ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Автор(и)

  • Тетяна Дорошенко Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8751-421X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242628

Ключові слова:

цінності, ціннісні орієнтації, формування, майбутні педагоги - музиканти, художня взаємодія

Анотація

Мета роботи – актуалізація проблеми формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів, аналіз сутності та висвітлення логіко-смислової структури ключових понять.

Методологія. У статті використано теоретичні методи: аналіз наукової літератури, синтез, систематизація, узагальнення з метою обґрунтування важливості формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів, окреслення логіко-смислової структури ключових понять.

Наукова новизна полягає в актуалізації аксіологічної складової професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів, уточнення сутності ключових понять.

Висновки. Проведений теоретичний аналіз засвідчив, що система цінностей та ціннісних орієнтацій знайшла відображення в дослідженнях учених-філософів, соціологів, психологів, музикознавців, педагогів. Посилення інтересу до аксіологічної складової фахової підготовки майбутніх педагогів-музикантів, відсутність системних досліджень у цій сфері, виявлення суперечності між потребою суспільства у фахівцях, здатних до трансляції високих цінностей мистецтва, і недооцінкою ціннісного спрямування методичних аспектів фахової музичної освіти актуалізували проблему формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів.

Вивчення специфіки діяльності педагога-музиканта, усвідомлення сутності понять «цінності», «ціннісні орієнтації» дозволило визначити цінностями професійної діяльності майбутніх педагогів-музикантів професійно-педагогічні та музично-виконавські цінності й запропонувати власне розуміння ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як важливих компонентів особистості, що характеризують її ставлення до професійно-педа­гогічних, музично-виконавських цінностей та забезпечують ефективну професійну діяльність.

Перспективним напрямом подальшого дослідження зазначеної проблеми вбачаємо у розробці та обґрунтуванні моделі формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024