Том 179 № 23 (2023): Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Відповідальний за випуск кандидат педагогічних наук, доцент Рень Л. В.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Протокол № 2 від 04 жовтня 2023 року)

Опубліковано: 03.11.2023

Статті