ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ 1959-2001 РР. ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олег Григорович Воронко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7055-4840
  • Людмила Степанівна Ладонько Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4105-051X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232304

Ключові слова:

загальні переписи населення, етнокультурні процеси, джерело вивчення, етномовні процеси, освітній рівень

Анотація

Метою роботи є науковий аналіз інформативних можливостей статистичних підсумків загальних переписів населення як історичного джерела вивчення етносоціальних та етнокультурних процесів, визначення унікальності даних переписів населення як базового статистичного джерела для характеристики відповідних змін у структурі суспільства.
Методологічну основу статті становлять принципи історизму, об’єктивності, багатофакторності і системності. Згідно з принципом історизму вивчаються основні тенденції формування програмних засад переписів населення, встановлюються їх взаємозв’язки із міжнародними методологічними зразками. Принцип об’єктивності сприяє виявленню можливостей статистичних підсумків переписів населення як комплексного джерела для вивчення окремих аспектів соціокультурних змін. Відповідно до принципу багатофакторності з’ясовано ступінь впливу об’єктивних та суб’єктивних причин на визначення пріоритетності програмних питань переписів щодо соціокультурних складових у різні історичні періоди. Застосування принципу системності дозволяє з’ясувати можливість розгляду соціокультурних характеристик населення в їх цілісності.
Реалізація названих принципів здійснювалася за допомогою як загальнонаукових (аналізу і синтезу), так і історичних (проблемно-хронологічного, історико-порівняльного та ретроспективного) методів дослідження.
Окрему увагу приділено характеристиці методологічних засад переписів населення у контексті теми дослідження. Зроблено наголос на важливості поєднання предметного аналізу статистичних даних опублікованих переписних видань та архівних відомостей переписів.
До новизни наукової розвідки слід віднести здійснення аналізу підсумкових даних Всесоюзних переписів населення 1959–1989 рр. та Всеукраїнського перепису населення 2001 р. у поєднанні з раніше невідомими для широкого кола науковців архівними матеріалами як джерел для комплексного дослідження соціокультурних процесів в українському соціумі означеного періоду. При цьому важливою особливістю дослідження є приділення скрупульозної уваги до методології програмних документів загальних переписів населення та її зв’язку з міжнародними зразками переписної справи.
Висновки. У підсумку необхідно зазначити, що всебічне та достовірне наукове осмислення етнокультурних та соціокультурних процесів можливе тільки за умови залучення до предметного аналізу статистичних даних таких широкомасштабних демографічних обстежень, як загальні переписи населення. Поєднання статистичної характеристики соціокультурних змін у соціумі з вивченням архівної інформації щодо етнокультурної та соціокультурної державної політики на різних історичних етапах спрямоване на повну реалізацію поставлених у статті дослідницьких завдань.

Біографії авторів

Олег Григорович Воронко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри мистецьких дисциплін,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Людмила Степанівна Ладонько, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Доктор економічних наук, професор,
професор кафедри мистецьких дисциплін,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Arkhiv Derzhkomstatu URSR. Viddil demohrafichnoi statystyky. Spr. 417 (79), T.1. Rozpodil naselennia okremykh natsionalnostei za skladom u shliubi, stattiu ta vikom po Ukrainskii RSR [Archive of the State Committee of the Ukrainian SSR. Department of Demographic Statistics. Issue 417 (79), Volume 1. Distribution of the Population of Individual Nationalities by Marital Composition, Gender and Age in the Ukrainian SSR]. (1990). Kyiv, Ukraine: Derzhkomstat URSR.

Arkhiv Derzhkomstatu URSR. Viddil demohrafichnoi statystyky. Spr. 515 (88), T.1. Rozpodil zainiatoho naselennia okremykh natsionalnostei po haluziakh narodnoho hospodarstva URSR [Archive of the State Committee of the Ukrainian SSR. Department of Demographic Statistics. Issue 515 (88), T.1. Distribution of the employed population of individual nationalities by branches of the national economy of the Ukrainian SSR]. (1990).

