Вісник №118(1)

Зміст

 1. Бабенко В. Г. [Управлінське спілкування як соціальна психолого-педагогічна необхідність системи фізичного виховання і спорту працівників органів внутрішніх справ України] 5-8

  Стаття окремо (.PDF) (599.7 KiB)

 2. Бабич Н. Л., Беседа Н. А., Піменов О. О. [Емоційно-вольовий компонент підготовки спортсменів] 9-12

  Стаття окремо (.PDF) (495.3 KiB)

 3. Багінська О. В. [Значення показника якості функції рівноваги в інтегральній оцінці рівню розвитку рухової функції школярів різних вікових груп у процесі їх навчання фізичної культури] 13-15

  Стаття окремо (.PDF) (490.5 KiB)

 4. Бєлих С. І. [Теоретичні і методичні основи особистісно орієнтованої системи фізичного виховання студентів (підсумки теоретичних досліджень)] 16-22

  Стаття окремо (.PDF) (718.4 KiB)

 5. Бобрик Ю. В. [Биомеханика профилактики и физической терапии дорсалгий при занятиях физкультурой и спортом] 23-27

  Стаття окремо (.PDF) (511.8 KiB)

 6. Бойко Г. М. [Самоорганізація спортсменів високої кваліфікації як суб’єктів діяльності в паралімпійському спорті] 28-31

  Стаття окремо (.PDF) (494.7 KiB)

 7. Бойко О. О., Франчук О. П., Донець І. О., Дейкун М. П. [Оздоровчо–виховне значення організованої перерви у режимі навчального дня учнів початкових класів] 32-34

  Стаття окремо (.PDF) (560.3 KiB)

 8. Бойчук Р. І., Короп М. Ю. [Підвищення ефективності процесу навчання учнів техніки спортивних ігор на уроках фізичної культури шляхом цілеспрямованого розвитку координаційних здібностей] 35-39
 9. Браташ С. В. [Характеристика взаємодії гравітаційного поля землі з організмом людини] 40-42

  Стаття окремо (.PDF) (544.0 KiB)

 10. Бублик С. А. [Стан термінової адаптації на висоті дозованого фізичного навантаження у студентів основних і спеціальних медичних груп] 43-46

  Стаття окремо (.PDF) (531.2 KiB)

 11. Василевський В. С., Дичко Д. В., Дичко В. В., Пилькевич Н. Б. [Вивчення динаміки окремих показників функції вегетативної нервової і кардіореспіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку з патологією зору] 47-49

  Стаття окремо (.PDF) (532.2 KiB)

 12. Вільчковська А. Е. [Застосування музики на уроках фізичної культури (з досвіду польських загальноосвітніх шкіл)] 50-53

  Стаття окремо (.PDF) (492.7 KiB)

 13. Вільчковський Е. С., Пасічник В. Р. [Становлення і розвиток системи фізичного виховання школярів у Польщі в період ХVI – початку ХХ століття] 54-58

  Стаття окремо (.PDF) (502.8 KiB)

 14. Вовканич Л. С., Терлецький О. М. [Регресійний аналіз вікових змін розумової працездатності шахістів] 59-63

  Стаття окремо (.PDF) (599.0 KiB)

 15. Волков В. Л. [Формування комплексної оцінки успішності студентів з предмету “фізичне виховання” на різних етапах навчання у вищому навчальному закладі] 64-69

  Стаття окремо (.PDF) (562.8 KiB)

 16. Галай М. Д, Дьоміна Ж. Г., Кротов Г. В., Мішаровський Р. М. [Залежність успішності засвоєння вправ із м’ячем учнів початкової школи від морфофункціонального та психофізіологічного розвитку їх організму] 70-75

  Стаття окремо (.PDF) (500.3 KiB)

 17. Гацоєва Л. С. [Особливості психомоторного розвитку дітей з вадами слуху] 76-79

  Стаття окремо (.PDF) (553.0 KiB)

 18. Горбонос-Андронова О. Р. [Психологічний, фізіологічний та антропометричний стан туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки] 80-83

  Стаття окремо (.PDF) (552.7 KiB)

 19. Гордієнко Ю. В. [Динаміка фізичної підготовленості студенток, які займаються різними видами вправ у процесі фізичного виховання] 84-87

  Стаття окремо (.PDF) (563.3 KiB)

 20. Грибан Г. П. [Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України] 88-92

  Стаття окремо (.PDF) (564.0 KiB)

 21. Гричик Д. В., Солонець Ю. Ю. [Інноваційна спрямованість до навчання з плавання молодших школярів у системі шкільного фізичного виховання] 93-95

  Стаття окремо (.PDF) (483.9 KiB)

 22. Гуніна Л. М. [Ефективність використання лікарських засобів на основі Ω3 поліненасичених жирних кислот у тренувальному процесі спортсменів] 96-98

