ВИЗНАЧЕННЯ АКТУАЛЬНОГО РІВНЯ УСПІШНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Завацька Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2069-9667

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232308

Ключові слова:

соціальна адаптація, діти-переселенці, заклади загальної середньої освіти, внутрішньо переміщені особи, психологічна служба закладу освіти, психологічна та педагогічна допомога

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуального рівня успішності соціальної адаптації школярів з числа внутрішньо переміщених осіб. Однією з основних складових успішності соціальної адаптації постає створення безпечного та сприятливого середовища для продовження навчання дітей-переселенців в закладах загальної середньої освіти. Досліджено: рівні особистісної та ситуативної тривожності в учнів; міжособистісні стосунки учнів старших класів з сімей вимушених переселенців в колективі закладу загальної середньої освіти; рівні адаптивності та дезадаптації дітей-переселенців в міжособистісних системах. Визначені показники та чинники успішної соціальної адаптації школярів із сімей внутрішньо переміщених осіб.
Мета роботи – обґрунтування та визначення актуального рівня успішності соціальної адаптації школярів з числа внутрішньо переміщених осіб.
Методологія базується на принципах системності (розгляд процесу соціальної адаптації як системи, в якій визначені напрямки роботи з вимушеними переселенцями у соціальній, інформаційній, правовій, економічній та матеріальній сферах), соціально-психологічних дослідженнях вивчення рівня успішності соціальної адаптації дітей та їх сімей з числа внутрішньо переміщених осіб.
Наукова новизна статті полягає у вивченні й визначенні актуального рівня успішності соціальної адаптації дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у закладах загальної середньої освіти, що може бути використано фахівцями психологічної служби, працівниками соціальної допомоги, які виступають посередниками між адміністративно-правовою системою соціального захисту та родинами переселенців.
Висновки. Зважаючи на вивчені обставини визначення актуального рівня успішності соціальної адаптації дітей-переселенців до нових умов життєдіяльності та навчання, необхідно зауважити на винятково важливих заходах соціально-педагогічного супроводу дітей у зв’язку з обставинами та необхідністю комплексних підходів до цих процесів. Тому соціальні працівники, соціальні педагоги, психологи повинні мати високий професійний рівень, стійку мотивацію, бути винятково гуманними, поважати та професійно підтримувати дітей, які потребують допомоги через дуже складні життєві ситуації, пов’язані з кризовим станом в державі. Фахівці мають забезпечити стійку мотивацію дитини для подолання труднощів, для продовження навчання та успішного спілкування в новому середовищі однолітків, коли діти, які пережили значний стрес у сприятливих умовах та при наявності необхідної соціальної, психологічної та педагогічної допомоги набувають впевненості у власних силах і з більшою ймовірністю зможуть повернутися до ефективної життєдіяльності та навчання.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Завацька, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту
психології та соціальної роботи,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Analitychni materialy pro diialnist psykholohichnoi sluzhby u systemi osvity, stan zabezpechennia zakladiv osvity praktychnymy psykholohamy i sotsialnymy pedahohamy ta rekomendatsii shchodo priorytetnykh napriamiv psykholohichnoho suprovodu ta sotsialno-pedahohichnoho patronazhu uchasnykiv osvitnoho protsesu u 2022/2023 navchalnomu rotsi [Analytical Materials on the Activities of the Psychological Service in the Education System, the State of Provision of Educational Institutions with Practical Psychologists and Social Pedagogues and Recommendations Regarding the Priority Areas of Psychological Support and Socio-pedagogical Patronage of Participants in the Educational Process in the 2022/2023 academic year]: Dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 02.08.2022 № 1/8794-22. Retrieved from: https:// mon. gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

Zavatska, L. M. (2014). Doslidzhennia sotsialnykh potreb ditei trudovykh mihrantiv u novomu sotsialno-osvitnomu seredovyshchi [Study of the Social Needs of Children of Labor Migrants in a New Socio-educational Environment]. Naukovi zapysky. Seriia: Psykholoho-pedahohichni nauky – Scientific Notes. Series: Psychological and Pedagogical Sciences. №2, 22–30.

Korpach, N., Sydoruk, I. (2018). Sotsialna robota z doslidzhennia stanu adaptptsii ditei vnutrishno peremishchenykh osib do novoho sotsialnoho seredovyshcha [Social Work on the Study of the State of Adaptation of Children of Internally Displaced Persons to a New Social Environment]. Pedahohichnyi chasopys Volyni – Pedagogical Journal of Volyn. №1(8), 133–139.

Pesotska, Yu. (2022). Sotsialna reabilitatsiia ta sotsialna adaptatsiia vnutrishno peremishchenykh osib [Social Rehabilitation and Social Adaptation of Internally Displaced Persons]. Sotsialna robota ta osvita – Social Work and Education. Vyp. 9(1), 89-99.

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib: Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. № 1706-VII: stanom na 3 serpnia 2022 r. [On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text

Ren, L. V. (2017). Diialnisnyi potentsial hromadskykh orhanizatsii u sotsializatsii molodi [Active Potential of Public Organizations in the Socialization of Youth]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of T.G. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Vyp. 142, 151–155. Retrieved from: http://nbuv. gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_35

Shchodo diialnosti psykholohichnoi sluzhby u systemi osvity v 2022/2023 navchalnomu rotsi [Regarding the Activities of the Psychological Service in the Education System in the 2022/2023 Academic Year]: lyst MON Ukrainy vid 02.08.2022 № 1/8794-22. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-diyalnosti-psihologichnoyi-sluzhbi-u-sistemi-osviti-v-20222023-navchalnomu-roci

Yanchenko Tamara, Ren Larysa, Zavatska Liudmyla, Platonova Oksana, Mykhailenko Oksana. (2023). Educational work within the framework of youth policy: post-industrial imperatives. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 13/01/XXXII. VOL. 13, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXХІІІ, 99-104. Retrieved from: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/PDF/130132.pdf

The International Organization for Migration (IOM). Retrieved from: https://ukraine.iom.int

Downloads

Опубліковано

16.11.2023