ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Георгіївна Платонова Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4197-3290

Ключові слова:

дошкільники, дитячий колектив, соціально-педагогічна адаптація дошкільників, заклади дошкільної освіти

Анотація

Мета статті: теоретично обґрунтувати особливості адаптації дітей до дитячого колективу в закладі дошкільної освіти.
Методологія. Методологічні основи адаптації дошкільнят до дитячого колективу представлені у роботах В. Мушинського та Н. Коцур. Труднощі, які виникають під час зміни соціальних відносин дітей дошкільного віку, стали предметом вивчення Н. Маковецької. Взаємозв’язок дитини з матір’ю, характер їх взаємодії із протіканням адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти досліджували Н. Авдєєва, С. Теплюк. Ідея залежності соціальної адаптації дітей дошкільного віку до умов дошкільного закладу від реалізації їх потреби в ігровій діяльності простежується у працях Н. Захарової. Систему корекційно-розвивальних завдань з метою полегшення адаптації дошкільнят раннього віку до умов закладу дошкільної освіти аналізуються в роботах Т. Гурковської, Л. Стреж, Є. Жердєвої та ін. Феномен колективу як засіб виховання дітей та підлітків досліджували А. Макаренко, Л. Новікова, В. Сухомлинський та ін.; сутність та зміст взаємовідносин у колективі вивчали А. Арушанова, В. Нечаєва, В. Залогіна та ін.; проблеми взаємодії особистості та колективу – А. Волохов, І. Іванов та ін.
Наукова новизна полягає у тому, що проаналізовано особливості соціальнопедагогічної адаптації дітей у закладі дошкільної освіти.
Висновки: Колективні взаємини створюють сприятливі умови для розвитку індивідуальних якостей дошкільників, коли вихователь у процесі спільної діяльності спирається на позитивні риси і здійснює педагогічну корекцію негативних. Схильність до різних видів діяльності робить дитину цікавим об’єктом взаємин, її характер змінюється пропорційно до розвитку індивідуальності в колективних взаємовідносинах. Аналізуючи особливості розвитку дітей дошкільного віку, можна зробити висновок про те, що за умови умілого керівництва вихователя у групі закладу дошкільної освіти можна сформувати колективні взаємини, але говорити про колектив як такий ще зарано, це пов’язано, з одного боку, з віковими особливостями дітей дошкільного віку і стрімкими соціальними змінами – з іншого.

Посилання

Kabantseva, A. (2020). Psykholohichn eblahopoluchchia ditei ta doroslykh, abo yak vidnovytysia pislia tryvalykh «vykhidnykh» [Psychological well-being of children and adults, or how to recover after a long «weekend»]. Doshkilne vykhovannia - Preschool education. 6, 3-6.

Kononko, O. L. (2009). Vykhovuiemo sotsialno kompetentnoho doshkilnyka: navchalno-metodychnyi posibnyk do Bazovoi prohramy rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ia u Sviti» [Raising a socially competent preschooler: a teaching and methodical guide to the Basic Preschool Child Development Program «I am in the World»]. Kyiv, Ukraine: Svitych.

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory v 5-ty t. Kyiv, Ukraine: Radianska shkola. Vol. 2.

Taiemnytsi adaptatsii. Psykholohichni osoblyvosti ditei doshkilnoho viku. Tretii rik zhyttia [Secrets of adaptation. Psychological features of preschool children. Third year of life]. (2008); avt.-uklad. Nurieieva, O. S., Sheinfeld, Z.I . Kharkiv, Ukraine: Vyd. hrupa «Osnova»: «Triada+».

Teoriia i praktyka formuvannia dytiachoho kolektyvu [Theory and practice of forming a children’s team]. (2012); uklad. Kulachenko, O. V., Molodushkina, I. V. Kharkiv, Ukraine: Vyd. hrupa «Osnova».

Iakymenko, L. Iu., Lutsenko, V. O. (2012). Osoblyvosti mizhosobystisnykh vidnosyn v dytiachomu kolektyvi [Peculiarities of interpersonal relations in the children’s team]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats – Theoretical and methodological problems of raising children and school youth: a collection of scientific papers. Issue 16. Knyha 1.

Downloads

Опубліковано

20.01.2023