  Стаття окремо (.PDF) (541.8 KiB)

 23. Гурова А. І. [Визначення основних захворювань опорно-рухового апарату борців-дзюдоїстів та рекомендації щодо їх фізичної реабілітації] 99-101

  Стаття окремо (.PDF) (486.8 KiB)

 24. Дычко Е. А., Бобырев В. Е., Мельник И. Н., Пономарев В. А. [Уровень адаптационного напряжения организма подростков в возрасте 11 – 14 лет со сколиозом] 102-104

  Стаття окремо (.PDF) (568.5 KiB)

 25. Євтушов Ф. М. [Методичні засади використання індивідуальних біомеханічних показників курсантів в навчальному процесі з спеціальної фізичної підготовки на початковому етапі навчання] 105-107

  Стаття окремо (.PDF) (484.4 KiB)

 26. Еделев О. С., Шалар О. Г., Верхогляд Д. [Вплив авторитету тренера на спортивну діяльність веслярів-академістів] 108-111

  Стаття окремо (.PDF) (572.5 KiB)

 27. Ермолаева Я. С. [Определение уровня тревожности, как одного из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах] 112-114

  Стаття окремо (.PDF) (501.2 KiB)

 28. Єфременко А. М., Шестеров Л. Є. [Вплив методики відновлення працездатності організму на стан нервово–м’язового апарату бігунів спринтерів] 115-118

  Стаття окремо (.PDF) (556.9 KiB)

 29. Żukowska H., Iermakov S., Szark-Ekardt M., Mrozkowiak M. [Cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej chłopców z klas pierwszych ze środowiska wiejskiego] 119-122

  Стаття окремо (.PDF) (536.1 KiB)

 30. Загревский О. И., Загревский В. И. [Структура и техника большого оборота назад из стойки на руках в стойку на руках на параллельных брусьях] 123-128

  Стаття окремо (.PDF) (809.0 KiB)

 31. Ибрагимов М. М. [Спорт высших достижений в авангарде современной культуре] 129-132

  Стаття окремо (.PDF) (498.2 KiB)

 32. Иванова Г. П., Биленко А. Г., Князева Т. И., Пикалева Е. П. [Биомеханические и педагогические аспекты повышения темпа игры в теннис] 133-136

  Стаття окремо (.PDF) (547.3 KiB)

 33. Карленко В. П. [Теоретико-педагогічний аналіз формування рухових умінь і навичок старшокласників під час занять лижами] 137-140

  Стаття окремо (.PDF) (563.2 KiB)

 34. Карленко В. П. [Теоретико-методичні засади формування рухових умінь і навичок школярів на заняттях з біатлону] 141-144

  Стаття окремо (.PDF) (495.2 KiB)

 35. Ковган П. И., Лепешев Д. И., Руденик В. В. [Факторный анализ взаимосвязи двигательных установок и биомеханических параметров систем движений прыгунов в длину] 145-150

  Стаття окремо (.PDF) (585.8 KiB)

 36. Козина Ж. Л. [Интеграция результатов научных исследований в области физического воспитания и спорта в смежные науки] 151-155

  Стаття окремо (.PDF) (499.3 KiB)

 37. Козлова Е. К. [Соревновательная деятельность прыгунов в высоту высокой квалификации] 156-164

  Стаття окремо (.PDF) (898.5 KiB)

 38. Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г., Дудник О. К., Аксютін В. В. [Вікові особливості стресостійкості у єдиноборців високої кваліфікації] 165-169

  Стаття окремо (.PDF) (543.3 KiB)

 39. Крупеня С. В., Панченко А. Н., Терещенко И. А. [Кинематическая структура двигательных действий спортсменок высокой квалификации при выполнении упражнений на прыжковом столе в женском гимнастическом многоборье] 170-174

  Стаття окремо (.PDF) (552.6 KiB)

 40. Куцериб Т. М., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. [Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF] 175-179

  Стаття окремо (.PDF) (655.4 KiB)

 41. Лазоренко С. А., Чхайло М. Б. [Давньогрецькі спортивні свята] 180-183

  Стаття окремо (.PDF) (533.7 KiB)

 42. Левченко В. А. [Роль тестостерону в забезпеченні дозованих фізичних навантажень у молодих людей з різним ступенем фізичної підготовки] 184-187

  Стаття окремо (.PDF) (538.9 KiB)

 43. Лейкин М. Г. [К проблеме профилактики и реабилитации спорттравм (проблемы, обдумывавшиеся и Исааком Ньютоном, и Николаем Бернштейном)] 188-196

  Стаття окремо (.PDF) (500.2 KiB)

