ВПЛИВ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ НА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВУ СФЕРУ ТА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Хольченкова Доктор філософії, доцент кафедри фізичного виховання та хореографії, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0001-6286-0530

Ключові слова:

сучасна хореографія, емоційно-вольова сфера, духовний розвиток, підлітки

Анотація

Одним із ефективних засобів забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості може виступати сучасна хореографія, як креативний вид мистецтва, який має потужний вплив на емоційно-вольову сферу та духовний розвиток дитини та забезпечує можливості для її самовираження та самореалізації, а також зняття емоційної напруженості й подолання стресу, що особливо важливо в підлітковому віці, який характеризується інтенсивними змінами в фізіологічному та психічному розвитку та багатьма різноманітними суперечностями та кризами.
Мета дослідження – розкрити вплив сучасної хореографії на емоційно-вольову сферу та духовний розвиток підлітків.
Методологія дослідження включає аналіз наукової літератури з проблеми вікових особливостей підліткового віку, систематизації та  узагальненнятеоретико-методологічних засадв галузі сучасної хореографії.
Наукова новизна полягає в розкритті впливу сучасної хореографії на емоційно-вольову сферу та духовний розвиток підлітків.
В роботі визначено основні фізіологічні та психологічні властивості підліткового віку, як переломного віку становлення й формування особистості, одного з основних періодів росту і формування організму, під час якого здійснюється швидкий розвиток усіх органів тіла та всіх пізнавальних процесів психіки.
Як вид мистецтва, саме сучасна хореографія, яка не має кордонів та сталих канонів, ані за змістовним, ані за руховим компонентом, дає можливість виразити власне «Я», розкрити свою індивідуальність, духовний світ, передати засобами рухів свої почуття, настрій, думки, емоції, що сприяє формуванню психоемоційних станів підлітків. Підбір цікавого оригінального змістовного репертуару, сучасного музичного супроводу, створення художнього образу надають можливість для розвитку уяви, фантазії, пізнання нового, виховування моральних цінностей та духовного розвитку. На основі формування стійкого інтересу та високого рівня мотивації, заняття сучасним танцем мають великі можливості для розвитку таких вольових якостей підлітка, як впевненість у собі, цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, ініціативність, самостійність, сміливість, що має позитивний вплив на формування особистісного потенціалу дитини.
Висновки. Сучасна хореографія, як креативний вид мистецтва, має потужний вплив на емоційно-вольову сферу та духовний розвиток підлітків, що сприяє гармонійному та всебічному розвитку особистості. Враховуючи широкий арсенал прийомів, засобів та форм творчої діяльності, сучасна хореографія забезпечує розширення світогляду, підвищення рівня свідомості, відкриває можливості для самовираження та самореалізації, а також сприяє подоланню стресу та зняттю емоційної напруженості, що особливо важливо в підлітковому віці, який характеризується інтенсивними змінами в фізіологічному та психічному розвитку та багатьма різноманітними суперечностями та кризами.

Посилання

Bigus, O. O., Manshylin, V. V., Kondratyuk, D. O. and others. (2017). Suchasnyi tanets. Osnovy teorii i praktyky [Modern dance. Fundamentals of theory and practice]. Kyiv, Ukraine. Vydavnytstvo Lira.

Voloshyna L. (2014). Osoblyvosti pidhotovky fakhivtsiv-khoreohrafiv [Features of training of choreographer spesialists]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Mystetstvoznavstvo – Bulletin of Lviv University. Series: Art History. Issue 14, 267–273.

Goncharenko, Yu. V. (2017). Strukturni komponenty estetychnoho vykhovannya molodshykh shkolyariv u protsesi khoreohrafichnoyi diyalnosti [Structural components of aesthetic education of junior schoolchildren in the process of choreographic activity]. Naukovi zapysky Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky – Scientific notes of the Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Issue 157, 51–54.

Hutsalo, E.U. (2004). Vikova psykholohiya: kurs lektsiy [Age psychology: a course of lectures]. Kirovohrad, Ukraine: KDPU imeni V. Vynnychenka.

Dutkevych, T. V. (2012). Dytyacha psykholohiya: navchalnyi posibnyk [Child psychology: textbook]. Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoyi literatury.

Stepanov, O. M. & Fitsula, M. M. (2012). Osnovy psykholohiyi ta pedahohiky: navchalnyi posibnyk [Fundamentals of psychology and pedagogy: textbook. way]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.

Kyrpenko, T. M. & Bokhonkova Yu. O. (2017). Mekhanizmy psykholohichnoho samozakhystu pidlitkiv: monohrafiya [Mechanisms of psychological self-defense of adolescents: monograph]. Syevyerodonetsk, Ukraine: vydavnytstvo SNU im. V. Dalya.

Poliluyeva, I. V. (2016). Vikovi osoblyvosti emotsiyno-volovoyi rehulyatsiyi diyalnosti lyudyny [Age features of emotional and volitional regulation of human activity]. Naukovyi ohliad – Academic Review. Issue 8 (29). Retrieved from: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/938 (data zvernennia 20.08.2019).

Rozhko, M. M. (2014). Vplyv khoreohrafichnoho mystetstva na formuvannya osobystosti lyudyny [Influence of choreographic art on the formation of human personality]. Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific bulletin of Donbass. Issue 4. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2014_4_26.

Rukhovyy rozvytok shkolyariv riznykh vikovykh hrup: naukove vydannya / redaktsiya M.O. Nosko (2020) [Motor development of schoolchildren of different age groups: scientific edition /edited by M.O. Nosko]. Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf.

Kholchenkova, N. M. (2018). Suchasnyy tanets yak zasib zdorovyazberezhennya: osnovni kharakterystyky ta osoblyvosti rozvytku [Modern dance as a means of health care: main characteristics and features of development]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka – Bulletin of T. G. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Issue 152 (2). Vol. 2, 176–180.

Shevchuk, A. S. (2016). Dytiacha khoreohrafiia [Children’s choreography]. Ternopil, Ukraine: Mandrivetc.

Brodie J. Dance and Somatics: Mind-Body Principles of Teaching and Performance: McFarland, 2012. 235 p.

Kassing G., Jay-Kirschenbaum D. Dance Teaching Methods and Curriculum Design: Comprehensive K-12 Dance Education: Human Kinetics, 2nd Edition, 2020. 511 p.

Downloads

Опубліковано

01.02.2023