ВИКОРИСТАННЯ КОУЧИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

  • Лариса Василівна Рень Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1015-2684

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232316

Ключові слова:

соціальна робота з клієнтом, коучинг, коучинговий підхід, фахівець соціальної роботи

Анотація

Актуальність теми зумовлена тим, що сучасні суспільні процеси актуалізують необхідність пошуку новітніх, дієвих технологій роботи з людьми, а відтак і навчання цих технологій майбутніх спеціалістів. Однією з таких технологій у сфері допомоги людям є коучинг, що є фундаментальною діяльністю психолого-педагогічної парадигми (Alina Anghela, Camelia Voicu), психологічним процесом, який призводить до зміни поведінки (Kilburg, Nowack). Коучинг визначається як мотивація та допомога в досягненні конкретних цілей, а також самостійне навчання, засноване на співпраці (F. Piven).
Метою статті є проаналізувати можливості коучингових технологій у соціальній роботі та підготовці фахівців із соціальної роботи.
Методологією дослідження є базові теоретичні положення коучингу, запропоновані зарубіжними дослідниками М. Аткінсон, У.Т. Голлві, М. Дауні С. Канніо, С. Кові, Дж. Уітмор та ін.; вітчизняними науковцями – О. Комар, С. Романова, О. Рудницьких, О. Хмельницька та ін. Науковці В. Зеленін, О. Нежинська, Н. Сайко, О. Тараріна, В. Тименко досліджували застосування коучингу у роботі фахівців помічних професій (психолога, фахівця соціальної роботи). Оскільки коучингова технологія на українських теренах відносно нова, то її важливо досліджувати глибше, зокрема, у контексті професійної підготовки та діяльності майбутнього фахівця соціальної роботи.
Новизна дослідження. Методологічні постулати соціальної роботи відповідають засадам коучингу про віру у можливості кожного клієнта розвиватися й досягати бажаних цілей. Так, соціальна робота базується на таких постулатах: віра у цінність кожного людського індивіда; віра у право кожного індивіда на самостійний вибір у житті, що обмежується аналогічними правами іншим індивідів; віра у здатність людини змінюватися (Ф. Парслоу).
Акцентовано увагу, що коучингова компетентність у практиці соціального працівника є однією з основних навичок, яка розвиває лідерські та управлінські навички в соціальній роботі та дозволяє клієнтам зміцнити відповідальність у вирішенні особистих проблем. Розвиток коучингової компетентності та поглиблене навчання соціальних працівників є одним із найважливіших явищ у практиці соціальної роботи, що реалізується через заохочення клієнтів самостійно вирішувати власні проблеми, адаптуватися до мінливих умов суспільства та інтегруватися на ринку праці.
При підготовці фахівців соціальної роботи у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка ми застосовуємо коучингові техніки під час вивчення освітніх компонентів «Основи профорієнтаційної роботи» та «Стратегія особистісного розвитку».
Висновки. Практика соціальної роботи передбачає активне застосування коучингових технологій, адже фахівець соціальної роботи, наснажуючи клієнтів, допомагає вибудувати цілі, побачити приховані можливості, розкрити власний потенціал, внутрішні ресурси. Завдяки використанню відповідних технік й отриманню власного клієнтського досвіду під час вивчення дисциплін фахового спрямування ще під час навчання в університеті студент, який здобуває фах із соціальної роботи, має можливість практикуватися у коучингу, розвивати критичне мислення та рефлексію, що сприяє глибокій участі у вирішення ситуації клієнта, свідому набутті практичної професійної поведінки. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні потенціалу арткоучингу у підготовці студентів спеціальності «Соціальна робота».

Біографія автора

Лариса Василівна Рень, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціальної роботи
та освітніх і педагогічних наук,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Beschastna, L., Kurhanska, T., Shcherbiuk, A. (2023). ZLITNI tekhniky art-kouchynhu. 45 tekhnik dlia roboty z MAK [TAKEOFF techniques of art coaching. 45 technicians for working with MAC]. Kyiv, Ukraine.

Vvedennia u sotsialnu robotu. Navchalnyi posibnyk. (2001). [Introduction to Social Work. Tutorial]. Kyiv, Ukraine: Feniks.

Loza, T.L. (2018). Rozvytok osobystosti kliienta sotsialnoi roboty v konteksti kouchynhovoho pidkhodu [Personality Development of a Social Work Client in the Context of a Coaching Approach]. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky – Bulletin of Alfred Nobel University. Series «Pedagogy and Psychology». Pedagogical sciences. №2(16). Retrieved from: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2018/2/19.pdf

Nezhynska, O. O., Tymenko, V. M. (2017). Kouchynh yak instrument sotsialno-psykholohichnoi dopomohy kliientu [Coaching as a Tool of Socio-psychological Assistance to the Client]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika – Scientific Journal of the M.P. Drahomanov National Pedagogical University. Series: Social Work. Social Pedagogy. Issue 23, 182–187.

Rebizant, Yu., Khvorost, Kh. (2018). Art-terapevtychnyi kouchynh vahitnykh zhinok. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku suchasnoi nauky v krainakh Yevropy ta Azii»: zbirnyk naukovykh prats – Materials of the V International Scientific and Practical Internet Conference «Problems and Prospects of the Development of Modern Science in the Countries of Europe and Asia»: Сollection of Scientific Works. Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/328799845_Art_therapy_coaching_of_pregnant_women_ ART-TERAPEVTICNIJ_KOUCING_VAGITNIH_ZINOK

Sotsialna robota, yii meta i zavdannia. Shkola sotsialnoi roboty imeni profesora Volodymyra Poltavtsia [Social Work, its Purpose and Tasks. The Professor Volodymyr Poltavets School of Social Work]. Retrieved from: https://ssw.ukma.edu.ua/node/6

Tararina, O. (2023). Praktykum z konsultuvannia. Artrishennia [Counseling Workshop. Arthritis]. Kyiv, Ukraine: Astamir-V.

Khmelnytska, O.S. (2017). Kouchynh yak suchasna tekhnolohiia pidvyshchennia efektyvnosti navchalnoho protsesu [Coaching as a Modern Technology for Increasing the Effectiveness of the Educational Process]. Molodyi vchenyi – Young scientist. № 6., 315–319.

Anghela Alina, Voicu Camelia. (2013). Coaching and Mentoring in Bachelor s Degree Programs for Social Workers and Teachers. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281 302764X

Megan Burroughs, Kimberly Allen, Nichole Huff. (2016). The use of coaching strategies within the field of social work https://doi.org/10.1080/17521882.2016.1190981

Piven, F. (1966). Participation of Residents in Neighborhood Community Action Programs. Social Work, 11, 73-80. Retrieved from: https://doi.org/10.1093/SW/11.1.73

Yanchenko Tamara, Ren Larysa, Zavatska Liudmyla, Platonova Oksana, Mykhailenko Oksana. (2023). Educational work within the framework of youth policy: post-industrial imperatives. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 13/01/XXXII. VOL. 13, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXХІІІ, 99-104. Retrieved from: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/PDF/130132.pdf

Downloads

Опубліковано

29.11.2023