Вісник №117

Зміст

 1. Ашиток Н. І. [Мова як засіб соціалізації дітей та молоді з особливими потребами] 7-10

  Стаття окремо (.PDF) (702.9 KiB)

 2. Дороніна Т. О. [Профорієнтаційна робота вчителя : ґендерний аспект] 11-17

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 3. Носко М.О., Турчин Т.М., Могильний Ф.В., Носко Ю.М. [Експериментальне обґрунтування методики оперативного педагогічного контролю на уроках фізичної культури] 18-23

  Стаття окремо (.PDF) (876.3 KiB)

 4. Борисенко В. В., Мачульська А. Г. [Застосування дидактичних ігор у процесі навчання української мови] 24-27

  Стаття окремо (.PDF) (940.2 KiB)

 5. Буленок А. М., Мазуренко С. Г. [Розробка та методика використання засобів наочності на уроках технології старшої школи] 28-29

  Стаття окремо (.PDF) (620.1 KiB)

 6. Вересоцька Н. І. [Етапи та стадії виготовлення дизайн-проекту на уроках технологій] 30-33

  Стаття окремо (.PDF) (765.5 KiB)

 7. Головач А. С., Джевага Г. В. [Формування наукового світогляду в процесі проектно-технологічної діяльності учнів] 34-36

  Стаття окремо (.PDF) (760.1 KiB)

 8. Дмор С. М. [Структура фізичної і технічної підготовленості школярів різного віку в процесі занять футболом] 37-39

  Стаття окремо (.PDF) (835.9 KiB)

 9. Дрозденко Н. М. [Формування інтересу до професій побутового обслуговування в процесі допрофільної підготовки школярів як передумова професійного самовизначення] 40-44

  Стаття окремо (.PDF) (890.0 KiB)

 10. Кузьменко Л. В. [Дослідження стану сформованості у старшокласників інтернатних закладів почуття взаємодопомоги як сімейної цінності] 45-48

  Стаття окремо (.PDF) (788.4 KiB)

 11. Молочко С. Р. [Вивчення ліричних творів у контексті музичного мистецтва] 49-52

  Стаття окремо (.PDF) (797.9 KiB)

 12. Нітченко Г. М., Ціун А. Ю. [Використання інформаційних технологій у позаурочній діяльності з трудового навчання] 53-56

  Стаття окремо (.PDF) (796.8 KiB)

 13. Пильтяй О. М. [Організація професійного самовизначення школярів як сучасна проблема учнівської молоді] 57-60

  Стаття окремо (.PDF) (841.2 KiB)

 14. Пронікова І. В. [Економічна освіта шкільної молоді] 61-64

  Стаття окремо (.PDF) (405.3 KiB)

 15. Самойленко Н. І. [Роль гендерного виховання у формуванні особистості школяра] 65-68

  Стаття окремо (.PDF) (789.6 KiB)

 16. Хищенко О. О. [Вплив проектно-технологічної діяльності на розвиток творчих здібностей старшокласників] 69-71

  Стаття окремо (.PDF) (624.7 KiB)

 17. Стрілець С. І. [Особливості проведення педагогічної практики на факультеті початкового навчання] 72-76

  Стаття окремо (.PDF) (785.6 KiB)

 18. Третяк О. С. [Організація та проведення практичних занять з дисципліни “Соціальна психологія” із студентами педагогічного вишу] 77-81

  Стаття окремо (.PDF) (785.5 KiB)

 19. Приходько В. В. [Макропедагогика: важность макропедагогических регуляторов для современной Украины] 82-85

  Стаття окремо (.PDF) (781.8 KiB)

 20. Бондар Н. О., Коляда А. М. [Предметна підготовка майбутніх вчителів технологій зі спеціалізацією “Автосправа”] 86-89

  Стаття окремо (.PDF) (640.6 KiB)

 21. Василенко Н. В., Видра О. Г. [Мотивація у професійному навчанні майбутніх вчителів технологій] 90-92

  Стаття окремо (.PDF) (622.9 KiB)

 22. Гаркуша С. В. [Інтегративний курс “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні” як передумова формування професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури] 93-95

  Стаття окремо (.PDF) (626.3 KiB)

 23. Говоров Є. М. [Роль технічного мислення у системі професійної діяльності майбутнього вчителя технологій] 96-99

  Стаття окремо (.PDF) (653.9 KiB)

 24. Горчинський С. В. [Особливості методичної діяльності викладача вищого навчального закладу] 100-103

  Стаття окремо (.PDF) (840.4 KiB)

 25. Гурнєєва Н. В., Видра О. Г. [Самопрезентація як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя технологій] 104-105

