ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Олена Прищепа Викладач кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-6876-5910
  • Денис Кравченко Студент спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242634

Ключові слова:

студенти, виконавська компетентність, виконавсько - практична підготовка, різнохарактерні різножанрові музичні твори

Анотація

У статті наголошено, що відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) студенти мають набути спеціальну фахову компетентність: здатність демонструвати виконавські уміння в процесі музично-освітньої діяльності. Підкреслено, що музична освіта студентів включає виконавсько-практичну підготовку, до якої входять різні музичні дисципліни. Розглянуто завдання інструментально-виконавської та вокальної підготовки студентів. Зазначено, що до навчально-музичного матеріалу входять різноманітні різнохарактерні різножанрові музичні твори.

Мета статті: розглянути особливості формування виконавської компетентності студентів у процесі виконавсько-практичної підготовки.

Методологія. Під час написання статті використано методи аналізу  науково-методичної літератури з педагогіки мистецтва та аналіз власного музично-педагогічного досвіду.

Наукова новизна: описання власного музично-педагогічного досвіду професійної підготовки студентів музичних спеціальностей.

Розглянуто структуру занять з музично-практичних дисциплін та основні принципи підбору навчального репертуару: єдність художнього і технічного, художня цінність, жанрова і стильова різноманітність.

Наголошено, що до обов’язкового вивчення входять різножанрові різнохарактерні музичні твори, а також твори зі шкільної програми.

Проаналізовано опанування студентами фортепіанних п’єс і вокальних творів на конкретних прикладах.

Висновки. Використання різнохарактерних різножанрових музичних творів у навчанні студентів музичних спеціальностей формує їх виконавську компетентність, що дозволяє досягти професійного рівня виконавської майстерності.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024