Про видання

       Науковий часопис «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка» (ISSN 2518-7465) публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у галузі педагогіки вищої школи, природничих та технічних наук, психології, філософських наук, історії та історичних наук, фізичного виховання та спорту. Науковий часопис заснований 30 листопада 1998 р. Засновник — Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р. Постановою Вищої атестаційної Комісії України (Постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1-05/6) «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.Нові випуски на сайті!

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 152, Ч. 1 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. – 276 с. – (Серія: Педагогічні науки).

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 152, Ч. 2 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. – 236 с. – (Серія: Педагогічні науки).Save pagePDF pageEmail pagePrint page