  Стаття окремо (.PDF) (613.0 KiB)

 26. Денисенко А. В., Джевага Г. В. [Підготовка студентів до відновлення матеріально-технічної бази шкільної майстерні] 106-108

  Стаття окремо (.PDF) (723.4 KiB)

 27. Дрозденко В. М., Грязна А. М. [Формування технологічної культури майбутнього вчителя технологій] 109-112

  Стаття окремо (.PDF) (627.0 KiB)

 28. Запорожченко Т. П. [Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання педагогічного програмного засобу на уроках математики] 113-115

  Стаття окремо (.PDF) (699.9 KiB)

 29. Каменська І. С. [Особливості формування гігієни розумової праці у майбутніх педагогів] 116-118

  Стаття окремо (.PDF) (776.5 KiB)

 30. Колесник М. О., Британ Т. Ю. [Розвиток системно-логічного мислення студентів в процесі вивчення дисципліни “Вікова фізіологія та анатомія людини” з використанням знаково-символічних засобів навчання] 119-122

  Стаття окремо (.PDF) (964.1 KiB)

 31. Кузьменко Ю. В. [Педагогічна практика в системі професійної адаптації майбутніх вчителів технологій] 123-126

  Стаття окремо (.PDF) (665.3 KiB)

 32. Орел Л. О. [Проблема добору змісту самостійної роботи з математики майбутніх учителів початкових класів] 127-130

  Стаття окремо (.PDF) (843.4 KiB)

 33. Пискун О. М., Кулініч Ю. М. [Самовиховання майбутнього вчителя технологій як фактор розвитку професійних якостей] 131-133

  Стаття окремо (.PDF) (673.7 KiB)

 34. Полетай О. М. [Педагогічна практика як складова професійної компетентності майбутнього фахівця зі спеціальності “Професійна освіта”] 134-136

  Стаття окремо (.PDF) (612.4 KiB)

 35. Примакова В. В. [Рефлексивна компетентність як умова розвитку професійної самосвідомості вчителів початкових класів] 137-140

  Стаття окремо (.PDF) (553.1 KiB)

 36. Сідун М. М. [Використання інтерактивних методів у процесі формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів вищих навчальних педагогічних закладів] 141-143

  Стаття окремо (.PDF) (615.4 KiB)

 37. Січко І. О. [Впровадження особистісно-орієнтованих систем і технологій в екологічному вихованні майбутнього вчителя] 144-147

  Стаття окремо (.PDF) (657.1 KiB)

 38. Солдатенко О. І. [Значення аранжування у формуванні готовності майбутніх вчителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання] 148-151

  Стаття окремо (.PDF) (638.9 KiB)

 39. Сотська Г. І. [Спецпрактикум “Творчі естетико-педагогічні майстерні” як засіб формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва] 152-155

  Стаття окремо (.PDF) (903.4 KiB)

 40. Тимощук О. С. [Особливості вивчення курсу “Охорона праці в галузі” майбутніми вчителями технологій] 156-159

  Стаття окремо (.PDF) (839.0 KiB)

 41. Хропата С. І. [Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення синтаксису складного речення] 160-162

  Стаття окремо (.PDF) (789.3 KiB)

 42. Черняков В. В., Желізний М. М. [До питання термінологічної компетентності викладача факультету фізичного виховання] 163-164

  Стаття окремо (.PDF) (755.2 KiB)

 43. Ягупець С. Ю. [Основні складові професійної компетентності майбутнього вчителя технологій] 165-169

  Стаття окремо (.PDF) (671.3 KiB)

 44. Архипов О. А., Носко Ю. М., Турчин Т. М. [Біомеханічні основи розвитку сили удару кікбоксера] 170-174

  Стаття окремо (.PDF) (900.5 KiB)

 45. Зеленська О. П. [Взаємозв’язок між діалогом культур та культурологічною підготовкою курсантів ВНЗ МВС України] 175-177

  Стаття окремо (.PDF) (481.3 KiB)

 46. Максименко Г. Н. [Определение степени тренировочных воздействий у метателей с детским церебральным параличом] 178-179

  Стаття окремо (.PDF) (784.7 KiB)

 47. Носко М. О., Жула Л. В., Жула В. П., Носко Ю. М. [Оперативний контроль фізичної підготовленості студентів у процесі занять з фізичного виховання] 180-182

  Стаття окремо (.PDF) (697.9 KiB)

 48. Пригодій М. А. [Визначення теоретичних аспектів змісту комунікаційної компетентності сучасного фахівця] 183-185

  Стаття окремо (.PDF) (615.1 KiB)

