Вісник №110

Зміст

 1. Кремень В. Г. [Кремень В.Г. Інноваційнa людина і сучасна освіта] 3-5

  Стаття окремо (.PDF) (219.0 KiB)

 2. Сухомлинська О. В. [К. Д. Ушинський на тлі доби] 6-8

  Стаття окремо (.PDF) (161.5 KiB)

 3. Носко М. О. [К. Д. Ушинський і розвиток педагогічної науки на Чернігівщині] 9-11

  Стаття окремо (.PDF) (266.6 KiB)

 4. Березівська Л. Д. [Антропоцентризм – провідна ідея творчості основоположника наукової вітчизняної педагогіки К .Д. Ушинського] 12-14

  Стаття окремо (.PDF) (265.3 KiB)

 5. Заліський А. А. [Костянтин Ушинський і проблеми модернізації системи середньої освіти на Чернігівщині] 15-16

  Стаття окремо (.PDF) (244.7 KiB)

 6. Доркену А. М. [Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у біобібліографічному висвітленні] 17-19

  Стаття окремо (.PDF) (279.6 KiB)

 7. Терлєцький В. В. [Гідно вшануймо “вчителя вчителів”, фундатора вітчизняної педагогіки] 20-21

  Стаття окремо (.PDF) (224.3 KiB)

 8. Стрілець С. І. [Ґенеза гуманістичних поглядів К. Ушинського] 22-26

  Стаття окремо (.PDF) (334.5 KiB)

 9. Антипець О. О. [Розвиток ідей національного виховання дітей К. Д. Ушинського засобами наукової спадщини М. А. Маркевича] 27-30

  Стаття окремо (.PDF) (265.7 KiB)

 10. Богдан Т. М. [К. Д. Ушинський про значення природи у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку] 31-33

  Стаття окремо (.PDF) (220.4 KiB)

 11. Голубочка І. С. [Педагогічні аспекти соціального розвитку дітей-сиріт у науковому доробку К. Ушинського] 34-36

  Стаття окремо (.PDF) (257.8 KiB)

 12. Дерба М. А. [Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського крізь призму сьогодення] 37-38

  Стаття окремо (.PDF) (241.2 KiB)

 13. Дорошенко Т. В. [К. Д. Ушинський про виховання естетичних почуттів дитини] 39-42

  Стаття окремо (.PDF) (269.9 KiB)

 14. Зайченко І. В. [Про деякі теоретико-методологічні основи педагогіки К. Д. Ушинського (1824 – 1871)] 43-45

  Стаття окремо (.PDF) (237.2 KiB)

 15. Зайченко Н. І. [Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр.] 46-48

  Стаття окремо (.PDF) (264.8 KiB)

 16. Іваненко Л. В. [Розумний простір: основи морального виховання в антропологічній системі К. Д. Ушинського] 49-52

  Стаття окремо (.PDF) (268.2 KiB)

 17. Кислий А. О., Кисла О. Ф. [Вплив християнської антропології на педагогічну творчість К. Д. Ушинського] 53-56

  Стаття окремо (.PDF) (230.8 KiB)

 18. Козлакова Г. О., Коваленко О. М. [Розвиток університетського типу навчання в українських і російських навчальних закладах, в яких працював К. Д. Ушинський] 57-62

  Стаття окремо (.PDF) (359.0 KiB)

 19. Лисенко І. В. [Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (перша половина ХІХ століття)] 63-66

  Стаття окремо (.PDF) (305.9 KiB)

 20. Марчук С. С., Цьось А. В. [Засоби фізичного виховання школярів у педагогіці К. Д. Ушинського] 67-71

  Стаття окремо (.PDF) (307.2 KiB)

 21. Махоткіна Л. Б. [Ідеї соціального виховання дітей-сиріт у педагогічній спадщині К. Ушинського] 72-74

  Стаття окремо (.PDF) (253.7 KiB)

 22. Микаілов Р. П. [Роль педагогічних ідей К. Ушинського в дослідженні азербайджанських народно-педагогічних виховних традицій] 75-78

  Стаття окремо (.PDF) (266.1 KiB)

 23. Огієнко Д. П. [Реалізація ідей К. Ушинського про сільськогосподарську працю у початкових школах Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)] 79-81

  Стаття окремо (.PDF) (245.6 KiB)

 24. Олійник Н. А. [Особливості організації навчання в земських школах Чернігівської губернії] 82-85

  Стаття окремо (.PDF) (271.8 KiB)

 25. Пода В. М. [Педагогічні погляди К. Д. Ушинського та В. В. Зеньковського на духовно-моральне виховання особистості] 86-88

  Стаття окремо (.PDF) (252.6 KiB)

 26. Проніков О. К. [Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних ВНЗ України (друга половина хх – початок ХХІ століття)] 89-91

  Стаття окремо (.PDF) (229.0 KiB)

 27. Рось Л. М. [Психологічні аспекти спадщини К. Д. Ушинського] 92-93

  Стаття окремо (.PDF) (211.1 KiB)

 28. Силко Є. М. [Ідея єдності людини і природи в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського] 94-96

