Редакційна колегія

Редакційна колегія серії «Педагогічні науки»:

Бобир О. В. кандидат філологічних наук, професор;

Бобир С. Л. кандидат педагогічних наук, доцент;

Боровик А. М. доктор історичних наук, професор;

Гаркуша С. В. кандидат наук з фізичного виховання, доцент;

Гетта В. Г.  кандидат педагогічних наук, професор;

Горошко Ю.В.  доктор педагогічних наук, доцент;

Грищенко С. В. доктор педагогічних наук, доцент;

Давиденко А. А. кандидат педагогічних наук, доцент;

Жила С. О. доктор педагогічних наук, професор;

Завацька Л. М. кандидат педагогічних наук, професор;

Захарук Т.,

Клим-Клімашевська А. доктор педагогічних наук, професор;

Кузьомко Л. М.  кандидат педагогічних наук, доцент;

Ляшенко О. І. доктор економічних наук, професор;

Носко М. О. доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Носовець Н. М. кандидат педагогічних наук, доцент;

Пліско В. І. доктор педагогічних наук, професор;

Проніков О. К. доктор педагогічних наук, професор;

Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор;

Савченко В. Ф. кандидат педагогічних наук, професор;

Скок М.А. кандидат психологічних наук, доцент;

Скребець В.О. доктор психологічних наук, професор;

Стеченко Т. О. кандидат педагогічних наук, доцент,

Стрілець С. І. доктор педагогічних наук, професор;

Торубара О.М. доктор педагогічних наук, професор;

Третяк О. С. доктор педагогічних наук, професор.

Редакційна колегія серії «Історичні науки»:

Бойко М.К. доктор історичних наук, професор;

Боровик А.М. доктор історичних наук, професор;

Боряк Г.В. доктор історичних наук, професор;

Горак А. доктор філософії, професор;

Дятлов В.О. доктор історичних наук, професор;

Кеда М.К. кандидат історичних наук;

Коваленко О.Б. кандидат історичних наук професор;

Маврин О.О. кандидат історичних наук, доцент;

Моця О.П. доктор історичних наук, професор , член-кореспондент НАН України Ячменіхін К.М. доктор історичних наук, професор;

Редакційна колегія серії «Фізичне виховання та спорт»:

Багінська О. В. кандидат педагогічних наук, доцент;

Воєділова О. М. кандидат педагогічних наук, доцент;

Власенко С. О. кандидат педагогічних наук, професор

Гаркуша С. В. кандидат наук з фізичного виховання, доцент;

Єдинак Г.А. професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту;

Єрмаков С.С. доктор педагогічних наук, професор;

Жиденко А.О. доктор біологічних наук, професор;

Жула Л. В. кандидат педагогічних наук, доцент;

Кузьомко Л. М. кандидат педагогічних наук, доцент;

Куртова Г. Ю. кандидат педагогічних наук, доцент;

Лисенко Л. Л. кандидат педагогічних наук, доцент;

Лукаш О.В. доктор біологічних наук, професор;

Ляпін В.П. доктор біологічних наук, професор;

Медведєва І.М. доктор педагогічних наук, професор;

Носко М. О. доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;

Огієнко М. М. кандидат педагогічних наук, професор;

Пліско В. І. доктор педагогічних наук, професор;

Проніков О. К. доктор педагогічних наук, професор;

Сергієнко Л.П. доктор педагогічних наук, професор;

Синіговець В.І. кандидат педагогічних наук, доцент;

Скребець В.О. доктор психологічних наук, професор;

Торубара О. М. доктор педагогічних наук, професор;

Цьось А.В. доктор наук з фізичного виховання і спорту;

Яковенко Б.В. доктор біологічних наук.

Редакційна колегія серії «Психологічні науки»:

Бурлачук Л.Ф. доктор психологічних наук професор, академік НАПН України;

Данильченко Т.В. кандидат психологічних наук, доцент;

Дерев’янко С.П. кандидат психологічних наук, доцент;

Дроздов О.Ю. кандидат психологічних наук, доцент;

Завацька Л.М. кандидат педагогічних наук, доцент;

Зайченко І.В. доктор педагогічних наук, професор;

Казміренко В.П.         доктор психологічних наук, професор;

Карамушка Л.М. доктор психологічних наук, професор, чл.-кор. НАПН України;

Корольчук В.М. доктор психологічних наук, професор;

Корольчук М.С. доктор психологічних наук, професор;

Личковах В.А. доктор філософських наук, професор;

Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України;

Носко М.О. доктор педагогічних наук, професор, чл.-кор. НАПН України;

Плиско В.І. доктор педагогічних наук, професор;

Шлімакова І.І. кандидат психологічних наук, доцент;

Скок А.Г. кандидат психологічних наук, доцент;

Скок М.А. кандидат психологічних наук, доцент;

Скребець В.О. доктор психологічних наук, професор;

Стасюк В.В. доктор психологічних наук, професор;

Торубара О.М. доктор педагогічних наук, професор;

Чепелєва Н.В. доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України.


Save pagePDF pageEmail pagePrint page