 44. Лысенко Е. Н. [Типы физиологической реактивности кардиореспираторной системы спортсменов различной специализации в условиях гипоксии нагрузки] 197-201

  Стаття окремо (.PDF) (622.5 KiB)

 45. Людовик Т. В. [Проблемне поле професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю] 202-206

  Стаття окремо (.PDF) (500.2 KiB)

 46. Мазін В. М. [Результати дослідної роботи з організації виховного процесу у групах легкої атлетики ДЮСШ] 207-212

  Стаття окремо (.PDF) (554.5 KiB)

 47. Максимова Ю. А. [Ліквідація післятренувальних змін в опорно-руховому апараті акробатів, як основа попередження функціональних порушень хребта] 213-217

  Стаття окремо (.PDF) (619.8 KiB)

 48. Михалюк Є. Л. [Вплив ідентичного тренувального процесу на функціональний стан висококваліфікованих спортсменів обох статей] 218-221

  Стаття окремо (.PDF) (495.8 KiB)

 49. Мунтян В. С., Пліско В. І. [Фізичне виховання у контексті положень нового закону України “Про вищу освіту”] 222-226

  Стаття окремо (.PDF) (506.4 KiB)

 50. Носко М. О., Архипов О. А. [Біомеханічна характеристика рухових якостей людини (теоретичний аналіз)] 227-239

  Стаття окремо (.PDF) (719.1 KiB)

 51. Носко М. О., Дейкун М. П., Ляпін В. П., Сероштан В. М., Носко Ю. М. [Методики формування рухів у процесі навчання і тренування] 240-243

  Стаття окремо (.PDF) (490.1 KiB)

 52. Одеров А. М., Одерова О. В., Романчук С. В., Гульоватий В. І. [Аналіз змісту методик перевірки та оцінки фізичної підготовленості військовослужбовців різних іноземних держав збройних сил] 244-248

  Стаття окремо (.PDF) (505.9 KiB)

 53. Олефіренко К. О. [Педагогічна програма формування координаційних якостей учнів початкових класів засобами танцювальних вправ на уроках фізичної культури] 249-251

  Стаття окремо (.PDF) (528.0 KiB)

 54. Олійник Р. В., Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А., Сеймук А. О. [Вплив спадкових і середовищних факторів щодо прогностичної значимості особливостей розподілу жирового компоненту тіла в системі спортивного відбору] 252-256

  Стаття окремо (.PDF) (559.2 KiB)

 55. Орленко Н. А., Ракитіна Т. І., Харун О. С., Шип Л. О. [Інтегративна фізична підготовка як основа професійної освіти майбутніх пілотів] 257-260

  Стаття окремо (.PDF) (578.7 KiB)

 56. Осадців Т. П., Музика Ф. В. [Оцінка фізичної підготовленості дітей 7 – 9 років, які займаються спортивними танцями] 261-265

  Стаття окремо (.PDF) (545.3 KiB)

 57. Півненко Ю. В. [Система формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи] 266-269

  Стаття окремо (.PDF) (684.2 KiB)

 58. Подригало Л. В., Ровная О. А., Мыльченко Н. И. [Обоснование профессиональной характеристики спортивной деятельности с физиолого-гигиенических позиций (на примере стрельбы из лука)] 270-272

  Стаття окремо (.PDF) (482.2 KiB)

 59. Позюбанов Э. П., Мехрикадзе В. В., Терлюкевич А. И., Макась М. М. [Формирование двигательной структуры финального разгона в метании копья] 273-276

  Стаття окремо (.PDF) (539.6 KiB)

 60. Попичев М. И. [Формирование стратегии личной безопасности и активной самообороны у студентов юридических специальностей] 277-281

  Стаття окремо (.PDF) (503.5 KiB)

 61. Попичєв М. І., Шаповалова О. А., Маслов В. М. [Проблемні питання правового регулювання професійного спорту] 282-285

  Стаття окремо (.PDF) (500.2 KiB)

 62. Приходько В. В. [Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей конца ХVIII – первой половины XІX века (от взглядов Е.Р. Дашковой до работ К.Д. Ушинского)] 286-290

  Стаття окремо (.PDF) (500.8 KiB)

 63. Приходько В. В. [Онтологические основания образования и воспитания как культурной деятельности в работах русских мыслителей второй половины XІX – начала ХХ века (от творчества Н.Ф. Бунакова до разработок С.И. Гессена)] 291-295

  Стаття окремо (.PDF) (500.4 KiB)

 64. Прудникова М. С. [Исследование психологического состояния велотуристов 35-45 лет в процессе предпоходной подготовки к походу 4 кат. сложности] 296-299

  Стаття окремо (.PDF) (528.4 KiB)

 65. Радзієвський Р. М. [Біомеханіка ситуативних рухів] 300-303

  Стаття окремо (.PDF) (494.6 KiB)