  Стаття окремо (.PDF) (222.1 KiB)

 29. Стрілецька Н. М. [Теоретичні та методичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків під час навчання математики в школі у педагогічній спадщині М. М. Володкевича (1860–1924)] 97-101

  Стаття окремо (.PDF) (277.7 KiB)

 30. Терлецька У. І. [Поширення сільськогосподарських знань за допомогою читань і бесід у Чернігівській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття] 102-104

  Стаття окремо (.PDF) (233.5 KiB)

 31. Янченко Т. В. [Витоки наукового розвитку педології: педагогічна антропологія К. Ушинського] 105-108

  Стаття окремо (.PDF) (267.5 KiB)

 32. Антипець В. П. [Індивідуально-диференційований підхід у навчанні молодших школярів читати на основі ідей К. Д. Ушинського] 109-112

  Стаття окремо (.PDF) (257.3 KiB)

 33. Багінська О. В. [Актуальність антропологічних ідеї К. Д. Ушинського у процесі навчання фізичної культури школярів на сучасному етапі] 113-115

  Стаття окремо (.PDF) (257.0 KiB)

 34. Барнич О. В. [Використання креативного потенціалу художньої спадщини К. Д. Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку] 116-118

  Стаття окремо (.PDF) (264.0 KiB)

 35. Власова О. Б. [Музичні розваги в ДНЗ як передумова організації музично-дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи] 119-121

  Стаття окремо (.PDF) (258.6 KiB)

 36. Галаманжук Л .Л. [Характеристика чинників, що визначають стимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період] 122-126

  Стаття окремо (.PDF) (276.7 KiB)

 37. Городнича Л. В. [Лінгвістична казка як методичний прийом формування іншомовних фонетичних навичок молодших школярів] 127-130

  Стаття окремо (.PDF) (239.1 KiB)

 38. Іщенко Г. В. [Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського у процесі навчання математики загальноосвітньої школиі] 131-133

  Стаття окремо (.PDF) (188.0 KiB)

 39. Коваленко А. О. [Професійна орієнтація учнів у контексті ідей К. Д. Ушинського] 134-136

  Стаття окремо (.PDF) (248.5 KiB)

 40. Листопад О. А. [Аксіологічний і культурологічний підхід до процесу становлення творчої особистості в освіті] 137-140

  Стаття окремо (.PDF) (265.5 KiB)

 41. Ляшко Н. О., Райська Л. Г. [Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови (4 клас)] 141-143

  Стаття окремо (.PDF) (256.0 KiB)

 42. Мірошник І. В. [Основні ідеї К. Д. Ушинського щодо навчання молодших школярів іноземної мови] 144-147

  Стаття окремо (.PDF) (270.4 KiB)

 43. Пінчук М. В. [Підготовка учителів до роботи з важковиховуваними учнями у контексті ідей К. Д. Ушинського] 148-150

  Стаття окремо (.PDF) (251.1 KiB)

 44. Рибалко Л. М. [Навчання природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу в контексті ідей К. Д. Ушинського] 151-154

  Стаття окремо (.PDF) (260.3 KiB)

 45. Сеніна В. К., Горовенко В. М. [Словникова робота в аспекті розвитку мовлення молодших школярів] 155-156

  Стаття окремо (.PDF) (234.9 KiB)

 46. Турчин Т. М. [Форма музичного навчання за різновидами музичної діяльності молодших школярів] 157-160

  Стаття окремо (.PDF) (227.5 KiB)

 47. Якуш О. А., Огієнко М. М., Огієнко П. М. [Загострення проблеми мотивації до занять фізичною культурою дітей дошкільного віку за нинішніх умов] 161-165

  Стаття окремо (.PDF) (279.5 KiB)

 48. Янко Н. О. [Методи і прийоми формування стилістичних умінь в учнів 3-4 класів] 166-170

  Стаття окремо (.PDF) (295.2 KiB)

 49. Артюх М. С. [Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільського району] 171-175

  Стаття окремо (.PDF) (262.2 KiB)

 50. Биконя О. П. [Особливості навчання студентів ділової англомовної презентації з використанням ІКТ] 176-179

  Стаття окремо (.PDF) (311.3 KiB)

 51. Бичек О. А. [Синтетичні види мистецтва в системі підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності] 180-183

  Стаття окремо (.PDF) (261.4 KiB)

 52. Вдовенко І. С. [Використання інформаційних технологій майбутніми учителями професійного навчання у процесі активізації самостійної пізнавальної діяльності] 184-187

  Стаття окремо (.PDF) (258.4 KiB)

 53. Вторнікова Ю. С. [Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів] 188-193

  Стаття окремо (.PDF) (476.0 KiB)

 54. Гаєвець Я. С. [Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у навчанні молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі] 194-197

  Стаття окремо (.PDF) (256.8 KiB)

 55. Гаркуша С. В. [Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності] 198-201

  Стаття окремо (.PDF) (257.4 KiB)

 56. Грисюк О. М. [Професійна компетентність сучасного педагога в світлі ідей К. Д. Ушинського] 202-204

