ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Тамара Скорик Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри мистецьких дисциплін, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1442-6024
  • Антоніна Міненок Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5517-0574

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242637

Ключові слова:

мистецька діяльність, художньо - творче мислення, образне мислення, творчі здібності, засоби мистецтва, творча активність учнів

Анотація

У статті розкрито та обґрунтовано сучасні наукові підходи до проблеми формування художньо-образного мислення учнів у процесі мистецької діяльності, визначені шляхи та перспективи вирішення вказаної проблеми.

Проаналізовано особливості розвитку художньо-творчого мислення, творчих здіб­ностей учнів засобами мистецтв у процесі їхньої освітньої діяльності. Художньо-творче мислення характеризується емоційно-почуттєвим оформленням, образною наочністю й забезпечує розуміння або створення художнього образу. Творчі здібності розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання, пов’язуються зі створенням нового, оригінального продукту, з пошуком нових засобів діяльності тощо. Мистецтво  як частина духовного життя, як людини, так і суспільства, та в цілому є універсальним продуктом творчої діяльності всіх поколінь, що визначає його універсальний характер у становленні всіх сторін особистості та має визначальний вплив на розвиток художньо-творчого мислення.

Мета роботи – розкрити та визначити психолого-педагогічні особливості розвитку художньо-творчого мислення учнів у процесі мистецької діяльності.

Методологічною основою є компетентнісний, орієнтаційний, операційний та оціночний підходи щодо розкриття творчого потенціалу особистості  й формування художньо-образного мислення учнів у процесі мистецької діяльності. Аналіз методичних джерел та наукових публікацій.

Наукова новизна. Проаналізовано психолого-педагогічні засади розвитку художньо-образного мислення учнів у процесі мистецької діяльності. Визначено та обґрунтовано основні завдання викладання мистецьких дисциплін у закладі загальної середньої освіти щодо особливостей розкриття творчого потенціалу особистості, стимулювання художньо-образного мислення,  художніх інтересів, сприяння розвитку уяви тощо.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024