Vikova struktura, riven osvity, natsionalnyi sklad ta dzherela zasobiv isnuvannia naselennia Ukrainskoi SRSR. [Age Structure, Level of Education, National Composition and Sources of Livelihood of the Population of the Ukrainian USSR]. (1972). Dodatok №1 do statystychnoho biuleteniu – Appendix No. 1 to Statistical Bulletin. № 7 (188). Kyiv, Ukraine: TsSU pry Radi ministriv Ukrainskoi RSR.

Kravchenko, B. (1997). Sotsialni zminy i natsionalna svidomist v Ukraini KhKh st. [Social Changes and National Consciousness in Ukraine in the 20th Century] / per. Z anhl. Kyiv, Ukraine: Osnovy.

Naulko, V. I. (1965). Etnichnyi sklad naselennia Ukrainskoi RSR. Statystyko-kartohrafichne doslidzhennia [Ethnic Composition of the Population of the Ukrainian SSR. Statistical and Cartographic Research]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.

Naulko, V.I. (1975). Rozvytok mizhetnichnykh zviazkiv v Ukraini [Development of Interethnic Relations in Ukraine]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.

Osnovni pidsumky Vsesoiuznoho perepysu naselennia 1959 roku po Ukrainskii RSR. [Main Results of the All-Union Census of 1959 for the Ukrainian SSR]. (1961). Statystychnyi zbirnyk. Dodatok do statystychnoho biuletenia Statistical collection. Appendix to the statistical bulletin. №7/56/ TsSU URSR. Kyiv, Ukraine: Derzhsatvydav.

Pidsumky Vsesoiuznoho perepysu naselennia 1979 r. T. 4, Ch. 1, Kn. 1. Rozpodil naselennia SRSR, soiuznykh ta avtonomnykh respublik, kraiv, oblastei ta natsionalnykh okruh za natsionalnistiu ta movoiu [Results of the All-Union Population Census of 1979, Volume 4, Part 1, Book. 1. Distribution of the population of the USSR, union and autonomous republics, regions, regions and national districts by nationality and language]. (1989). Moscow, Russia: TsSU SRSR.

Poliakova, L. I. (2000). Etnosotsialni protsesy na Pivdni Ukrainy u 60–80-kh rr. ХХ st. [Ethnosocial Processes in the South of Ukraine in the 1960s and 1980s ХХ Century]. PhD Dissertation in Historical Sciences: 07.00.01. Zaporizhzhia, Ukraine [in Ukrainian].

Skliar, V. M. (2008). Etnichnyi sklad naselennia Ukrainy 1959-1989 rr. Etnomovni naslidky rosiishchennia: monohrafiia [Ethnic Composition of the Population of Ukraine 1959-1989. Ethnolinguistic Consequences of Russification: Monograph]. Kyiv, Ukraine: Prosvita.

Skliar, V. M. (2001). Zminy natsionalnoho skladu ta movnoi struktury naselennia Ukrainy za 1959- 1989 rr. [Changes in the national composition and linguistic structure of the population of Ukraine in 1959-1989]. PhD Dissertation in Historical Sciences: 09.00.12. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Subbotina, I. V. (2008). Sotsialno-demohrafichni protsesy v Ukraini u druhii polovyni ХХ –na pochatku ХХІ st. (za danymy zahalnykh perepysiv naselennia 1959-2001 rr.) [Socio-demographic processes in Ukraine in the second half of the 20th – at the beginning of the 21st century (according to the general population censuses of 1959-2001). PhD Dissertation in Historical Sciences: 07.00.01. Chernihiv, Ukraine [in Ukrainian].

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy). F. 582, Op. 20, Spr. 400. Materialy Statystychnoi komisii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii z pytan Vsesoiuznoho perepysu naselennia 1970 r. (dopovidi, prohramy ta in.) za 1967 rik. [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine (TsDAVO of Ukraine). F. 582., Op. 20, Issue 400. Materials of the United Nations Statistical Commission on the All-Union Census of 1970 (reports, programs, etc.) for 1967].

TsDAVO Ukrainy. Spr.525. Opytuvalnyk z perepysu naselennia 1970 r., skladenyi Statystychnoi komisii Orhanizatsii Obiednanykh Natsii u 1970 rotsi [TsDAVO of Ukraine. Issue 525. 1970 Census Questionnaire compiled by the United Nations Statistical Commission in 1970].

Downloads

Опубліковано

03.11.2023