 49. Барбаш М. І., Барбаш В. І [Ключові операції над двомірними примітивами в комп’ютерній графіці] 186-188

  Стаття окремо (.PDF) (688.0 KiB)

 50. Биконя О. П. [Експериментальна перевірка ефективності методики організації самостійної позааудиторної роботи з англійської мови з використанням електронного посібника] 189-192

  Стаття окремо (.PDF) (937.1 KiB)

 51. Борисенко В. В. [Основні напрями системи діагностики мовленнєвої професійної компетенції студентів вищої школи] 193-196

  Стаття окремо (.PDF) (863.5 KiB)

 52. Васюта О. І. [Формування відповідального ставлення до власного здоров’я в процесі професійної підготовки соціальних працівників] 197-199

  Стаття окремо (.PDF) (629.1 KiB)

 53. Вінниченко Є. Ф., Кобко Л. М. [Про деякі задачі на знаходження геометричних місць точок за їх характеристичною властивістю] 200-203

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 54. Горденко С. І. [Основні аспекти безпеки життєдіяльності в навчальних закладах] 204-207

  Стаття окремо (.PDF) (770.2 KiB)

 55. Єрмак С. М., Дрижак В. В. [Медична підготовка як чинник підвищення ефективності діяльності пенітенціарного персоналу] 208-211

  Стаття окремо (.PDF) (863.4 KiB)

 56. Козерук Ю. В., Куртова Г. Ю. [Біомеханічні характеристики рухів учениць професійно-технічних навчальних закладів] 212-214

  Стаття окремо (.PDF) (766.4 KiB)

 57. Конотоп О. С. [Аналіз експериментального навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням автентичних художніх фільмів] 215-217

  Стаття окремо (.PDF) (848.8 KiB)

 58. Копил О. А. [Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання англійської мови в сфері професійної освіти] 218-221

  Стаття окремо (.PDF) (1.0 MiB)

 59. Котловий С. А. [Соціально-профілактична робота з учнями професійного ліцею в гуртожитку] 222-226

  Стаття окремо (.PDF) (780.1 KiB)

 60. Лубянова О. В. [Лінгвостилістичний аналіз технічних інструктивних текстів] 227-229

  Стаття окремо (.PDF) (724.3 KiB)

 61. Миколаєнко А. Є, Герасимчук В. П. [Забезпечення дидактичних умов наступності змісту трудової підготовки учнів основної школи та професійного навчання в ПТНЗ] 230-233

  Стаття окремо (.PDF) (707.4 KiB)

 62. Пеньковець Д. В. [Формування професійно-особистісних компетенцій у майбутніх учителів фізичної культури в контексті сучасних вимог до професійної діяльності] 234-237

  Стаття окремо (.PDF) (696.9 KiB)

 63. Ребенок В. М., Рубець М. М. [Використання сучасних комп’ютерних технологій в процесі професійного навчання] 238-240

  Стаття окремо (.PDF) (667.4 KiB)

 64. Рудіна М. В. [Педагогічний підхід щодо сучасного стану проблеми оздоровлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ] 241-244

  Стаття окремо (.PDF) (713.0 KiB)

 65. Слюта А. М. [Методика проведення інструктажу в процесі виробничої практики фахівців-екологів] 245-248

  Стаття окремо (.PDF) (623.5 KiB)

 66. Смалюк І. І. [Окремі аспекти дослідження факторів аварійності на дорогах в процесі професійного навчання] 249-253

  Стаття окремо (.PDF) (796.5 KiB)

 67. Фурс Т. І., Вдовенко О. І. [Поняття творчих здібностей та класифікація методів їх розвитку в процесі виробничого навчання] 254-257

  Стаття окремо (.PDF) (785.3 KiB)

 68. Хом’юк В. В. [Компетентнісний підхід до формування математичної компетентності майбутніх інженерів] 258-260

  Стаття окремо (.PDF) (927.0 KiB)

 69. Хорьяков В. А., Крайняя Н. В. [Функциональное состояние механизмов нейродинамики у юных борцов] 261-263

  Стаття окремо (.PDF) (797.7 KiB)

 70. Хорьяков В. А., Иванова С. В., Приходько В. М., Соколова В. Ю., Крайняя Н. В. [Личностные корреляты функциональных возможностей студенток] 264-266

  Стаття окремо (.PDF) (891.2 KiB)

 71. Хорьяков В.А., Крайняя Н.В., Соколова В.Ю., Приходько В.М., Иванова С.В. [Психические детерминанты резервного потенциала кардио-респираторной системы у молодых женщин] 267-269

  Стаття окремо (.PDF) (800.3 KiB)

