Вісник №118(3)

Зміст

 1. Арефьєв В. Г. [Здоров’я підлітків і рухова активність] 6-10

  Стаття окремо (.PDF) (630.1 KiB)

 2. Бабюк С. М. [Превентивне фізичне виховання дітей дошкільного віку] 11-13

  Стаття окремо (.PDF) (464.9 KiB)

 3. Бала Т. М., Масляк І. П. [Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу] 14-17

  Стаття окремо (.PDF) (539.3 KiB)

 4. Барыбина Л. Н., Боровская О. Ю., Коломиец Н. А. [Применение авторской методики индивидуализации физического воспитания в высших учебных заведениях] 18-23

  Стаття окремо (.PDF) (526.0 KiB)

 5. Без’язичний Б. І. [Комплексний педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів ВНЗ] 24-28

  Стаття окремо (.PDF) (516.3 KiB)

 6. Бойко О. О. [Історичні аспекти здоров’язбережувальних технологій] 29-32

  Стаття окремо (.PDF) (468.3 KiB)

 7. Бойченко А. В. [Заняття з футболу учнів середніх класів на основі інноваційних технологій] 33-35

  Стаття окремо (.PDF) (457.5 KiB)

 8. Бондаренко І. Г., Мінц М. О., Бондаренко О. В. [Використання тренажеру “CONCEPT 2” у фізичному вихованні студентів] 36-38

  Стаття окремо (.PDF) (518.7 KiB)

 9. Бурлака І. В. [Про важливість деяких аспектів фізичного виховання студентів для їх майбутньої адаптації до умов роботи в конкурентному середовищі] 39-41

  Стаття окремо (.PDF) (473.3 KiB)

 10. Бурлака І. В., Лукачина А. В. [Використання прийомів кардіо-тенісу в тренувальних заняттях студентів-тенісистів у ВНЗ неспортивного профілю] 42-45

  Стаття окремо (.PDF) (567.1 KiB)

 11. Воєділова О. М. [Вплив занять художньою гімнастикою на формування статодинамічної стійкості та постави як критеріїв здоров’я дівчаток молодшого шкільного віку] 46-49

  Стаття окремо (.PDF) (510.0 KiB)

 12. Волошiна Л. М. [Оценка результативности педагогического обеспечения двигательной активности младших дошкольников] 50-52

  Стаття окремо (.PDF) (478.2 KiB)

 13. Гаврилова Н. М. [Здоровье студенческой молодёжи и пути его формирования в ВУЗе] 53-56

  Стаття окремо (.PDF) (465.1 KiB)

 14. Галаманжук Л. Л. [Сравнительный анализ развития в дошкольный период когнитивных функций девочек и мальчиков с разной направленностью мануальной двигательной асимметрии] 57-61

  Стаття окремо (.PDF) (519.4 KiB)

 15. Гаркуша В. В., Арищенко В. М. [Сформованість навичок здоров’язбереження у сучасної студентської молоді] 62-65

  Стаття окремо (.PDF) (466.5 KiB)

 16. Гацко О. В., Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Гнутова Н. П. [Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров’я учнів старших класів] 66-69

  Стаття окремо (.PDF) (506.1 KiB)

 17. Герасимчук А. Ю. [Динаміка показників фізичного стану дітей у перший рік навчання в ЗНЗ] 70-75

  Стаття окремо (.PDF) (529.0 KiB)

 18. Головченко О. І., Востоцька І. Ф., Осіпова І. Л., Головченко Т. І. [Оцінка фізичного стану студентів при різних рівнях рухової активності] 76-78

  Стаття окремо (.PDF) (516.6 KiB)

 19. Гончаренко М. С. [Перспективы развития валеологии в направлении индустрии здоровья WELLNESS-INDUSTRY] 79-84

  Стаття окремо (.PDF) (515.0 KiB)

 20. Гончаренко М. С., Дяченко В. В, Мельникова А. В., Дождёва Е. С. [Применение спектрально-динамического метода для мониторинга и коррекции здоровья в сфере образования] 85-87

  Стаття окремо (.PDF) (545.5 KiB)

