ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Георгіївна Платонова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4197-3290

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232315

Ключові слова:

освітній процес, он-лайн навчання, месенджери, соціальні мережі

Анотація

Мета статті: Теоретично обґрунтувати особливості організації освітнього процесу за допомогою сучасних комп’ютерних технологій в умовах закладу вищої освіти.
Методологія: Методологічну основу використання комп’ютерних технологій у освітньому процесі закладів вищої освіти зазначено у роботах: Т. Горобець, О. Скоробагатської та Н. Стаценко. Вони розглянули особливості та проблеми диджиталізації вищої педагогічної освіти.
В. Красноштан та М. Федоров дослідили підготовку майбутнього вчителя до використання комп’ютерної технології навчання та виділили головні напрямки використання комп’ютерних технологій у педагогічному процесі вищої школи, а також визначили переваги організації самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій.
Л. Ткаченко та С. Хмельницька досліджували специфіку впровадження дистанційної форми навчання у вищій освіті, яка нерозривно пов’язана з комп’ютерними технологіями.
Серед українських учених які приділяли увагу застосуванню комп’ютерних технологій в умовах воєнного стану та розглядали способи покращення освітнього процесу в таких умовах, можна виділити О. Клименко, М. Левченко, С. Феденько та А. Форостян.
Наукова новизна полягає у тому, що проаналізовано особливості використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі в умовах закладу вищої освіти.
Висновки: Отже, успішне використання викладачами та студентами комп'ютерних технологій у вищій школі є перспективним та ефективним аспектом освіти, забезпечуючи розвиток ключових компетенцій студентів та покращення якості освітнього процесу.

Біографія автора

Оксана Георгіївна Платонова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи та
освітніх і педагогічних наук,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Klymenko, N. H. (2022). Osoblyvosti orhanizatsii osvitnoho protsesu v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of the Organization of the Educational Process in Higher Education Institutions of Ukraine under Martial Law]. Osvitnii protses v umovakh voiennoho stanu v Ukraini: materialy vseukrainskoho naukovo-pedahohichnoho pidvyshchennia kvalifikatsii, 3 travnia – 13 chervnia 2022 roku – The Educational Process in the Conditions of Martial Law in Ukraine: Materials of the all-Ukrainian Scientific and Pedagogical Professional Development, May 3 – June 13, 2022, 194–198.

Krasnoshtan, V. I., Fedorov, M. V. (2020). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vykorystannia kompiuternoi tekhnolohii navchannia ‒ priorytetnyi napriam reformuvannia vyshchoi osvity [Preparing Future Teachers for the Use of Computer Learning Technology is a Priority Area of Hhigher Education Reform]. Modern Engineering and Innovative Technologies. №25-05, 64–69.

Kryvonos, I. O. (2022). Osoblyvosti vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii v osvitnii diialnosti zdobuvachiv osvity [Peculiarities of the Use of Information Technologies in the Educational Activities of Education Seekers]. Ukrainski studii v yevropeiskomu konteksti: Zb. nauk. Prats – Ukrainian Studies in the European Сontext: Сollection of Scientific Works. 5, 183–189.

Miakshyn, A. S. (2022). Rol informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii u suchasnii osviti [The Role of Information and Communication Technologies in Modern Education]. Materialy VIII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii – Materials of the 8th International Scientific and Practical Internet Conference (m. Kyiv, 26 sichnia 2022 r.). Kyiv, Ukraine, 67-69.

Potiuk, I. (2021). Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v navchalnomu seredovyshchi zakladiv vyshchoi osvity: oflain ta onlain formaty [The Use of Digital Technologies in the Educational Environment of Higher Education Institutions: Offline and Online Formats]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohiia» – Scientific Notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Philology». Vol. 1, № 11(79), 219–221.

Yanchenko Tamara, Ren Larysa, Zavatska Liudmyla, Platonova Oksana, Mykhailenko Oksana. Educational Work within the Framework of Youth Policy: Post-industrial Imperatives. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 13/01/XXXII. VOL. 13, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXХІІІ. P. 99–104. Retrieved from: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/papers/A_19.pdf

Downloads

Опубліковано

29.11.2023