ТИПОВІ НЕДОЛІКИ СПІВУ ВОКАЛІСТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

  • Людмила Павлівна Степанова Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0000-0002-9364-2373

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232319

Ключові слова:

вокально-виконавські навички, звукоутворення, методика, концертний виступ, типові недоліки

Анотація

Мета статті – узагальнити типові недоліки співу вокалістів-початківців, з’ясувати причини їх виникнення та окреслити шляхи подолання у процесі вокального навчання.
Методологія. Для досягнення мети застосовано методи науково-теоретичного аналізу та узагальнення щодо розуміння природи типових недоліків співу вокалістів-початківців, описового методу емпіричного рівня щодо визначення та представлення шляхів їх подолання.
Наукова новизна. У статті виокремлено типові недоліки співу, проаналізовано причини їх виникнення та запропоновано на основі власного досвіду методи і прийоми їх усунення у процесі формування вокально-виконавських навичок вокалістів-початківців.
Висновки. У роботі з вокалістом-початківцем велике значення має методична грамотність викладача, виразність і доречність його показів, планування занять, його здатність розвивати культуру і художньо-творче мислення учня, що дозволяє, усвідомивши сутність недоліків його співу, віднаходити ефективні методи (зокрема, фонетичний, наочно-слуховий, метод вправляння, асоціацій, художнього відтворення емоційного стану) їх подолання з позицій індивідуального підходу.
У статті актуалізовано проблему типових недоліків співу вокалістів-початківців, які, в основному, стосуються звукоутворення, вокальної позиції, дихання, інтонації, психологічних і фізіологічних затисків, сценічного самовладання. Висвітлено погляди науковців, вітчизняних і зарубіжних співаків і педагогів на означену проблему. Представлені методи і прийоми усунення типових недоліків співу не вичерпують всіх можливостей вирішення окресленої проблеми, проте, враховуючи специфіку роботи у класі сольного співу, можуть бути корисними для викладачів закладів різного рівня мистецької освіти в процесі формування вокально-виконавських навичок. Вокально-виконавські навички розглянуто як автоматизовані дії, що приводять до технічно, інтонаційно, емоційно, художньо якісного виконання вокального твору за умови самоконтролю і сценічної витримки під час виступу.

Біографія автора

Людмила Павлівна Степанова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії
та методики музичної освіти, хорового співу і диригування,
Український державний університет
імені Михайла Драгоманова
(Київ, Україна)

Посилання

Azarova, L. H. (2012). Metodychni pryntsypy formuvannia spivuchoho holosu vydatnoho pedahoha F. Lamperti [Methodical Principles of the Formation of the Singing Voice of the Outstanding Teacher F. Lamperti]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. Series: «Pedagogical Sciences». № 11(1), 16–20.

Busel, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Agreat Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyiv, Irpin, Ukraine: Perun.

Vashchenko, N. N. (2015). Tvorcha spadshchyna Oleksandra Myshuhy (1853-1922 rr.) v konteksti rozvytku ukrainskoi mystetskoi pedahohiky [The Сreative Heritage of Oleksandr Myshuga (1853-1922) in the Context of the Development of Ukrainian Art Pedagogy]. PhD dissertation in Pedagogy: 13.00.01. Poltava, Ukraine. 234 [in Ukrainian].

Yevtushenko, D. Rozdumy pro holos [Reflections on the Voice]. Retrieved from: http://shron1. chtyvo.org.ua/Yevtushenko_Dometii/Rozdumy_pro_holos.pdf?PHPSESSID=ndpm0999s7jsq5kfqp2d75l077 (data zvernennja: 05.08.2023).

Labintseva, L. P. (2010). Kontsertnyi vystup yak osoblyvyi vyd muzychno-vykonavskoi diialnosti [Concert Performance as a Special Type of Musical Performance Activity]. Visnyk KhDADM – Herald of KhDADM. № 1, 215-216.

Openko, V. V. (2017). Vokalna shkola Franchesko Lamperti ta yii znachennia dlia stanovlennia ukrainskoi mystetskoi pedahohiky [Vocal School of Francesco Lamperti and its Significance for the Formation of Ukrainian Art Pedagogy]. Molodyi vchenyi – A Young Scientist. № 8.1 (48.1), 43–46.

Priadko, O. (2008). Robota nad rozvytkom spivatskoho holosu vokalistiv-pochatkivtsiv (za materialamy metodyky S. Krushelnytskoi) [Work on the Development of the Singing Voice of Beginner Vocalists (Based on the Materials of the Methodology of S. Krushelnytska]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka – Scientific Notes of the V. Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. Seriia: Pedahohika. Ternopil. №3. 126–129.

Stepanova, L. P., Pen Yuichzhan. (2021). Formuvannia vokalno-vykonavskykh navychok pidlitkiv u pozashkilnykh zakladakh osvity [Formation of Vocal and Performance Skills of Teenagers in Extracurricular Educational Institutions]. Scientific Collection «InterConf», (57): with the Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (May 18-19, 2021). Hamburg, Germany, 219-223. Retrieved from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/ issue/view/18-19.05.2021

Downloads

Опубліковано

30.11.2023