 21. Гончаренко М. С., Камнєва Т. П., Корженко І. О., Миргород І. М. [Розробка методів моніторингу, валеологічного супроводу та корекції стану здоров’я людини] 88-90

  Стаття окремо (.PDF) (467.6 KiB)

 22. Горобей М. П. [Головні причини недостатньої рухової активності студентів] 91-93

  Стаття окремо (.PDF) (461.7 KiB)

 23. Горобей М. П., Чалий О. С., Добронизьський Є. О. [Загартовування як важливий фактор здоров’я студентів] 94-96

  Стаття окремо (.PDF) (462.2 KiB)

 24. Грибан Г. П. [Формування здорового способу життя у студентів у навчальному процесі з фізичного виховання] 97-101

  Стаття окремо (.PDF) (516.4 KiB)

 25. Дмитриев С. В. [Эстетотерапия, артпластика, методы здоровьетворчества и межличностного взаимодействия в сфере адаптивной физической культуры] 102-104

  Стаття окремо (.PDF) (552.3 KiB)

 26. Ермаков С. С., Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Мушкета Радослав [Спортивные игры, их роль и место в оздоровительном пространстве ВУЗа] 105-108

  Стаття окремо (.PDF) (470.9 KiB)

 27. Єдинак Г. А. [Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості] 109-113

  Стаття окремо (.PDF) (483.3 KiB)

 28. Жук А. А., Бондарь Е. М. [Влияние занятий фитнесом на уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста] 114-117

  Стаття окремо (.PDF) (503.1 KiB)

 29. Завидівська Н. Н. [Науково-теоретичні і практичні засади модернізації змісту фізичного виховання як фундаментальної основи здоров’язбережувального навчання студентів] 117-121

  Стаття окремо (.PDF) (488.1 KiB)

 30. Зенін О. К., Крюков Е. Л., Потапов В. В. [Використовування в фізичній реабілітації ідеомоторних вправ при гіпертонічній хворобі II ступеня] 122-125

  Стаття окремо (.PDF) (539.8 KiB)

 31. Зенін О. К., Потапов В. В., Жданов Є. В. [Фізична реабілітація при хронічному обструктивному бронхіті] 126-129

  Стаття окремо (.PDF) (512.1 KiB)

 32. Ільницька Г. С., Кривенцова І. В., Антонов О. В., Рєпко О. О. [Аналіз формування мотивації до занять фізичним вихованням у позааудиторній роботі студентів вищих навчальних закладів] 130-134

  Стаття окремо (.PDF) (476.2 KiB)

 33. Кириченко О. В., Терьохіна О. Л., Горобей Н. В., Гавриленко В. В. [Йога як система оздоровлення та фізичного зростання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ] 135-137

  Стаття окремо (.PDF) (503.7 KiB)

 34. Кладікова І. І., Жиденко А. О. [Навчально-виховній процес та здоров’я] 138-140

  Стаття окремо (.PDF) (461.1 KiB)

 35. Кравчук Т. М., Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. [Особливості функціонального стану студенток у процесі занять оздоровчою аеробікою] 141-144

  Стаття окремо (.PDF) (580.6 KiB)

 36. Колокольцев М. М. [Улучшение физического здоровья воспитанников музыкальной школы-интерната путем использования профессионально значимых физических упражнений] 145-150

  Стаття окремо (.PDF) (585.7 KiB)

 37. Котелевський В. І., Міхеєнко О. І. [Реабілітаційний та валеологічний супровід студентської молоді з патологією хребта] 151-154

  Стаття окремо (.PDF) (469.3 KiB)

 38. Кривенко А. П. [До проблеми зниження надлишкової маси тіла у людей працездатного віку] 155-157

  Стаття окремо (.PDF) (463.8 KiB)

 39. Кузьменко І. О. [Факторна структура функціонального стану сенсорних систем школярів 8-9-х класів] 158-161

  Стаття окремо (.PDF) (635.2 KiB)

 40. Кулик Н. А. [Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку] 162-164

  Стаття окремо (.PDF) (510.2 KiB)

 41. Куртова Г. Ю., Галаган Ю. О., Бесплахотна О. С., Дікалова О. О. [Стан здоров’я дітей дошкільного та молодшого шкільного віку] 165-168

