Вісник №116

Зміст

 1. Гетта В. Г., Денисенко В. В. [Педагогічні засади організації технічної творчості учнів у сучасній школі] 3-6

  Стаття окремо (.PDF) (270.0 KiB)

 2. Головко М. В. [Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: Володимир Левицький та Петро Огоновський – автори перших українських шкільних підручників фізики] 7-11

  Стаття окремо (.PDF) (294.7 KiB)

 3. Грудинін Б. О. [Дослідницький проект з астрономії “Визначення основних характеристик 10-ти найяскравіших зірок зоряного неба”] 12-18

  Стаття окремо (.PDF) (387.7 KiB)

 4. Дідович М. М. [Про роботу фізичного практикуму “Визначення електроємності конденсатора”] 19-22

  Стаття окремо (.PDF) (340.4 KiB)

 5. Даценко І. П., Мінаєв Ю. П., Попович М. А. [Зв’язані маятники: модернізація стандартного обладнання і маятник “два в одному”] 23-27

  Стаття окремо (.PDF) (506.6 KiB)

 6. Євтушенко А. І. [Особливості викладання дисципліни “Комп’ютерний експеримент у фізичних дослідженнях” у вищій школі] 28-31

  Стаття окремо (.PDF) (332.1 KiB)

 7. Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. [Теоретичні аспекти конструювання визначень фізичних понять] 32-36

  Стаття окремо (.PDF) (280.3 KiB)

 8. Закалюжний В. М., Бойко М. П. [Використання техніко-технологічного за змістом навчального матеріалу для організації самостійної роботи учнів з фізики] 37-39

  Стаття окремо (.PDF) (228.5 KiB)

 9. Іваницька Н. А., Іваницька Ю. А., Чернецький І. С. [Веб-квест як основа самостійного проведення учнями-членами Малої академії наук України теоретичного дослідження з фізики] 40-44

  Стаття окремо (.PDF) (383.6 KiB)

 10. Карпенко С. І., Кнорозок Л. М., Руденко М. П. [Домашній експеримент із фізики на другому ступені навчання] 45-48

  Стаття окремо (.PDF) (244.5 KiB)

 11. Килимник С. М. [Організація професійно-орієнтованої самостійної роботи студентів з фізики в харчових коледжах] 49-53

  Стаття окремо (.PDF) (284.9 KiB)

 12. Корзаченко М. М. [Методика вивчення фізичних явищ у складних інженерно-геологічних умовах] 54-57

  Стаття окремо (.PDF) (398.9 KiB)

 13. Коробова І. В. [Методична діяльність учителя фізики в контексті праксеологічного підходу] 58-61

  Стаття окремо (.PDF) (292.9 KiB)

 14. Кремінський Б. Г. [Психологічні особливості процесу розв’язання учнями фізичних задач] 62-64

  Стаття окремо (.PDF) (228.0 KiB)

 15. Кух А. М., Кух О. М., Дінділевич Є. М., Роздобудько М. О. [Медіакомпетентність в системі методичної підготовки вчителя фізики] 65-71

  Стаття окремо (.PDF) (395.1 KiB)

 16. Лазаренко Д. С., Садовий М. І., Трифонова О. М. [Основні засади навчання понять механіки в профільній школі] 72-76

  Стаття окремо (.PDF) (311.8 KiB)

 17. Лозовенко О. А. [Дивні траєкторії або як перетворити задачу на цікаве ндивідуальне завдання] 77-82

  Стаття окремо (.PDF) (1.4 MiB)

 18. Минаев Ю. П. [Польза от добавления нуля при применении электростатической теоремы Гаусса] 83-87

  Стаття окремо (.PDF) (303.3 KiB)

 19. Мітус Н. О. [Окремі методичні аспекти використання засобів ігрової діяльності при вивченні фізики в основній школі] 88-91

  Стаття окремо (.PDF) (232.4 KiB)

 20. Мар’їнських Ю. М., Шкіра А. М., Єфіменко С. М. [Всебічне врахування фізичних закономірностей при вивченні деяких розділів теплотехніки] 92-94

  Стаття окремо (.PDF) (359.9 KiB)

 21. Матвійчук О. В., Подласов С. О., Бригінець В. П. [Роль математичної підготовки учнів та студентів у реалізації принципу наступності навчання фізики в системі ЗОШ та ВТНЗ] 95-100

  Стаття окремо (.PDF) (451.5 KiB)

 22. Меняйлов С. М, Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. [Тенденції розвитку фізичного лабораторного практикуму] 101-104

  Стаття окремо (.PDF) (262.8 KiB)

 23. Наумчик П. І. [Лабораторна робота “Вивчення обертального руху твердого тіла”] 105-108

  Стаття окремо (.PDF) (340.8 KiB)

 24. Опачко М. В. [Організація та управління як компоненти методичної майстерності вчителя фізики] 109-114

  Стаття окремо (.PDF) (291.7 KiB)

 25. Остапович Н. В. [Дидактична гра як засіб активізації пізнавальної діяльності майбутніх лікарів у навчанні медичної і біологічної фізики] 115-117

  Стаття окремо (.PDF) (268.3 KiB)

 26. Остапчук М. В. [Родовід та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського] 118-122

