ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗПТО ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Алла Пригодій Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1166-6153
  • Анна Клементьєва Магістрантка ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242622

Ключові слова:

екологічна свідомість, екологізація освіти, заклад професійно - технічної освіти, фахова підготовка

Анотація

Стаття присвячена одній із актуальних проблем сьогодення формування екологічної свідомості, підвищення ефективності формальної екологічної освіти у закладах професійно-технічної освіти, що обумовлена потребою суспільства. Зокрема у статті розкрито сутність поняття «екологічна свідомість», проаналізовано роль екологічної свідомості в процесі фахової підготовки майбутнього кваліфікованого робітника.

Мета статті – розкрити особливості формування екологічної свідомості учнів в закладах професійно-технічної освіти в процесі фахової підготовки.

Методологія дослідження. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічних джерел, офіційних та нормативних документів з проблеми дослідження, спостереження за освітнім процесом учнів, інтерпретація та узагальнення результатів.

Наукова новизна полягає в уточненні сутності поняття «екологічна свідомість»; визначенні педагогічних умов формування екологічної свідомості та ціннісного ставлення до природи; обґрунтуванні необхідності екологізації змісту навчальних предметів у закладах професійно-технічної освіти.

Висновки. З’ясовано, що під екологічною свідомістю учнів в умовах професійної підготовки розуміють сукупність екологічних знань, особистісних чинників ставлення до природи як цінності, спрямованість на конструктивне перетворення дійсності з позиції збереження природи, а також мотиваційна готовність до самостійних дій щодо захисту навколишнього природного середовища у професійній сфері. Формування в учнів ЗПТО екологічної свідомості в процесі фахової підготовки забезпечується цілісним комплексом педагогічних умов: посилення уваги до усвідомлення учнями професійної значущості екологічної грамотності; показ реальних можливостей вирішення екологічних проблем; досягнення розуміння учнями сутності екологічних проблем на основі систематичності, усвідомленості та повноти освоєння знань; спрямованість педагогічного процесу на набуття учнями досвіду природоохоронної діяльності.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024