  Стаття окремо (.PDF) (466.4 KiB)

 42. Латенко С. Б., Пеценко Н. І. [Вплив інформаційної складової на ефективність занять оздоровчими тренуваннями жінок зрілого віку] 169-173

  Стаття окремо (.PDF) (601.4 KiB)

 43. Лукачина А. В. [Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді] 174-176

  Стаття окремо (.PDF) (465.7 KiB)

 44. Луценко Л. С., Бодренкова И. А. [Физическое воспитание студентов ВУЗов на основе выбора спортивной специализации] 177-181

  Стаття окремо (.PDF) (596.4 KiB)

 45. Михалюк Є. Л., Малахова С. М. [Переваги проби мартіне-кушелевського для оцінки функціонального стану школярів та студентів] 182-184

  Стаття окремо (.PDF) (482.8 KiB)

 46. Мороз Ю. М. [Історичні особливості розвитку і становлення педагогічної думки в оздоровчому напряму] 185-188

  Стаття окремо (.PDF) (470.0 KiB)

 47. Москаленко Н. В., Єлісєєва Д. С. [Аналіз рівня соматичного здоров’я дітей старшого шкільного віку] 189-192

  Стаття окремо (.PDF) (509.8 KiB)

 48. Носко Н. А., Адырхаев С. Г. [Теоретико-методические основы физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья] 193-198

  Стаття окремо (.PDF) (519.1 KiB)

 49. Носко М. О., Дейкун М. П., Архипов О. А., Маслов В. М., Гришко Л. Г. [Розвиток та удосконалення рухової функції у процесі навчання] 199-204

  Стаття окремо (.PDF) (489.1 KiB)

 50. Носко М. О., Носко Ю. М. [Особливості фізичного розвитку школярів початкової школи] 205-211

  Стаття окремо (.PDF) (553.1 KiB)

 51. Оксьом П. М., Бережна Л. І., Азаренков В. М. [Оцінка рівня фізичного здоров’я студенток 1-4 курсів вищого педагогічного навчального закладу] 212-214

  Стаття окремо (.PDF) (517.9 KiB)

 52. Омельяненко І. О., Маляр Н. С. [Організаційно-методичні основи превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку] 215-218

  Стаття окремо (.PDF) (470.0 KiB)

 53. Оніщук Л. М. [Спортивний туризм як засіб національно-патріотичного виховання студентів] 219-221

  Стаття окремо (.PDF) (470.3 KiB)

 54. Павлова Ю. О. [Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді] 222-225

  Стаття окремо (.PDF) (511.2 KiB)

 55. Паначев В. Д. [Актуальные аспекты физической культуры] 226-229

  Стаття окремо (.PDF) (501.8 KiB)

 56. Панкратов Н. С. [Общие представления о двигательной активности учащейся молодежи] 230-234

  Стаття окремо (.PDF) (473.5 KiB)

 57. Подригало Л. В., Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. [Обоснование требований к нагрузочным тестам, применяемым в донозологической диагностике] 235-238

  Стаття окремо (.PDF) (464.1 KiB)

 58. Попадюха Ю. А. [Пути восстановления биомеханики плечевого сустава после артроскопического лечения повреждений ротаторной манжеты плеча] 239-245

  Стаття окремо (.PDF) (537.4 KiB)

 59. Рядова Л. О. [Особливості рівня розвитку координаційних здібностей дітей 11 – 15 років з вадами зору] 246-250

  Стаття окремо (.PDF) (526.6 KiB)

 60. Сеймук А. О., Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. [Вивчення працездатності та стрес-факторів, які впливають на організм студентів] 251-254

  Стаття окремо (.PDF) (572.6 KiB)

 61. Сидоренко О. Р., Павленко І. О., Бережна Л. І. [Формування здоров’язберігаючих цінніcних орієнтацій у студентів спеціальних медичних груп педагогічних ВНЗ] 255-257

  Стаття окремо (.PDF) (463.4 KiB)

 62. Супруненко М. В. [Теніс серед студентської молоді] 258-260

  Стаття окремо (.PDF) (499.2 KiB)

