Том 162 № 6 (2020): Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Відповідальна за випуск – кандидат педагогічних наук, професор Завацька Л. М.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Протокол № 6 від 05 лютого 2020 року)

Опубліковано: 03.04.2023

Статті