ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАРАТИВ

Автор(и)

  • Тамара Василівна Янченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2967-0695

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232324

Ключові слова:

освітні інновації, історико-педагогічний наратив, експериментальна педагогіка, соціальна педагогіка, педологія

Анотація

Мета статті – розглянути історико-педагогічний досвід розвитку інноваційної педагогічної думки у зарубіжних країнах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Методологія. У дослідженні застосовано проблемний, системний і синергетичний, герменевтичний і наративний підходи. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. Це дозволило створити цілісну картину освітніх інновацій і звернути увагу на окремі напрями інноваційної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Наукова новизна. У статті у формі наративу охарактеризовано ідеї різних течій реформаторської педагогіки (експериментальна педагогіка, соціальна педагогіка, педологія) щодо удосконалення організації та змісту освітнього процесу у закладах освіти у зарубіжних країнах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Висновки. Отже, історико-педагогічні дослідження у формі наративу як аналітичної розповіді забезпечують розуміння витоків сучасних освітніх процесів і явищ. Методологічну основу педагогічних інновацій становлять наукові ідеї та навчально-виховна практика минулого. До них відноситься реформаційна педагогіка, що розвивалася в зарубіжних країнах у кінці ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема такі її напрями, як експериментальна педагогіка, соціальна педагогіка та педологія. Інноваційний зміст цих напрямів полягає у визнанні дитини як головної постаті в освітньому процесі, цінності особистості та визнанні її права на вільний всебічний розвиток у школі та в суспільстві в цілому. За таких умов у школі мають враховуватися інтереси дитини та особливості її розвитку. А відтак теорія та практика експериментальної педагогіки, соціальної педагогіки та педології є інноваційними й актуальними з огляду на запити сучасної освіти.

Біографія автора

Тамара Василівна Янченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

ResearcherID EHD – 0652-2022
Доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки та методики
викладання історії і суспільних дисциплін,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Vorovka, M.I. (2018). Naratyvnyi pidkhid v istoryko-pedahohichnomu doslidzhenni [Narrative Approach in Historical and Pedagogical Research]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova: zb. naukovykh prats – M.P. Drahomanov NPU Scientific Journal: Coll. Scientific Works. Issue 65, 17–23.

Zavatska, L. M., Yanchenko, T. V. (2008). Sotsialno-pedahohichni pryntsypy teorii vykhovannia P. Natorpa [Social and Pedagogical Principles of P. Nathorp’s Theory of Education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova: zb. naukovykh prats – M. P. Drahomanov NPU Scientific Journal: Coll. Scientific Works. Issue 2, 62–66.

Lai, V. A. (1905). Еksperymentalnaia dydaktyka [Experimental Didactics] / pod red. A. Nechaeva. Sankt-Peterburh, Russia: Hosudarstvennaia typohrafyia.

Lai, V. A. (1910). Еksperymentalnaia pedahohyka [Experimental Pedagogy]. Moskva, Russia: Typohrafyia Tovaryshchestva Y.D. Sіtyna.

Meiman, Е. (1911). Lektsyy po еksperymentalnoi pedahohyke [Lectures in Experimental Pedagogy]. Ch. 1. Umstvennoe y fyzycheskoe razvytye detei. Moskva, Russia: Yzdanye Tovaryshchestva «Myr».

Meiman, Е. (1916). Ocherk еksperymentalnoi pedahohyky [Essay on Experimental Pedagogy]. Moskva, Russia: Yzdanye Tovaryshchestva «Myr».

Natorp, P. (1911). Sotsyalnaia pedahohyka [Social Pedagogy]. Sankt-Peterburh, Russia: Knyhoyzdatelstvo O. Bohdanovoi.

Sukhomlynska, O.V. Istoryko-pedahohichne doslidzhennia ta yoho «okolytsi» [Historical and Pedagogical Research and its «Neighborhood»]. Retrieved from: https://lib.iitta.gov.ua/9021/1/%D0%A1%D1% 82% D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97.pdf (data zvernennia: 25.07.2023).

Kholl, S. (1912). Ydealnaia shkola na osnove yzuchenyia detei (pedolohyy) [Ideal School Based on the Study of Children (Pedology)]. Sobranye statei po pedolohyy y pedahohyke – A Collection of Articles on Pedology and Pedagogy. Moskva, Russia: Moskovskoe knyhoyzdatelstvo.

Kholl, S. (1912). Nauka o dytiaty (pedolohyia) y ee otnoshenye k vospytanyiu [The Science of the Child (Pedology) and its Relation to Education]. Sobranye statei po pedolohyy y pedahohyke – A Collection of Articles on Pedology and Pedagogy. Moskva, Russia: Moskovskoe knyhoyzdatelstvo.

Chepiha, Ya. F. (2003). Pedolohiia, abo nauka pro ditei [Pedology, or the Science of Children]. Malovidomi pershodzherela ukrainskoi pedahohiky (druha polovyna ХІХ – ХХ st.): khrestomatiia – Little-known Primary Sources of Ukrainian Pedagogy (second half of the 19th-20th centuries): Textbook / uporiad. L. D. Berezivska. Kyiv, Ukraine: Naukovyi svit.

Yanchenko, T. V. (2016) Pedolohiia v Ukraini ta zarubizhzhi: teoriia ta praktyka [Pedology in Ukraine and Abroad: Theory and Practice]: monohrafiia / naukovyi redaktor O.V. Sukhomlynska. Chernihiv, Ukraine: Desna Polihraf. Retrieved from: https://dspace.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/993/1/ Педологія% 20в%20Україні%20та%20зарубіжжі%3A%20теорія%20і%20практика.pdf

Yanchenko, T. V. (2014). Pedolohiia yak osnova sotsialnoho vykhovannia ditei v Ukraini v 20 roky ХХ st. [Pedology as the Basis of Social Education of Children in Ukraine in the 20s of the Twentieth Century]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauk – Scientific Notes of the Mykola Gogol Nizhyn State University. Psychological and Pedagogical Sciences. Issue 4, 233–239. Retrieved from: https://dspace.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/908/ 1/%D0% 9F%D0% B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%83%2020-%D1%82%D1%96%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%A5%D0%A5%20%D1% 81%D1%82.pdf

Yanchenko, T. V. (2016). Prohramovane navchannia yak rezultat evoliutsii idei pedolohii ta bikhevioryzmu [Programmed Learning as a Result of the Evolution of Pedology and Behaviorism Ideas]. Molodyi vcheny – A Young Scientist. 12 (39), 550–554. Retrieved from: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 926/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf

Skinner, B. F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard Educational Review. 24, 86–97. URL: https://psycnet.apa.org/record/1955-02985-001

Downloads

Опубліковано

30.11.2023