КОРЕКЦІЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ ЇХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Світлана Віталіївна Верич Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-6901-3967
  • Лариса Василівна Рень Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1015-2684

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232303

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами, корекційно-розвиткова робота, навчально-пізнавальна діяльність, негативні емоційні стани

Анотація

Актуальність теми зумовлена тим, що травмівний вплив воєнних подій на психіку дорослих та дітей значною мірою зачіпає їхню емоційну сферу. Діти є найбільш чутливими до подібних складних ситуацій. На сьогоднішній день мало уваги приділяється вивченню питання, що насправді відбувається з психологічним здоров’ям дитини, яка пролонгований час перебуває в ситуації війни, чи здатна її емоційна сфера витримувати високий рівень постійного напруження. Діти з особливими потребами як уразлива категорія найбільш гостро реагують на процеси адаптації, що змушує їх пристосовуватися до різних умов, проте, при цьому можуть відбуватися порушення у всіх психічних процесах.
Мета статті – проаналізувати значення та можливості корекції негативних емоційних станів дітей з особливими освітніми потребами як чинника мотивації їх навчально-пізнавальної діяльності в умовах воєнного стану в Україні.
Методологією дослідження є результати наукових пошуків щодо корекційно-розвиткового навчання дітей із особливостями психофізичного розвитку (І. Бех, В. Бондар, В. Синьов, В. Тарасун, Л. Фомічова, М. Шеремет та ін.); щодо особливостей соціально-психологічної допомоги особам, постраждалим від воєнних подій (А. Бойченко, В. Зливков, Л. Прохоренко, Д. Романовська, М. Слюсаревський та ін.).
Новизна дослідження. З’ясовано, що навчально-пізнавальна діяльність є цілеспрямованим організованим процесом пізнання, який передбачає активне засвоєння знань, умінь та навичок у спеціально створених умовах та має бінарний характер, що відображається у взаємопов’язаній діяльності вчителя та учня.
Метою корекційно-реабілітаційної роботи є досягнення потенційно можливого рівня освіченості дітей з особливими освітніми потребами та формування у них компенсаторних способів діяльності з корекцією порушень вторинного характеру, опанування навичками і способами діяльності відповідно до їхніх індивідуальних психофізіологічних можливостей, набуття самостійності та життєво важливих компетентностей для успішної подальшої інтеграції у суспільство на основі компетентнісного підходу шляхом стабілізації їх емоційного стану.
Висновки. Аналіз сучасних наукових підходів до проблеми емоційного стану учнів з ООП показав, що як у нормі, так і при обмежених можливостях здоров’я, емоційна сфера дітей виконує ряд життєво важливих функцій і розвивається за певними об’єктивними законами. Емоційна сфера дітей з обмеженими можливостями здоров’я має свої специфічні закономірності розвитку, до яких можна віднести певну залежність розвитку від структури та глибини дефекту; наявність потенційних компенсаторних можливостей.
Враховуючи те, що діти систематично перебувають у стресових умовах, спричинених війною, їх емоційна сфера зазнає ушкоджень, що характеризується негативними емоційними станами, які негативно позначається на мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.

Біографії авторів

Світлана Віталіївна Верич, Комунальний заклад «Чернігівський навчально-реабілітаційний центр» Чернігівської обласної ради

Вчитель-реабілітолог комунального закладу
«Чернігівський навчально-реабілітаційний
центр» Чернігівської обласної ради
(Чернігів, Україна)

Лариса Василівна Рень, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціальної роботи
та освітніх і педагогічних наук,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Hevko, O. (2014). Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv na urokakh u zahalnoosvitnii shkoli [Activation of Educational and Cognitive Activity of Students at Lessons in a Secondary School]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika – Humanities Studies. Pedagogy. № 9, 50–57.

Ren, L. V. (2020). Vykorystannia metodu kazkoterapii u protsesi adaptatsii ditei z osoblyvymy potrebamy do umov navchalnoho zakladu [Using the Method the Fairytale Therapy in the Process of Adaption Children with Special Needs to the Conditions of the Educational Institution]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T.H. Shevchenka. Pedahohichni nauky – Bulletin of the T. H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium». Pedagogical Sciences; hol. Red. M.O. Nosko. Chernihiv, Ukraine: NUChK, Vyp.6 (162), 138–143. Retrieved from: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/handle/ 123456789/ 1833

Zavatska Lyudmyla, Yanchenko Tamara, Ren Larysa, Zaichenko Nataliia, Makhotkina Lina. (2022). Preparing Specialists for Work in an Inclusive Educational Environment. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 12/01/XXV. (VOL. 12, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXV, 275-278. URL: http://www. magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_49.pdf

O’Connor, M., Howell-Meurs, S., Kvalsvig, A., & Goldfeld, S. (2015). Understanding the impact of special health care needs on early school functioning: a conceptual model. Child: Care, Health and Development. 41 1, 15-22. URL: https://doi.org/10.1111/cch.12164.

Downloads

Опубліковано

03.11.2023