 72. Хорьяков В. А. [Особенности физического состояния мужчин в связи с их возрастом] 270-272

  Стаття окремо (.PDF) (799.4 KiB)

 73. Невмержицька О. В. [Виховний ідеал крізь призму поглядів представників ідеології українського націоналізму] 273-277

  Стаття окремо (.PDF) (810.3 KiB)

 74. Аніщенко В. О. [Освіта та її вплив на зростання економіки] 278-282

  Стаття окремо (.PDF) (805.7 KiB)

 75. Артюх М. С. [К. Д. Ушинський про адміністративний елемент школи] 283-285

  Стаття окремо (.PDF) (611.6 KiB)

 76. Білецька І. О. [Двомовна освіта та її функціонування у США] 286-289

  Стаття окремо (.PDF) (753.0 KiB)

 77. Бугай В. П. [Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітнього навчального закладу] 290-293

  Стаття окремо (.PDF) (660.4 KiB)

 78. Ващенко І. М., Воліченко А. І., Баранов В. М., Жигун К. Ф. [Фізичне виховання з періоду нової історії до сьогодення] 294-296

  Стаття окремо (.PDF) (695.8 KiB)

 79. Вовк М. П. [Досвід вивчення народної словесності у класичних університетах України другої половини ХІХ ст.] 297-301

  Стаття окремо (.PDF) (715.3 KiB)

 80. Гавриленко Т. Л. [Організація початкової освіти в Українській РСР у 1954-1964 рр.] 302-308

  Стаття окремо (.PDF) (912.0 KiB)

 81. Гагіна Н. В. [Умови розвитку навчальної автономії студентів ВНЗ] 309-311

  Стаття окремо (.PDF) (629.9 KiB)

 82. Дженджеро О. Л. [До питання про ґенезу мовлення дитини від народження до юнацького віку] 312-314

  Стаття окремо (.PDF) (695.0 KiB)

 83. Дорошенко Т. В. [Музично-естетичне виховання учнів у позашкільних закладах освіти в Україні (друга половина 60 – 70 рр. XX ст.)] 315-317

  Стаття окремо (.PDF) (685.1 KiB)

 84. Єрмоленко А. О. [Моделі підготовки майбутніх учителів історії у Німеччині в умовах створення європейського простору вищої освіти] 318-321

  Стаття окремо (.PDF) (720.1 KiB)

 85. Єршова Л. М. [Документи особового походження як історико-педагогічне джерело дослідження вітчизняного виховного ідеалу ХІХ – початку ХХ ст.] 322-325

  Стаття окремо (.PDF) (445.3 KiB)

 86. Каленський А. А. [Педагогічні концепції економічно розвинутих країн світу: етичний аспект] 326-328

  Стаття окремо (.PDF) (630.0 KiB)

 87. Коломієць Ю. В., Бокшиц О. М. [Національна система трудового виховання в духовній спадщині українських культурних й освітніх діячів] 329-333

  Стаття окремо (.PDF) (770.2 KiB)

 88. Максименко І. Г. [Визначення раціональної структури побудови річного циклу занять футболом в учнів училищ-інтернатів з ДЦП] 334-337

  Стаття окремо (.PDF) (801.7 KiB)

 89. Микаілов Руслан Паша Огли [Досвід трудового виховання в азербайджанській родині] 338-341

  Стаття окремо (.PDF) (871.6 KiB)

 90. Носовець Н. М. [Передумови виникнення педагогічних технологій] 342-346

  Стаття окремо (.PDF) (522.4 KiB)

 91. Подковко Х. В. [Передумови формування європейської та національної рамок кваліфікацій] 347-349

  Стаття окремо (.PDF) (459.6 KiB)

 92. Проніков О. К. [Т.Г. Шевченко у сучасному освітньому вимірі] 350-353

  Стаття окремо (.PDF) (264.9 KiB)

 93. Радченко О. А. [Історичний аналіз стану сільськогосподарської підготовки учнів в українських школах (кінець XIX – початок ХХ ст.)] 354-357

  Стаття окремо (.PDF) (619.9 KiB)

 94. Райська Л. Г., Янко Н. О. [І. П. Котляревський і Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови] 358-362

  Стаття окремо (.PDF) (458.5 KiB)

 95. Філоненко О. С. [Аналіз діяльності літніх дитячих таборів у 70-80-х роках ХХ століття в Україні] 363-366

  Стаття окремо (.PDF) (866.1 KiB)

 96. Чех А. О. [Вища школа в умовах створення європейського освітнього простору] 367-371

  Стаття окремо (.PDF) (813.5 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two + 6 =