 63. Тимченко А. М. [Формування здоров’я в соціальному середовищі] 261-265

  Стаття окремо (.PDF) (550.9 KiB)

 64. Тимченко Г. М., Темченко В. О. [Система моніторування здоров’я студентів з використанням хронобіологічного підходу] 266-272

  Стаття окремо (.PDF) (606.2 KiB)

 65. Тітаренко С. А, Заяць Д. О. [Покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку засобом сміхотерапії] 273-275

  Стаття окремо (.PDF) (462.5 KiB)

 66. Ткаченко С. М. [Проблема збереження здоров’я школярів на уроках футболу в школі] 276-278

  Стаття окремо (.PDF) (462.4 KiB)

 67. Третяк О. С. [Вплив фізичної культури на життєдіяльність та здоровий спосіб життя викладачів вишу] 279-282

  Стаття окремо (.PDF) (462.4 KiB)

 68. Усманова Г. О., Шевцова А. Є. [Дихальна гімнастика на уроках фізичної культури та її вплив на показники здоров’я дітей молодшого шкільного віку] 283-286

  Стаття окремо (.PDF) (515.3 KiB)

 69. Усова О. В., Романюк Ю. В., Копитіна Я. М. [Вплив аквааеробіки на формування та збереження здоров’я студенток вищих навчальних закладів] 287-289

  Стаття окремо (.PDF) (460.3 KiB)

 70. Федорюк О. В., Попель С. Л. [Система проектування комплексно-цільових програм з фізичної рекреації викладачів 50-65 років] 290-293

  Стаття окремо (.PDF) (506.4 KiB)

 71. Фоменко О. В., Фоменко В. Х. [Здоров’язберегаючі технології в процесі фізичного виховання студенток] 294-296

  Стаття окремо (.PDF) (496.7 KiB)

 72. Франків Є. [Мотиваційний аспект відвідування уроків фізичної культури учнями середнього шкільного віку] 297-300

  Стаття окремо (.PDF) (592.8 KiB)

 73. Черненко А. Є., Черненко К. Г., Губрієнко О. А., Слабишев Ю. О. [Порівняльний аналіз навчального навантаження у різних дюсш з футболу] 301-303

  Стаття окремо (.PDF) (498.4 KiB)

 74. Черненко Е. Е. [Особенности изменений показателей дыхательной системы девушек, занимающихся по системе пилатеса] 304-307

  Стаття окремо (.PDF) (530.6 KiB)

 75. Chodinow Władimir [Rodzina jako czynnik formujący zainteresowanie zdrowym, sportowym trybem życia] 308-310

  Стаття окремо (.PDF) (460.8 KiB)

 76. Шадрина В. В., Кривенцова И. В. [Функциональные возможности студентов с различным уровнем двигательной активностии] 311-313

  Стаття окремо (.PDF) (497.0 KiB)

 77. Шейко Л. В. [Взаимосвязь и различия спортивного, рекреативного и оздоровительного плавания] 314-317

  Стаття окремо (.PDF) (501.7 KiB)

 78. Школа Е. Н. [Реализация оздоровительной программы “аэробика” в уроках физической культуры детей младшего школьного возраста в общеобразовательных учебных заведениях] 318-320

  Стаття окремо (.PDF) (468.8 KiB)

 79. Шупило І. С. [Розвиток координаційних якостей дівчат на заняттях з аеробіки в позашкільних навчальних закладах] 321-323

  Стаття окремо (.PDF) (509.3 KiB)

 80. Шурхал І. А., Маслов В. М., Гришко Л. Г., Короп М. Ю. [Ціннісно-мотиваційна орієнтація студентів на здоров’язбереження] 324-327

  Стаття окремо (.PDF) (468.3 KiB)

 81. Ярмак О. М. [Аналіз фізичної підготовленості юнаків 15-17 років в процесі фізичного виховання] 328-331

  Стаття окремо (.PDF) (520.5 KiB)

 82. Ясько Л. В. [Динамика показателей психофизиологического состояния студентов специальной медицинской группы в процессе занятий физическим воспитанием] 332-334

  Стаття окремо (.PDF) (496.0 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 × 5 =