Том 167 № 11 (2020): Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Відповідальний за випуск доктор педагогічних наук, професор Терентьєва Н. О.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Протокол № 4 від 25 листопада 2020 року)

Опубліковано: 01.05.2023

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