ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ STEM-ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Кудря Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-4602-9883
  • Павло Кузьменко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності, ПолКандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, дизайну та безпеки життєдіяльності, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленкатавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-2492-9087

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242603

Ключові слова:

STEM-освіта, проєктна технологія, проєктна діяльність, майбутній вчитель технологій, методика трудового навчання та технологій, проєктування

Анотація

У статті наголошується на важливості сучасної підготовки вчителів технологій до ефективного впровадження STEM-освіти, підкреслюється її роль у розвитку ключових компетентностей і підготовці учнів до викликів сучасного світу. Визначається роль вчителя технологій в реалізації завдань STEM-освіти та необхідність їх фахової підготовки з акцентом на використання проєктних технологій для підвищення ефективності навчального процесу.

Мета. Здійснити аналіз особливостей підготовки майбутніх учителів технологій до використання проєктних технологій у сфері STEM-освіті.

Методологія. Використано теоретичні методи, такі як аналіз науково-педагогічних джерел, систематизація і узагальнення даних.

Наукова новизна. Розкрити аспекти підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти на основі використання проєктних технологій, пов’язаних із організацією навчального проєктування учнів та постановкою і вирішенням задач  в межах  педагогічного проєктування.

Висновки. У роботі розглянута специфіка реалізації завдань STEM-освіти вчителями трудового навчання та технологій, виявляється необхідність удосконалення фахової підго­товки майбутніх учителів технологій з метою уможливлення впровадження ними елементів STEM-освіти на уроках трудового навчання та технологій, розглянуто особливості викорис­тання ними проєктної технології навчання для ефективної реалізація STEM-проєктів.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024