АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ КОУЧИНГУ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Оксана Георгіївна Платонова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4197-3290

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232314

Ключові слова:

діти з особливими освітніми потребами, адаптація, коучинг, методи арттерапії

Анотація

Мета статті – теоретично обґрунтувати особливості адаптації дітей особливими освітніми потребами до умов навчально-реабілітаційного центру за допомогою методів коучингу та арттерапії.
Методологія. Методологічною основою дослідження адаптації дітей особливими освітніми потребами до умов освітнього середовища є праці О. Бабяк, О. Дробот, В. Засенка, І. Звєрєвої, О. Колосової, А. Колупаєвої, О. Кононко, Л. Прохоренко, Ю. Чернецької. Особливості адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчальнореабілітаційного центру описано в наукових публікаціях В. Бондаря, Н. Колодної, К. Рейда. Серед українських учених, які досліджували проблеми коучингу як ефективної технології професійного та особистісного розвитку, можна виділити П. Безручко, Т. Борову, Г. Єльникову, Н. Зирянову, В. Радкевич, О. Рибіну, І. Рибкіна, С. Симодейко, С. Хамаганову, О. Цибіну. Питання впливу арттерапії на дітей досліджують багато вчених-теоретиків та практиків (Г. Батищева, О. Вознесенська, Н. Волкова, В. Газолишин, Н. Ещенко, О. Пилипенко, Н. Полякова, Н. Простакова, О. Пинчук, А. Чуприков, Т. Яценко та ін.).
Наукова новизна полягає у тому, що у статті проаналізовано особливості адаптації дітей з особливими освітніми потребами до умов навчально-реабілітаційного центру за допомогою методів коучингу та арттерапії.
Висновки: Для успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище в умовах навчально-реабілітаційного центру потрібні не тільки специфічні навчальні умови, а і злагоджена робота колективу, який включає в себе компетентний склад працівників – педагогів і медичний персонал, які зможуть виявити індивідуальні кожного учня освітні потреби кожного учня та адаптувати до них навчальні плани, використовуючи методи коучингу та сучасні методи психотерапії.

Біографія автора

Оксана Георгіївна Платонова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи та
освітніх і педагогічних наук,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Kolupaieva, A. A., Savchuk, L. O. (2011). Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orhanizatsiia yikh navchannia: nauk.-metod. posib. [Children with Special Educational Needs and the Organization of Their Education: Science and Method. Manual]. Kyiv, Ukraine: Vydavnycha hrupa «ATOPOL».

Kolosova, O. V., Yolanta Hural-Pulrole. (2018). Sotsialna adaptatsiia ditei z syndromom Dauna [Social adaptation of children with Down syndrome]. Molodyi vchenyi – Young scientist. № 5.2 (57.2), 49–53.

Danilavichiutie, E. A. (2012). Stratehii vykladannia v inkliuzyvnomu navchalnomu zakladi: navchalnometodychnyi posibnyk [Teaching Strategies in an Inclusive Educational Institution: Educational and Methodological Manual]. Kyiv, Ukraine: Vydavnycha hrupa «A.S.K.».

Kontseptsiia «Nova ukrainska shkola» (Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv vid 14 hrudnia 2016 r. № 988-r «Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity «Nova ukrainska shkola» na period do 2029 roku») [The Concept of «New Ukrainian School» (Order of the Cabinet of Ministers of December 14, 2016 No. 988-r «On the Approval of the Concept of Implementation of State Policy in the Field of General Secondary Education Reform «New Ukrainian School» for the period until 2029»)]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

Kudryk, L. H. (2019). Kazka moho zhyttia: kouchynhovi tekhniky i psykholohichni praktyky dlia zminy zhyttievoho stsenariiu: praktychnyi posibnyk dlia psykholohiv, pedahohiv, kouchiv i treneriv [The Tale of My Life: Coaching Techniques and Psychological Practices for Changing the life Scenario: Practical Guide for Psychologists, Educators, Coaches and Trainers]. Lviv, Ukraine.

Pidlypna, L. (2009). Terapiia mystetstvom [Art Therapy]. 2-he vyd., onovlene. Ivano-Frankivsk, Ukraine: OIPPO; Sniatyn: PrutPrynt.

Downloads

Опубліковано

28.11.2023