АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВ’Я ОТОЧУЮЧИХ

Автор(и)

  • Альона Вітченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0318-4880
  • Людмила Лисенко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3629-3840
  • Олена Воєділова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0771-8325

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232027

Ключові слова:

здоров’я, ціннісні ставлення, діти молодшого шкільного віку

Анотація

У статті наведено аналіз сформованості ціннісного ставлення дітей молодшого шкільного віку до власного здоров’я та здоров’я оточуючих та наведено шляхи вирішення даної проблеми в закладах загальної середньої освіти.
Мета роботи – визначити рівень сформованості ціннісного ставлення дітей молодшого шкільного віку до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
Методологічною основою дослідження є теорії та концепції: цінностей (С. Анісімов, М. Бахтін, А. Гусейнов, О. Дробницький, С. Шалютін); формування системи цінностей у дітей, підлітків і молоді (М Каган, Д. Леонтьєв, О. Сухомлинська та інші)
Наукова новизна, полягає в тому, що визначено рівень сформованості ціннісного ставлення дітей молодшого шкільного віку до власного здоров’я та здоров’я оточуючих та визначено шляхи його формування. Висновки. На основі аналізу результатів дослідження виявлено, що діти молодшого шкільного віку загалом мають середній рівень сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Аналізуючи оремо кожен з компонентів (когнітивний, ціннісно-мотиваційний, поведінково-діяльнісний) ціннісного ставлення до здоров’я дітей молодшого шкільного віку, ми прослідковуємо тенденцію до частково сформованих та недостатньо сформованих результатів. Для покращення даного показника доречним є створення в закладах загальної середньої освіти системи стимулювання здоров’язбережувальної діяльності учнів. Окрім цього, частина педагогічних впливів в закладах загальної середньої освіти має бути спрямована на формування саме аксіологічних орієнтирів здорового способу життя та позитивної мотивації до занять фізичними вправами. Саме створення установки на свідоме збереження та зміцнення власного здоров’я та здоров’я оточуючих надасть цій діяльності ціннісних орієнтацій.

Біографії авторів

Альона Вітченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, Україна)

Людмила Лисенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, Україна)

Олена Воєділова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Bibik, N. M. (2017) Nova ukrajinsjka shkola: poradnyk dlja vchytelja [New Ukrainian School: Teacher Advisor]. Kyiv, Ukraine: TOV «Vydavnychyj dim «Plejady» [in Ukrainian].

Vitchenko A.M. (2021) Intehrovana tekhnolohiia formuvannia zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti ditei molodshoho shkilnoho viku v protsesi fizychnoho vykhovannia [Integrated technology of formation of healthpreserving competence of children of primary school age in the process of physical education] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. Nauk: 13.00.02 / Chernihiv: NUChK imeni T.H. Shevchenka [in Ukrainian].

Yezhova, O. O. (2011). Formuvannia tsinnisnoho stavlennia do zdorovia v uchniv profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Formation of valuable attitude to health among students of vocational and technical educational institutions]. Sumy [in Ukrainian].

Matviienko, O. V., & Moroz, D. V. (2018) Tsinnisne stavlennia do zdorovia yak pedahohichna katehoriia [Valuable attitude to health as a pedagogical category]. Molodyi vchenyi, 1, 348–353 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