ПРАСОЛОГІЧНА ПІДВАЛИНА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ІСПАНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 1890–1920-Х РОКІВ

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Зайченко Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4961-4711
  • Ірина Гораціївна Карпова Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2939-0551

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232309

Ключові слова:

соціальна педагогіка, прасологія, колективна (народна) воля, іспанський педагогічний дискурс, іспанські педагоги

Анотація

Актуалізація соціально-педагогічних ідей в іспанському педагогічному дискурсі 1890–1920-х років сприяла оформленню соціальної педагогіки як самостійного потужного наукового напряму. Чому на межі ХІХ – ХХ століть іспанськими інтелектуалами спліталися соціально-педагогічні і прасологічні ідеї – питання, яке потребує особливої уваги.
Мета роботи передбачає вивчення контенту іспанського педагогічного дискурсу 1890–1920-х років та обґрунтування значення установлення зв’язку концептів «соціальна педагогіка» і «колективна (народна) воля» іспанськими педагогами на межі ХІХ – ХХ століть.
Методологія. У ході дослідження соціально-педагогічних ідей, представлених в іспанському педагогічному дискурсі 1890–1920-х років, використовувалися загальнонаукові методологічні підходи – системний, структурно-функціональний, проблемний та конкретно-наукові – парадигмально-педагогічний, порівняльно-педагогічний, проблемно-історичний та герменевтичний підходи. Основними методами дослідження є педагогіко-ретроспективний, метод педагогічної реконструкції, метод герменевтики та порівняльно-зіставний метод.
Наукова новизна. Установлено, що в іспанському педагогічному дискурсі 1890–1920-х років для означення і тлумачення концепта «соціальна педагогіка» застосовувалися прасологічні ідеї.
Висновки. Стосовно тлумачення феномена соціальної педагогіки в іспанському педагогічному дискурсі в 1890–1920-х роках простежувалися дві важливі тенденції: протиставлення індивідуальної і соціальної педагогіки, що й мало логічним наслідком естраполяцію смислів виховання душі людини на виховання колективного духу, та значна політизація соціальної педагогіки іспанськими інтелектуалами, наділення її «надприродними» можливостями загальнонаціонального регенераціонізму, що, в свою чергу, призвело до справжнього соціально-педагогічного повороту іспанської педагогіки в першій третині ХХ ст. У межах обох цих тенденцій виявлялася необхідність опори соціальної педагогіки на прасологічну підвалину.

Біографії авторів

Наталія Іванівна Зайченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Reseacher ID HSI-2092-2023
Scopus-Author ID 57216298695

Доктор педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи
та освітніх і педагогічних наук,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Ірина Гораціївна Карпова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальної роботи
та освітніх і педагогічних наук,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)

Посилання

Foucault, M. (2004). Arkheolohyia znanyia [Archeology of knowledge]; translation from french by M. B. Rakova, A. Yu. Serebryannikova. St. Petersburg, Russia: Information Center «Humanitarian Academy»; University book.

Alcantara Garcia P. Tratado de Pedagogia. Madrid : Saturnino Calleja, 1896. 440 p.

Arolas Juani J. Filosofia elemental (Psicologia, Logica y Etica). Barcelona : Imprenta Gutenberg, 1896. 555 p.

Crespi P. Nociones elementales de Pedagogia o principios de educacion y metodos de enseñanza segun el programa de esta asignatura en la Escuela Normal de Maestros de Baleares. Palma : Establecimiento tipografico de Juan Colomar y Salas, 1891. 206 p.

Dalmau y Gratacos F. Elementos de Filosofia. Psicologia. Barcelona : Luis Gili Ed., 1912. 430 p.

Diaz I. Antropologia o filosofia del hombre. Madrid : Imprenta de Candido Alonso y Compañia, 1915. 273 p.

Discurso de Ortega Munilla. El Imparcial. Madrid, Miercoles 3 de octubre de 1906. № 14.200, año XL. P. 1–2.

La pedagogia social por R. La Escuela Moderna. 1902. № 140, noviembre. P. 321–326.

Luis Andre E. El problema de la educacion civica. La España Moderna (Madrid). 1914. № 304, abril. P. 91–110.

Luis Andre E. Etica individual y social. Madrid : Imprenta de Los Hijos de M. G. Hernandez, 1920. 256 p.

Luis Andre E. Salvajismo y humanismо. Nuestro Tiempo. Madrid, enero de 1908. № 109, año VIII. P. 37–45.

Macias E. Pedagogia social. La Escuela Moderna. 1910. № 1, enero. P. 66–67.

Moreno Bustamante L. Curso de psicologia, logica y filosofia moral. Logroño : Imp. y Lib. de D. Ricardo M. Merino, 1892. 464 p.

Natorp P. Pedagogia social. Teoria de la educacion de la voluntad sobre la base de la comunidad ; traduccion A. Sanchez Rivero. Madrid : Ed. de la Lectura, 1913. 374 p.

Oliver M. El culto a la voluntad. Mercurio. Madrid, 1 de septiembre de 1904. № 34, año IV. P. 202–203.

Rio Urruti F. Fundamento cientifico de la pedagogia social en Natorp. Boletin de la Institucion Libre de Enseñanza. Madrid, 31 de enero de 1911. № 601, año XXXV. P. 1–11.

Ruiz Amado R. Educacion social. Barcelona : Imprenta de la Libreria Religiosa, 1920. 98 p.

Downloads

Опубліковано

27.11.2023