  Стаття окремо (.PDF) (574.8 KiB)

 27. Подопригора Н. В. [Практична і прикладна спрямованість математичного моделювання у лабораторному практикумі з фізики педагогічного університету] 123-127

  Стаття окремо (.PDF) (414.7 KiB)

 28. Попова Т. М. [Вивчення теми “альтернативна енергетика: реалії та перспективи” в загальноосвітній школі] 128-130

  Стаття окремо (.PDF) (263.8 KiB)

 29. Прядко Н. О. [Особливості професійної самооцінки особистості] 131-133

  Стаття окремо (.PDF) (273.4 KiB)

 30. Савченко В. Ф. [Гуманітаризація як засіб активізації навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі] 134-139

  Стаття окремо (.PDF) (253.4 KiB)

 31. Сатюков А. І., Панченко Л. Б. [Проблеми розвитку технічного світогляду та інтересу до навчання у студентів молодших курсів технічного університету] 140-142

  Стаття окремо (.PDF) (241.1 KiB)

 32. Семакова Т. О., Сафонова Г. Ф. [З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації] 143-147

  Стаття окремо (.PDF) (366.8 KiB)

 33. Сільвейстр А. М. [Структура та зміст курсу загальної фізики для студентів спеціальностей “Хімія” і “Біологія” педагогічних університетів] 148-153

  Стаття окремо (.PDF) (307.7 KiB)

 34. Терещук С. І. [Цілепокладання як складова методичної системи формування навчально-пізнавальних компетентностей у старшокласників] 154-157

  Стаття окремо (.PDF) (244.6 KiB)

 35. Ткаченко І. А. [Використання конструктору EAUTHOR у вивченні астрономії] 158-162

  Стаття окремо (.PDF) (531.1 KiB)

 36. Чабанюк Я. М., Мірус О. Л., Семерня О.М. [Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики] 163-167

  Стаття окремо (.PDF) (399.3 KiB)

 37. Черниш В. В. [Лабораторні роботи при вивченні термоелектричних явищ в курсі фізики] 168-171

  Стаття окремо (.PDF) (414.7 KiB)

 38. Швай Р. І. [Творчість, креативність та інноваційність як поняття ключової компетентності] 172-175

  Стаття окремо (.PDF) (244.3 KiB)

 39. Школа О. В. [Світоглядна культура майбутнього вчителя фізики як професійно значимий феномен] 176-180

  Стаття окремо (.PDF) (279.2 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page
3
3
3.pdf
270.0 KiB
305 Downloads
Details
4
4
4.pdf
294.7 KiB
506 Downloads
Details
5
5
5.pdf
387.7 KiB
715 Downloads
Details
6
6
6.pdf
340.4 KiB
637 Downloads
Details
7
7
7.pdf
506.6 KiB
327 Downloads
Details
8
8
8.pdf
332.1 KiB
368 Downloads
Details
9
9
9.pdf
280.3 KiB
358 Downloads
Details
10
10
10.pdf
228.5 KiB
374 Downloads
Details
11
11
11.pdf
383.6 KiB
425 Downloads
Details
12
12
12.pdf
244.5 KiB
678 Downloads
Details
13
13
13.pdf
284.9 KiB
562 Downloads
Details
14
14
14.pdf
398.9 KiB
429 Downloads
Details
15
15
15.pdf
292.9 KiB
668 Downloads
Details
16
16
16.pdf
228.0 KiB
342 Downloads
Details
17
17
17.pdf
395.1 KiB
696 Downloads
Details
18
18
18.pdf
311.8 KiB
295 Downloads
Details
19
19
19.pdf
1.4 MiB
237 Downloads
Details
20
20
20.pdf
303.3 KiB
264 Downloads
Details
21
21
21.pdf
232.4 KiB
648 Downloads
Details
22
22
22.pdf
359.9 KiB
251 Downloads
Details
23
23
23.pdf
451.5 KiB
510 Downloads
Details
24
24
24.pdf
262.8 KiB
290 Downloads
Details
25
25
25.pdf
340.8 KiB
627 Downloads
Details
26
26
26.pdf
291.7 KiB
369 Downloads
Details
27
27
27.pdf
268.3 KiB
545 Downloads
Details
28
28
28.pdf
574.8 KiB
578 Downloads
Details
29
29
29.pdf
414.7 KiB
328 Downloads
Details
30
30
30.pdf
263.8 KiB
723 Downloads
Details
31
31
31.pdf
273.4 KiB
1033 Downloads
Details
32
32
32.pdf
253.4 KiB
458 Downloads
Details
33
33
33.pdf
241.1 KiB
243 Downloads
Details
34
34
34.pdf
366.8 KiB
453 Downloads
Details
35
35
35.pdf
307.7 KiB
491 Downloads
Details
36
36
36.pdf
244.6 KiB
1199 Downloads
Details
37
37
37.pdf
531.1 KiB
248 Downloads
Details
38
38
38.pdf
399.3 KiB
359 Downloads
Details
39
39
39.pdf
414.7 KiB
527 Downloads
Details
40
40
40.pdf
244.3 KiB
1647 Downloads
Details
41
41
41.pdf
279.2 KiB
481 Downloads
Details

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

11 + nineteen =