Про видання

       Науковий часопис «Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка» (ISSN 2518-7465) публікує результати наукових досліджень та практичних розробок у галузі педагогіки вищої школи, природничих та технічних наук, психології, філософських наук, історії та історичних наук, фізичного виховання та спорту. Науковий часопис заснований 30 листопада 1998 р. Засновник — Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 17500-6250 ПР від 16.11.2010 р. Постановою Вищої атестаційної Комісії України (Постанова президії ВАК України від 16 грудня 2009 р. № 1-05/6) «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього», яка відбудеться 11-12 квітня 2019 р. на базі Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка

Інформаційний лист

1 2019 (26.9 KiB)


Нові випуски на сайті!

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 156 / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : НУЧК, 2018. – 188 с. (Серія: педагогічні науки)

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 155 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2018. – 336 с. (Серія: педагогічні науки)

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 152, Ч. 1 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. – 276 с. – (Серія: Педагогічні науки).

Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 152, Ч. 2 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; голов. ред. О. М. Носко. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2017. – 236 с. – (Серія: Педагогічні науки).