НАВИЧКИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА КОМПЕТЕНЦІЙ ТЬЮТОРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232306

Ключові слова:

тьютор, тьюті, студенти, комунікативні навички, заклад вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено проблематиці розвитку тьюторства в умовах закладів вищої освіти. Проаналізовано підходи до розуміння понять «тьютор» та «тьюті». Визначено функції тьюторів, критерії відбору тьюторів для роботи з першокурсниками. Запропоновано два рівні взаємодії тьюторів з тьюті. Визначено ключову компетентність тьюторів – володіння комунікативними навичками.
Мета роботи – проаналізувати наукові підходи до розуміння поняття «тьюторство», сучасний стан розвитку тьюторства в Україні, а також дослідити значення комунікаційних навичок тьютора як важливої компоненти їх компетенцій в умовах закладу вищої освіти.
Методологія. У дослідженні було використано такі загальнонаукові методи як аналіз проблеми визначення важливих складових компетенцій тьюторів в педагогічній науці; систематизація наукових знань з проблематики розвитку інституту тьюторства в умовах закладів вищої освіти; узагальнення теоретичних і методичних підходів до проблеми формування комунікативних навичок у тьюторів.
Наукова новизна. Запропоновано новий підхід до функціональних обов’язків, критеріїв відбору та функціональних ролей тьюторів у роботі зі студентами. Визначено два рівні взаємодії тьюторів з першокурсниками: індивідуальний та груповий.
Висновки. Для кращої адаптації першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти за сучасних умов необхідним є запровадження такої форми позааудиторної роботи зі студентами як тьюторства. Підтримку та допомогу тьютори можуть надавати на двох рівнях: груповому та індивідуальному. Тьюторами можуть бути студенти старших курсів, які володіють навичками комунікації. Для формування необхідних умінь та навиків у тьюторів потрібно створення шкіл тьюторскої майстерності або центрів тьюторства в закладах вищої освіти України. Подальшого дослідження потребує експерементальна перевірка ефективності схеми взаємодії тьюторів та тьюті, а також дослідження особливостей формування необхідних компетенцій у тьюторів в умовах вищого навчального закладу.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Децюк, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Researcher ID J-2729-2016
Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи,
Національний університет «Чернігівська політехніка»
(Чернігів, Україна)

Посилання

Detsiuk, T. M. (2020). Formuvannia profesiinykh kompetentsii zdobuvachiv vyshchoi osvity v pozaaudy-tornii roboti universytetu: teoriia i praktyka: monohrafiia [Formation of Professional Competencies of Higher Education Students in Extracurricular Work at the University: Theory and Practice: Monograph]. Ternopil, Ukraine: TOV «Terno-hraf».

Detsiuk, T. M. (2014). Shkola tiutoriv yak umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti [School of tutors as a condition for the formation of professional competence]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: pedahohichni nauky – Bulletin of Cherkasy University Series: Pedagogical Sciences. Vyp. 30 (323) / [hol. red. A. I. Kuzmynskyi]. Cherkasy, Ukraine: Cherkaskyi natsionalnyi universytet.

Ieromina, A. Khto takyi tiutor? Unicorn School vid Kompiuternoi IT Akademii STEP [Who is a Tutor? Unicorn School from STEP Computer IT Academy]. Retrieved from: https://unicorn.itstep.org/blog/who-is-a-tutor

Neborachko, O. V. Pozytsiia tiutora v suchasnii systemi osvity [The Position of the Tutor in the Modern Education System]. Retrieved from: http://intkonf.org/neborachko-o-v-pozitsiya-tyutora-v-suchasniy-sistemi-osviti/

Stepanenko, O. O. Obgruntuvannia poniattia «tiutor» u osvitno doslidnytskomu prostori [Justification of the Concept of «Tutor» in the Educational Research Space]. Retrieved from: https://enpuir.npu.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/24252/Stepanenko.pdf?sequence=1

Downloads

Опубліковано

16.11.2023