 66. Романчук С. В. [Аналіз рухової активності студентів] 304-307

  Стаття окремо (.PDF) (532.8 KiB)

 67. Романюк О. В., Копитіна Я. М. [Оцінка ефективності авторської програми фізичного виховання на показники педагогічного тестування студенток зі сколіозом іі-ііі ступенів у групах фізичної реабілітації із застосуванням калланетики] 308-312

  Стаття окремо (.PDF) (718.7 KiB)

 68. Руденко Р. Є. [Деякі аспекти концепції фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями] 313-315

  Стаття окремо (.PDF) (483.3 KiB)

 69. Самоненко С. Б., Толочний В. М., Дейкун М. П., Вертель О. В. [Врахування окремих особливостей рухової пам’яті у диференційо-ваному навчанні рухових дій дівчат середнього шкільного віку] 316-319

  Стаття окремо (.PDF) (574.4 KiB)

 70. Самошкін В. В., Лядська О. Ю., Денісенко Н. М., Ряпасова Н. Ю. [Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-аеробікою та фітбол-гімнастикою] 320-322

  Стаття окремо (.PDF) (528.9 KiB)

 71. Самсонова А. В., Барникова И. Э., Крестинина А. А. [Неинвазивные методы оценки композиции мышечных волокон] 323-326

  Стаття окремо (.PDF) (613.2 KiB)

 72. Северянин В. С., Артемьев В. П., Козлова Н. И. [Ускоренная экономичная ходьба как следсвие её эволюции] 327-332

  Стаття окремо (.PDF) (560.0 KiB)

 73. Соловей Д. О. [Історичні аспекти становлення та розвитку основних форм організації фізичного виховання в Київській Русі] 333-337

  Стаття окремо (.PDF) (510.6 KiB)

 74. Спесивих О. О., Соронович І. М. [Особливості статодинамічної стійкості спортсменів, які займаються спортивними танцями] 338-340

  Стаття окремо (.PDF) (548.3 KiB)

 75. Тайболіна Л. О., Талатинник О. А. [Зміни топографії електричної активності серцевого м’язу у фрістайлістів в олімпійському та річному циклах підготовки] 341-345

  Стаття окремо (.PDF) (668.0 KiB)

 76. Титович А. О. [Індивідуалізація управління процесом підготовки студентів-спортсменів в умовах університетської секції з легкої атлетики з урахуванням особливостей їх психічних станів] 346-350

  Стаття окремо (.PDF) (552.5 KiB)

 77. Файчак Р. І., Волочій Ф. П., Лучко О. Б., Васильків М. М. [Особливості фізичного розвитку студенток, які займаються ігровими видами спорту] 351-355

  Стаття окремо (.PDF) (545.4 KiB)

 78. Химич И. Ю. [Взаимосвязь адаптации, физиологических резервов организма и физического воспитания студентов ВУЗа] 356-359

  Стаття окремо (.PDF) (487.8 KiB)

 79. Хлус Н. О. [Вплив різних режимів навантаження на фізичну підготовленість студенток засобами степ-аеробіки] 360-364

  Стаття окремо (.PDF) (547.1 KiB)

 80. Христова Т. Є. [Використання засобів фізичного виховання в реабілітації дітей з порушеннями рухових функцій] 365-369

  Стаття окремо (.PDF) (556.7 KiB)

 81. Цап М. І., Цап І. Г. [Рухова активність, фізичний розвиток і фізична підготовленість в системі моніторингу стану соматичного здоров’я школярів] 370-374

  Стаття окремо (.PDF) (579.4 KiB)

 82. Черненко К. Г., Кубатко А. І., Шеховцова К. В. [Ключові аспекти психологічної підготовки збірної команди з аеробної гімнастики] 375-377

  Стаття окремо (.PDF) (484.2 KiB)

 83. Chodinow W. [Porównanie możliwości fizycznych dziewcząt i chłopców szkoły podstawowej i gimnazjalnej w skaryszewie] 378-384

  Стаття окремо (.PDF) (590.5 KiB)

 84. Чуста А. Ю. [Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки кидків з дальньої дистанції в баскетболі студентів факультету фізичного виховання] 385-387

  Стаття окремо (.PDF) (575.7 KiB)

 85. Шавель Х. Є., Музика Ф. В., Лесько О. М., Трач В. М. [Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку] 388-392

  Стаття окремо (.PDF) (702.2 KiB)

 86. Shuba L. V. [New way of forming movement skills and practices for primary school children] 393-396

  Стаття окремо (.PDF) (402.5 KiB)

 87. Якубович С. К. [Некоторые биомеханические особенности техники толкания ядра спортсменами различной квалификации] 397-400

  Стаття окремо (.PDF) (523.7 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eleven − one =