ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ: ШЛЯХ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ І ДИЗАЙН-ОСВІТІ

Автор(и)

  • Володимир Тименко Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної освіти у сфері технологій та дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну
  • Андрій Коркушко Аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0009-0002-9508-2776

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242638

Ключові слова:

мистецька освіта і дизайн - освіта, студії з мистецтва і дизайну, інтердисциплінарність змісту, STEАM

Анотація

У статті проаналізовано потенціал інтердисциплінарного підходу для модернізації та інновацій у мистецькій освіті і дизайн-освіті. Автори досліджують інтеграцію знань з галузей природничих наук, технологій, інжинірингу, мистецтва (арт)  та математики (STEАM). Зазначено, що така інтеграція може розширити можливості для творчого самовираження та підготувати фахівців, які відповідають потребам сучасного покоління учнівської молоді.

Мета роботи – дослідити потенціал інтердисциплінарного підходу для модернізації та інновацій у мистецькій освіті і дизайн-освіті.

Методологія. Дослідження ґрунтується на комплексному методологічному підході, який поєднує теоретичні методи: аналіз наукової літератури, узагальнення передового педагогічного досвіду, системний та логічний аналіз та емпіричні методи: анкетування та опитування, метод експертних оцінок, проєктний метод.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому комплексно досліджено потенціал інтердисциплінарного підходу для модернізації та інновацій у мистецькій освіті та дизайн-освіті; розроблено методичні рекомендації щодо поширення інтердисциплі­нарних практик у мистецькій освіті і дизайн-освіті.

Ця стаття пропонує новий підхід до модернізації освітнього процесу, сприяючи більш глибокому розумінню та аплікації знань з різних галузей, що створює умови для розвитку творчого та інноваційного мислення у студентів.

Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що інтердисциплінарний підхід має великий потенціал для модернізації та інновацій у мистецькій та дизайн-освіті. Інтеграція знань з різних галузей, таких як природничі науки, технології, мистецтво та математика, сприяє розвитку творчого мислення, пошуку нових рішень та підготовці фахівців, які можуть відповідати вимогам сучасного світу.

Дослідження підтвердило, що інтердисциплінарний підхід дозволяє створити умови для творчого самовираження студентів, сприяє розвитку їхніх творчих здібностей та підготовці до вирішення складних завдань у мистецтві та дизайні.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024