  Стаття окремо (.PDF) (219.2 KiB)

 57. Грищенко С. В. [Система вищої освіти Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 205-206

  Стаття окремо (.PDF) (250.1 KiB)

 58. Дяченко О. Д. [Формування мовної культури студентів університетів Великої Британії] 207-209

  Стаття окремо (.PDF) (294.5 KiB)

 59. Жлудько В. М. [Ігродизайн у практиці студентів на заняттях з курсів: “Трудове навчання з практикумом”, “образотворче мистецтво з методикою навчання”] 210-214

  Стаття окремо (.PDF) (597.8 KiB)

 60. Калініна І. П., Мамчич О. Б. [Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога-вихователя ДНЗ] 215-218

  Стаття окремо (.PDF) (267.2 KiB)

 61. Капітова Т. С. [Особливості лінгвопідготовки майбутніх учителів-мовників в університетах США] 219-221

  Стаття окремо (.PDF) (260.6 KiB)

 62. Кміть О. В. [Зміст інформаційної компетентності вчителя англійської мови початкової школи] 222-224

  Стаття окремо (.PDF) (218.6 KiB)

 63. Княжева І. А. [Педагогічна практика як засіб розвитку методичної культури майбутніх викладачів] 225-228

  Стаття окремо (.PDF) (257.6 KiB)

 64. Коновальчук М. В. [Фасилітація духовно-творчого розвитку обдарованих студентів факультету початкового навчання] 229-231

  Стаття окремо (.PDF) (229.3 KiB)

 65. Кормільцина С. Ю. [Система професійної підготовки менеджерів в університетах канади] 232-234

  Стаття окремо (.PDF) (262.7 KiB)

 66. Кошель А. П. [Здоров’язбережувальна діяльність майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки] 235-237

  Стаття окремо (.PDF) (254.8 KiB)

 67. Кошель В. М. [До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів з організації фізичного виховання дітей дошкільного віку] 238-240

  Стаття окремо (.PDF) (249.5 KiB)

 68. Кужельний А. В. [Принципи організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій] 241-242

  Стаття окремо (.PDF) (268.1 KiB)

 69. Лисенко Л. Л. [Пріоритетні напрямки в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в світлі ідей К. Д. Ушинського] 243-246

  Стаття окремо (.PDF) (299.3 KiB)

 70. Максак І. В. [“Blended learning” як інноваційний підхід у формуванні професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи] 247-249

  Стаття окремо (.PDF) (247.3 KiB)

 71. Мардарова І. К. [Підготовка студентів до використання комп’ютерних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку] 250-252

  Стаття окремо (.PDF) (289.7 KiB)

 72. Мороз Л. М. [Методи оцінювання та вимірювання креативності майбутніх учителів іноземних мов] 253-256

  Стаття окремо (.PDF) (310.3 KiB)

 73. Носовець Н. М. [Проблеми підготовки вчителя в працях К. Д. Ушинського] 257-260

  Стаття окремо (.PDF) (261.8 KiB)

 74. Пеньковець Д. В. [Етапи формування професійної майстерності у майбутніх учителів фізичної культури] 261-263

  Стаття окремо (.PDF) (219.1 KiB)

 75. Пермінова В. А. [Аналіз сучасного стану підготовки бакалаврів права у контексті залучення до творчої діяльності] 264-267

  Стаття окремо (.PDF) (260.1 KiB)

 76. Радченко М. В. [Формування творчої особистості майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-освітнього середовища] 268-270

  Стаття окремо (.PDF) (231.9 KiB)

 77. Растопчина О. М. [Діагностування рівнів якості і розвитку знань учнів та студентів як задача сучасної педагогіки] 271-273

  Стаття окремо (.PDF) (262.3 KiB)

 78. Ребенок В. М. [Процес активізації пізнавальної діяльності під час формування готовності майбутнього вчителя професійної підготовки] 274-277

  Стаття окремо (.PDF) (255.3 KiB)

 79. Руденченко А. А. [Методологічні основи навчання етнодизайну у вищих мистецьких навчальних закладах] 278-281

  Стаття окремо (.PDF) (261.7 KiB)

 80. Самойленко П. В. [Програмно-цільовий підхід в управлінні якістю професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії в педагогічному університеті] 282-285

  Стаття окремо (.PDF) (297.7 KiB)

 81. Скворцова С. О. [Нормативна складова методичної компетентності майбутнього вчителя в галузі викладання математики] 286-288

  Стаття окремо (.PDF) (244.9 KiB)

 82. Солдатенко О. І. [Розвиток музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання за допомогою комп’ютерних програм] 289-292

  Стаття окремо (.PDF) (279.0 KiB)

 83. Стеченко Т. О. [Поняття “інформаційна культура” майбутніх учителів іноземної мови в педагогічному контексті] 293-295

  Стаття окремо (.PDF) (224.1 KiB)

 84. Сяська І. О. [Теоретико-методичні аспекти екологічної освіти і виховання студентів педагогічних вузів] 296-299

  Стаття окремо (.PDF) (226.7 KiB)


Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eleven − 5 =