогами щодо їхньої готовності до реалізації ідей, форм, моделей та технологій дистанційного навчання в освітній процес сучасних закладів освіти.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці оптимальних методик та інноваційних підходів до організації дистанційного навчання школярів із врахуванням специфіки умов воєнного стану.

Висновки. Зазначене дозволило увиразнити проблему організації дистанційного навчання здобувачів шкільної освіти, розкрити її цілісно, виокремити практико зорієнтовані аспекти, визначити проблеми та схарактеризувати перспективи подальшого розвитку. За результатами проведеного дослідження запропоновано шляхи, вирішення цих проблем.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