МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ГОТОВНОСТІ ДО ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПІДЛІТКАМИ

Автор(и)

  • Лун Цянь Аспірант факультету мистецтв, Український державний університет імені Михайла Драгоманова https://orcid.org/0009-0005-0324-5729

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242640

Ключові слова:

майбутні вчителі музичного мистецтва, готовність до художньої взаємодії, методологічні підходи, підлітки, суб’єктно - особистісний підхід

Анотація

Статтю присвячено висвітленню методологічних підходів у формуванні в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з підлітками.

Мета роботи – визначити та обґрунтувати методологічні підходи, що є основою експериментальної методики формування в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з підлітками.

Методологія. У статті використано теоретичні методи: аналіз філософської, науково-методичної, психолого-педагогічної літератури; порівняльний аналіз, синтез, узагальнення, систематизація з метою визначення та обґрунтування методологічних підходів у формуванні в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з підлітками. 

Наукова новизна полягає у визначенні та обґрунтуванні методологічних підходів у формуванні в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з підлітками. 

Висновки. Зроблено висновки про те, що визначення методологічних підходів у формуванні в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з учнями підліткового віку спирається на розуміння їх як системи теоретичного знання, що виконує роль керівних орієнтирів, засобів наукового дослідження, як вихідних принципів і позиції дослідника, що визначають загальну мету та стратегію відповідної діяльності, принципову методологічну орієнтацію дослідження. У статті представлено процес і результат теоретичного дослідження щодо визначення та обґрунтування методологічних підходів у формуванні в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з підлітками: суб’єктно-особистісного, аксіологічного, культурологічного, герменевтичного, діяльнісного, діалогічного, синергетичного.

Закцентовано увагу на тому, що об’єднувальною ідеєю, фундаментом теоретичних, методико-практичних пошуків у галузі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до художньої взаємодії з підлітками визначено суб’єктно-особистісний підхід, сутність якого полягає в актуалізації суб’єктності майбутніх учителів, розвитку у них особистісних і професійних якостей.

Подальшого вивчення набувають питання обґрунтування організаційно-методичної моделі формування в майбутніх учителів музичного мистецтва готовності до художньої взаємодії з учнями підліткового віку.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024