ХУДОЖНЯ КОМУНІКАЦІЯ У КОНТЕКСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Бодрова Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-5359-2164

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232302

Ключові слова:

художня комунікація, художня взаємодія, художній образ, інтерпретація, методична підготовка, методична культура

Анотація

Мета статті – висвітлення ефективних шляхів методично спрямованої діяльності майбутніх педагогів-музикантів у сфері художньої комунікації.
Методологія. Основні положення наукової розвідки базуються на засадах мистецько-комунікативного підходу та загальнонаукових методах роботи з текстами (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування).
Наукова новизна полягає у розгляді методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів та методичної культури як її продукту з позицій комунікації; у з’ясуванні зовнішніх і внутрішніх чинників художнього спілкування; в уточненні сутності категорій «художня комунікація», «художній образ», «інтерпретація», «емпатія», «катарсис» у контексті комунікативно-методичного вектору фахового навчання.
Автором запропоновано алгоритм взаємообміну мистецькою інформацією та художніми смислами, що здобуваються у процесі діяльності, спрямованої на осягнення творів мистецтва.
Висновки. Дослідження проблеми художньої комунікації як однієї з провідних у мистецькій педагогіці підтверджується вагомістю і багатогранністю видів і форм спілкування у музичній діяльності. Для методичної культури педагога-музиканта важливим є розвиненість таких особистісних ознак як чутливість, готовність вживатися в художній образ твору та відчувати його глибину, пройматися цінностями іншої людини та толерантно ставитися до її творчих здобутків. Володіння способами реалізації ціннісного аспекта методичної культури, в тому числі методикою смислотворення, дозволяє педагогу-музиканту осягнути глибини інтерпретаційного змісту. Спроможність створювати художній образ і розуміти смисл (зовнішні чинники художньої комунікації), здатність до емпатії і катарсису (її внутрішні чинники) забезпечують студенту входження у мистецьке середовище, основною ознакою якого є інтенсивний розвиток творчої особистості.

Біографія автора

Тетяна Олександрівна Бодрова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри теорії та методики
музичної освіти, хорового співу і диригування,
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
(Київ, Україна)

Посилання

Bodrova, T. O. (2015). Metodychna zadacha yak element systemy fakhovoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv muzyky [Methodical Task as an Element of the System of Professional Training of Future Music Teachers]. Naukovyy chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 14. Teoriya ta metodyka mystetskoyi osvity: zbirnyk naukovykh prats – Scientific Journal of the M.P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 14. Theory and methods of art education: Сollection of Scientific Works. Vyp. 18 (23). Kyiv, Ukraine: NPU imeni M.P. Drahomanova.

Bodrova, T. O. (2018). Metodychna kompetentnist maibutnoho vchytelia muzyky v konteksti produktyvno oriientovanykh osvitnikh stratehii [Methodical Competence of the Future Music Teacher in the Context of Productively Oriented Educational Strategies]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriya: pedahohichni nauky – Bulletin of T. H. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Vyp. 151. V 2-kh tomakh. Tom 2, 140–143.

Horbenko, S. S. (2007). Istoriya humanizatsiyi muzychnoyi osvity [History of Humanization of Music Education: Teaching Manual According to the Modular Rating System of Training]: navch. posib. zamodulno-reytynhovoyu systemoyu navchannya. Kamyanets-Podilskyy, Ukraine: Vydavets PP Zvoleyko D. H.

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi: navch. Posibnyk [Innovative Pedagogical Technologies: Tutorial]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.

Dzhyncharadze, N. H. (1999). Informatsiyna kultura: navch. posibnyk. [Information Culture: Tutorial]. Kyiv, Ukraine: Ukrayinski propileyi.

Kozlovskyi, V. P. (1990). Kulturnyi smysl: genezys i funkzii [Cultural Sense: Genesis and Functions]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.

Lyashenko, O. D. (2001). Khudozhno-pedahohichna interpretatsiya muzychnoho tvoru v profesiyniy pidhotovtsi maybutnoho vchytelya muzyky [Artistic and Pedagogical Interpretation of a Musical Work in the Professional Training of a Future Music Teacher]. PhD Dissertation in Pedagogy: 13.00.04. Kyiv, Ukraine, 212 [in Ukrainian].

Moskalenko, V. H. (2012). Lektsiyi z muzychnoyi interpretatsiyi: navchalnyy posibnyk [Lectures on Musical Interpretation: Tutorial]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav.

Opanasyuk, O. P. (2008) Ontolohichni aspekty struktury khudozhnoho obrazu [Ontological Aspects of the Structure of the Artistic Image]. Stavropiyski filosofsʹki studiyi: zbirnyk naukovykh prats z filosofiyi, psykholohiyi, mystetstvoznavstva, kulturolohiyi, pedahohiky ta filosofiyi osvity – Stavropol Philosophical Studies: Collection of Scientific Works on Philosophy, Psychology, Art History, Cultural Studies, Pedagogy and Philosophy of Education. №1, 49–62.

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriya i metodyka vykladannya mystetskykh dystsyplin) [Art Pedagogy (Theory and Teaching Methods of Artistic Disciplines)]. Kyiv, Ukraine: Osvita Ukrayiny.

Downloads

Опубліковано

03.11.2023