СУТНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ВИХОВАННЯ ТА ПЕРЕВИХОВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Владиславівна Грищенко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7981-3578

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232305

Ключові слова:

важковиховувані підлітки, виховання, перевиховання, соціальні педагоги, професійна діяльність

Анотація

Проблема. У статті висвітлено сутність процесів виховання та перевиховання важковиховуваних підлітків у професійній діяльності соціальних педагогів закладів освіти. Визначено, що є багато причин виникнення проблеми важковиховуваних підлітків у сучасний період. Обґрунтовано, що одним із напрямів роботи соціальних педагогів, які працюють у закладах освіти, є виховання та перевиховання важковиховуваних підлітків.
Мета статті – визначити сутність процесів виховання та перевиховання в професійній діяльності соціальних педагогів закладів освіти.
Методологія дослідження базується на сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу виховання та перевиховання важковиховуваних підлітків.
Наукова новизна. Доведено, що процеси виховання та перевиховання в професійній діяльності соціальних педагогів закладів освіти взаємопов’язані.
В основі процесу перевиховання важковиховуваних підлітків у професійній діяльності соціального педагога має лежати принцип діалогічності. Цей принцип дозволяє продукувати спільні цінності у побуті та життєдіяльності освітніх інституцій. Важливе завдання соціальних педагогів – допомогти підліткові впоратися з головним соціальним завданням – навчанням, коли порушується шкільна адаптація (втрата почуття впевненості через невстигання в навчанні, поява почуття страху під час виклику до дошки, підвищена сором’язливість у колі однолітків).
Висновки. 1. У процесі перевиховання соціальним педагогам закладу освіти важливо пам’ятати про усвідомлення вихованцями необхідних норм і правил поведінки. 2. Важливими елементами перевиховання є аналіз позитивних і негативних властивостей характеру важковиховуваного підлітка та нейтралізація або усунення шкідливих впливів. 3. Взаємозв’язок виховання та перевиховання сприяє підвищенню якості виховного процесу. 4. Перевиховання спрямоване на перебудову неправильно сформованих поглядів, суджень, оцінювань важковиховуваних підлітків. 5. Ефективність виховних впливів на важковиховуваних підлітків залежить безпосередньо від їх зусиль. 6. Процеси виховання та перевиховання важковиховуваних підлітків у професійній діяльності соціальних педагогів взаємопов’язані.

Біографія автора

Світлана Владиславівна Грищенко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри соціальної роботи
та освітніх і педагогічних наук,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Krystopchuk, T. Ye. (2023) Vykhovannia «vazhkykh pidlitkiv»: osoblyvosti nadannia indyvidualnoi pedahohichnoi dopomohy [Raising «Difficult Teenagers»: Peculiarities of Providing Individual Pedagogical Assistance]. Humanitarnyi forum – Humanitarian forum.Vol. 1, 1, 22–27 [in Ukrainian].

Lazarenko, L. A. (2017) Prohnozovani rezultaty vykhovnoi roboty, spriamovanoi na vypravlennia ta resotsializatsiiu zasudzhenykh [Predicted Results of Educational Work Aimed at Correction and Resocialization of Convicts]. Ûridična psihologìâ. Yurydychna psykholohiia – Legal Psychology, 122–130 [in Ukrainian].

Nosko, M. O., Ghryshhenko, S. V., Nosko, Ju. M. (2013). Formuvannja zdorovogho sposobu zhyttja: navchaljnyj posibnyk [Formation of a Healthy Lifestyle: Tutorial]. Kyiv, Ukraune: «MP Lesja» [in Ukrainian].

Slomchynskyi, A. H. (2006). Penytentsyarnaia pedahohyka: konturi poniatyinoho henezysa [Penitentiary Pedagogy: Contours of the Conceptual Genesis], Pedahohycheskyi zhurnal – Pedagogical magazine. №9, 177–191 [in Ukrainian].

Taranenko, I. V. (2017). Osobystisno oriientovanyi pidkhid do vykhovannia vazhkykh pidlitkiv u protsesi zaniat fizychnoiu kulturoiu [Personality-oriented Approach to the Education of Difficult Adolescents in the Process of Physical Education]. Doctor’s thesis. Uman, Ukraine: Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University [in Ukrainian].

Fedorchenko, T.Ye. (2015). Aktyvni metody korektsiinoho vplyvu v roboti z vazhkovykhovuvanymy pidlitkamy [Active Methods of Corrective Influence in Work with Teenagers who are Difficult to Educate]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi: zbirnyk naukovykh prats – Theoretical and Methodological Problems of Raising Children and School Youth: Collection of Scientific Works. Issue 13, II, 23–33 [in Ukrainian].

Keller, S. Schwierige Jugendliche. Retrieved from: https://igfh.de/publikationen/kritisches-glossar/ schwierige-jugendliche (date of reference: 10.06.2023) [in German].

Downloads

Опубліковано

03.11.2023