ТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСІЇ ДО МУЗЕЮ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Дана Огієнко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4513-231X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242632

Ключові слова:

професійна підготовка майбутніх педагогів, музей, музейна педагогіка, тематичні екскурсії, здобувачі вищої освіти

Анотація

Метою статті визначено окреслення потенціалу засобів музейної педагогіки (тематичні екскурсії до музею) для підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів.

Методологія. Для реалізації мети дослідження використано такі підходи: акмеологічний, діяльнісний, культурологічний; теоретичні методи (загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення педагогічної, музеєзнавчої та навчально-методичної літера­тури) та емпіричні (спостереження, бесіда), які допомогли встановити ефективність використання музейного потенціалу у професійній підготовці майбутніх педагогів.

Наукова новизна полягає в окресленні потенціалу засобів музейної педагогіки (тематичні екскурсії до музею) для підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів.

Висновки. Використання в освітньому процесі закладів вищої освіти елементів музейної педагогіки, а саме тематичних екскурсій до музеїв, є незамінною формою навчання та значно підвищують якість професійної підготовки майбутніх педагогів. Сьогодні музеї стали одним з ефективних засобів як навчання і виховання молоді, які застосовують інноваційні форми та провідні педагогічні методики, нові підходи у впровадженні освіти, що перетворює музеї на потужне освітнє середовище. На сучасному етапі музеї використовують теоретико-методологічні напрацювання музейної педагогіки, а саме активні методи навчання, створення музейного середовища, образну мову експозиції. Тематичні екскурсії до музею дають можливість здобувачам поглиблено вивчати та обговорювати питання щодо теми; інтерактивні технології стимулюють їх самостійну діяльність, а засвоєння інформації у неформальному середовищі у невимушеній формі підвищують мотивацію до навчання та сприяють формуванню у майбутніх педагогів компетентності саморозвитку і самоосвіти для власного професійного становлення. За допомогою засобів музею вирішується важливе завдання сьогодення – формування творчої особистості, долучення її до загальнолюдських цінностей, культурної спадщини. Дослідницька, пошукова діяльність у музеях, ознайомлення здобувачів вищої освіти з музейними виставками та колекціями, сприяє здатності реалізовувати свій творчий потенціал через сприйняття, співпереживання, осмислення духовних надбань та цінностей національної культури, виховують в молоді повагу до духовних скарбів українського народу, прагнення зберегти національні традиції.

 

Downloads

Опубліковано

18.06.2024