ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЖАНРИ ХОРОВОЇ МУЗИКИ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В 6 КЛАСІ ЗЗСО

Автор(и)

  • Тетяна Мартинюк Доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і методики навчання, Університету Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0001-5236-5990
  • Захар Шашков Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0009-0007-4447-3642

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242630

Ключові слова:

педагогічні умови, формування уявлень, жанри хорового мистецтва, мистецький інтелект, методи навчання

Анотація

Мета роботи – розробити та описати педагогічні умови формування уявлень про жанри хорової музики в учнів 6 класу ЗЗСО.

Методологія. Теоретико-методологічні засади дослідження визначені сучасними концепціями про гуманізацію та культурологізацію загальної мистецької освіти, а також ідеї та принципи комплексу наукових підходів до формування уявлень про явища музичного мистецтва учнів основної школи. Для досягнення мети в роботі використано комплекс методів дослідження, зокрема: теоретичного аналізу наукових праць, узагальнення для обґрунтування педагогічних умов формування уявлень про жанри хорової музики в учнів 6 класу ЗЗСО, прогностичного конструювання найбільш ефективних методів для реалізації кожної з педагогічних умов.

Наукова новизна. Вперше розкрито педагогічні умови формування на уроках мистецтва уявлень учнів 6 класу ЗЗСО про жанри хорової музики. Розглянуто сутність поняття педагогічні умови в контексті теми дослідження. Першою педагогічною умовою визначено активізацію ціннісно-мотиваційної сфери учнів 6 класів ЗЗСО щодо вивчення жанрів хорової музики. Другу педагогічну умову  конкретизовано як педагогічний вплив на зростання мистецького інтелекту  учнів 6 класів ЗЗСО в жанровій сфері хорової музики. Третьою педагогічною умовою зазначено застосування уявлень учнів 6 класів ЗЗСО про жанри хорової музики у процесі творчої діяльності на уроках мистецтва. Прогнозовано комплекс методів навчання, ефективних  для реалізації системи педагогічних умов.

Висновки. Педагогічними умовами формування уявлень про жанри хорової музики на уроках мистецтва в 6 класі ЗЗСО вважаються такі, які враховують: специфіку музичної, мистецької підготовки учнів 6 класів; застосування методів навчання, орієнтованих на когнітивні процеси пізнання жанрів хорової музики на уроках мистецтва; потребу в особистісному ставленні до опанування інформацією про хорове мистецтво, креативність, самостійність розв’язання творчих завдань; інтерпретацію творів хорового мистецтва різних жанрів, розуміння образної сфери хорових жанрів, історико-культурних особливостей творів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024